Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Způsob vedení porodu

13.07.2015

Dobrý den, nedávno jsem byla konzultovat moje porodní přání v nemocnici. Ptala jsem se, jak zamezit tomu, aby mi nedělali nějaký rutinní úkon a jak tomu zabránit, protože porodní přání samo o sobě leckde nestačí a stejně to udělají s výmluvou na lege artis postup.

Moje otázka je, zda má žena, která má právo za sebe rozhodovat a něco zakáže, zda to má větší váhu, než to, že je něco lege artis. Přece vyjádření, že něco nechci a oni to udělají nemůže být smeteno s tím, že je to lege artis postup.

Bylo argumentováno tím, že dnes již toto ÚPLNĚ NEPLATÍ
Obecné ustanovení:
Ústavněprávní aspekty:
Poskytování zdravotní péče z povahy věci úzce souvisí s právem každého jedince na život, garantovaném ústavním pořádkem České republiky a zahrnujícím právo na ochranu, záchranu či uchování života jakožto základního lidského práva. Integrální součástí práva na život je právo na ochranu zdraví. Právo pacienta sám rozhodnout o tom, jaký výkon (ať už diagnostický či terapeutický) mu má být (může být) proveden, vyplývá rovněž z ústavního pořádku České republiky. Listina základních práv a svobod totiž garantuje mimo jiné nedotknutelnost osoby (a jejího soukromí), jakož i osobní svobodu. Právo na informovaný souhlas je tak právem garantovaným ústavním pořádkem České republiky. Praxí je, že informovaný souhlas dají podepsat, nicméně opravdu vás neinformují o všech rizikách. V situacích, kdy pacient odmítá udělit informovaný souhlas k zákroku, který dle názoru lékaře je nutný k ochraně zdraví pacienta či dokonce k záchraně jeho života, by se tak ústavně garantovaná práva mohla dostat do kontradikce. Rozpor je to však pouze zdánlivý. Život ani zdraví nejsou hodnotami, s nimiž by mohl nakládat stát (společnost), ale hodnotami náležejícími výlučně dotyčné fyzické osobě. Je tak jen na konkrétním člověku, jak s nimi naloží. Stát (společnost) má jistě vést své občany, aby se svým zdravím (životem) nakládali co nejuváženěji (vážili si jich), avšak nemá právo za ně rozhodovat. Právo rozhodnout o svém vlastním osudu je právem, které nemůže demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana nikomu odepřít.(5)

A dnes se bere ještě ohled na tento zákon z občanského zákoníku:

Ustanovení § 25 z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, kdy se na počaté dítě (tedy ještě nenarozené) hledí jako na narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se zato, že se dítě narodilo jako živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně jako by nebylo.
I nenarozené dítě je způsobilé nabývat svá práva, a to zejména právo na zdraví. V prostředí poskytování zdravotní péče se vždy situace hodnotí ex ante a nikoli ax post. Důležitý je tedy stav v době poskytování zdravotní péče.

Jak to tedy je. Stále negativní revers či dříve projevená vůle, že prostě odmítám to a to má největší váhu a musí to respektovat i kdyby to bylo ohrožující mne nebo nenarozené dítě.

Díky

Dobrý den.
Obecně platí, že nikoho svéprávného nelze nutit k tomu, aby podstoupil určitý zdravotní úkon v lékaři požadované formě. Navrhované úkony má pacient právo odmítnout podle § 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách.Na ochranu zdraví máte sice právo, ale to neznamená, že Vám někdo může nutit zdravotní péči, třeba jen proto, že to doporučuje nějaká profesní skupina.V porodnicích se zdravotníci rádi odvolávají např. na doporučení ČGPS, avšak Česká gynekologickoporodnická společnost není zákonodárným orgánem a její doporučení nejsou právně závazná , tedy lékař personál porodnice je povinen nabídnout veškeré alternativy léčebného postupu tedy i veškeré alternativy vedení porodu, pokud lékař nebo jiný zdravotnický personál, navrhuje třeba nějaký zákrok, musí Vás o něm řádně poučit a poučit Vás i o jeho alternativách a konečné rozhodnutí je na Vás.
Takže o způsobu vedení porodu rozhoduje ve své podstatě rodička-lékař navrhuje postup, ale rodička je li při vědomí ,musí veškeré úkony v oblasti zdravotní péče odsouhlasit. Přestože je porod přirozený jev,v jeho průběhu se však dají předpokládat i zásahy do tělesné integrity klientky , proto se i na porod vztahuje požadavek a pravidla informovaného souhlasu. Rodička má tedy především právo na sebeurčení, tedy Vy rodíte a tedy Vy rozhodujete, co na Vašem těle mohou lékaři provést a co nikoli. Je to Vaše tělo. Lege artis nemůže být žádný zákrok pokud se tímto zákrokem porušují zákonem garantovaná práva klienta/ pacienta, lege artis nemůže být zákrok provedený bez souhlasu pacienta nebo dokonce proti jeho vůli. Vaše rozhodnutí musí lékaři respektovat a ano v případě odmítnutí navrhovaného postupu budete podepisovat tzv. negativní revers.
Obecně lze někoho léčit nebo mu poskytovat zdravotní péči navzdory tomu, že neposkytl k léčbě souhlas pouze pokud se jedná o neodkladnou péči a tehdy je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

* zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit, čímž však není dotčeno dříve vyslovené přání
* jde o léčbu vážné duševní poruchy a pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Dále je možno bez souhlasu pacienta poskytnout zdravotní služby stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví, tedy např. služby směřující k zabránění v šíření infekčních chorob.
Tedy zákroky při porodu samozřejmě můžete odmítnout.
Dále de § 48 odst. 3 zákona o zdravotních službách nelze odmítnout přijetí rodičky v průběhu porodu do porodnice ani ukončit péči o ni. Zdravotníci v porodnici tak o Vás musí pečovat, i když Vy vůbec nebudete poskytovat součinnost. Odmítnutí rodičky vyžadující přirozený způsob porodu nebo odmítající některé navrhované zásahy do porodu by bylo v rozporu se zákonem.
Pokud odmítnete nějaký navrhovaný zákrok pak však případné negativní následky jeho neprovedení, nelze přičítat nemocnici.
2. Dítě má až do svého narození postavení plodu a ten je až do svého narození součástí těla matky. Ano je pravda, že na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo. Toto ustanovení se používá např. v dědickém řízení, tedy pokud zemře třeba pán jehož partnerka s ním čeká dítě, tak pokud se to dítě narodí živé, tak po svém otci dědí, i když se narodilo až po smrti toho otce. V žádném případě Vás však v zájmu ještě nenarozeného dítěte nikdo nemůže nutit k zákrokům,které při porodu nechcete. Pokud by byl § 25 občánského zákoníku a Listinou základních práv a svobod garantované právo na život, takto vykládána a aplikována nesměly by se např. vůbec provádět umělé potraty. Potrat opravdu není v zájmu dítěte, přesto se v ČR provádějí, což je možné i proto, že na nenarozené dítě se hledí jako na součást těla matky.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zák. 89/2012 sb. Občanský zákoník
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.