Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení rodičovské dovolené - nepalcené volno, další těhotenství, ...

08.06.2015

Dobrý den,
dostala jsem se do složitější situaci, kterou nevím, jak vyřešit. Jsem nyní na RD a synovi budou 3 roky v září 2015. Jelikož jsem byla těhotná a změnila se legislativa ohledně očkování (syn není řádně očkován) ani jsem jej nezkoušela přihlásit do běžné MŠ. Předpokládala jsem, že po uplynutí 3 let nastoupím na MD. O miminko jsme však přišli. Čerpání RP jsem si prodloužila na 4 roky. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou. Nicméně v současné situaci nemám kam syna umístit na 5 dní v týdnu, abych mohla nastoupit do zaměstnání. Syn začal chodit na 1 den v týdnu do lesního klubu. Nicméně fin. náročnost soukromého zařízení pro hlídání dětí je tak vysoká, že nástup do práce se mi ani nevyplatí. Výdělek by mi tak akorát pokryl náklady na cestování a pobyt syna v LK. Ráda bych znovu otěhotněla. Uvažuji, že bych požádala zaměstnavatele o neplacené volno do věku 4 let syna,abych při případném dalším těhotenství měla nárok na MD. Se zaměstnavatelem máme dobré vztahy, ale zda mi vyhoví nevím. Chci se zeptat, je nutné uvést nějaký důvod pro žádost o NV? Co by jím mohlo teoreticky být, když nepřijetí syna do MŠ nemohu doložit? Pokud mi nevyhoví, jak mám postupovat dále? Musím dát výpověď a přihlásit se ÚP? Budu mít nárok na nějakou dávku? Kdybych otěhotněla už nebudu mít nárok na MD, že?Kdybych nedala výpověď, dá mi výpověď zaměstnavatel? Než mi skončí čerpání RP musím být registrovaná na ÚP? Nebo je třeba zažádat si o péči o dítě do 7 let? Pokud nebudu mít příjem není nutné platit sociální pojištění? A zdravotní bude platit stát? A jak by to bylo pokud bych teoretický měla nějakou DPP? Děkuji za odpověď!

Dobrý den,
zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
Důvod neplaceného volna není nezbytnou náležitostí žádosti o neplacené volno, je však vhodné do žádosti důvod uvést, popř. jej sdělit zaměstnavateli. Důvodem může být péče o dítě, aniž byte dokládala nepřijetí syna do mateřské školy.
Pokud zaměstnavatel Vaší žádosti nevyhoví a Vy nebudete chtít/moci do zaměstnání nastoupit, je na místě pracovní poměr ukončit, a to nejlépe dohodou. Pracovní poměr v takovém případě skončí sjednaným dnem. Pokud se se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru nedohodnete, je na místě podat výpověď.
Evidovat se u úřadu práce je Vaším právem, nikoli povinností. Cílem evidence u úřadu práce je zprostředkování zaměstnání, pokud zaměstnání nehledáte, není na místě se u úřadu práce evidovat. Pokud byste se u úřadu práce evidovala, bude Vám náležet podpora v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2015 tedy první dva měsíce ve výši 3 777 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 022 Kč a poslední měsíc 2 770 Kč měsíčně.)
Pokud se u úřadu práce evidovat nebudete a budete nadále příjemcem rodičovského příspěvku, plátcem pojistného na zdravotní pojištění za Vás bude stát. V takovém případě pouze doporučuji kontaktovat zdravotní pojišťovnu a tuto skutečnost jí sdělit, abyste předešla případným nedorozuměním. Stát je též plátcem pojistného za osoby pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo 2 děti do 15 let věku (§7 odst. 1 písm. l. zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti; výkon práce na základě dohody o provedení práce s příjmem do 10 000,- Kč měsíčně není na překážku. Dle § 5 odst. 2 písm. d) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou však osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění, pojistné se neplatí. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění.
Rodičovský příspěvek na syna můžete pobírat do vyčerpání celkové částky 220 000,- Kč. Nárok na případné další dávky závisí na výši příjmů Vaší rodiny, pro zjištění, zda splňujete podmínky vzniku nároku na některou z dávek, můžete využít aplikace sociální poradce na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – http://portal.mpsv.cz/soc/poradce
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. Pokud otěhotníte po skončení pracovního poměru a do dalšího zaměstnání nenastoupíte, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevznikne, v souvislosti s péčí o dítě by Vám pak náležel rodičovský příspěvek.
Dohoda o provedení práce zakládá účast na nemocenském pojištění, pokud příjem přesahuje 10 000,- Kč měsíčně.
Doufám, že jsem zodpověděla všechny Vaše dotazy, v případě nejasností či dalších otázek se neváhejte opět obrátit na naši poradnu.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.