Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otec neznámý

31.05.2015

Jak postupovat v případě žaloby na určení otcovství v případě, že žena otěhotní po několika měsících vztahu s člověkem, který jí během vztahu i části těhotenství udával falešné příjemní, ona to jeho pravé nezná a on pak po hádce prostě na trvalo zmizí. Dotyční neměli žádné společné známé.

Těhotná má na otce dítěte telefon, který jí nezvedá (ví však, že byl na nějaký smluvní tarif), stejně jako zná jeho emailové adresy na českých portálech či diskusní fóra z oblasti počítačových her, kam psal či stále píše. Je nějaký právní titul, jak donutit telefonního operátora či poskytovatele emailové adresy/provozovatele internetového fóra k součinnosti při zjišťování jeho identity z důvodu určení otcovství? Mohou (a jakým konkrétním způsobem) v takovém případě pomoci při dohledávání jeho totožnosti orgány veřejné moci?

Dobrý den,
je to rozhodně procesně velmi zajímavá situace, dá se uvažovat o tom, že by takto mohla být žaloba podána, i když nelze blíže specifikovat, proti komu je vlastně podána. V takové žalobě je třeba vylíčit všechny skutečnosti, co o tom otci víte. Soud by to pravděpodobně zapsal do tzv. nejasných podání a zkusil by sám nějak zjistit informace. Soud má v takovém případě vyšetřovací povinnost, jde-li o nezletilé dítě. Rozhodně však není od věci zamyslet se nad využitím služeb zkušeného advokáta v oblasti opatrovnických řízení, protože půjde skutečně o velmi nestandardní řízení a je tedy dobré mít odborníka na právě taková řízení.
Je nutno si uvědomit, že s určením otcovství a stanovením vyživovací povinnosti souvisí také samozřejmě fakt, že dítě bude mít právně druhého rodiče, který bude mít stejná práva a povinnosti, jako Vy. Všechna závažná rozhodnutí týkající se dítěte budete muset učinit ve shodě, a ti i když budete mít dítě svěřeno ve své výlučné péči. Dítě má samozřejmě právo (stanovené i mezinárodními smlouvami) na oba rodiče.
Pokud otce neuvedete, můžete se dostat do problémů při případné žádosti o sociální dávky. Budete muset také doložit orgánu pomoci v hmotné nouzi, že jste vůči otci dítěte uplatnila nárok na výživné na dítě a případně také nárok na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce.
Jestliže dosud nebylo otcovství k dítěti určeno, může orgán pomoci v hmotné nouzi na matce požadovat, aby proti muži, který může být otcem dítěte podala návrh k soudu a uplatňovala nároky na výživné. Pokud nepodnikne příslušné úkony k uplatnění výše uvedených nároků vůči otci dítěte, stanoví zákon bohužel předpoklad, že se matka nadále nepovažuje za osobu v hmotné nouzi.
Orgán pomoci v hmotné nouzi může v této věci požádat o součinnost také pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí s tím, aby s matkou projednali uplatnění nároků vůči otci dítěte. Nejde totiž jen o práva Vaše ale také o právo dítěte na otce a s tím spojená práva.
Uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu, nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat (například může matka tvrdit, že opravdu neví, kdo je otcem dítěte).
Jestliže matka samoživitelka požádá o dávky hmotné nouze a u dítěte není uveden otec, je odkázána na oddělení sociálně právní ochranu dětí (OSPOD), které vydá stanovisko, zda neuvedení otce je důvodné či nikoli. Je-li neuvedení otce důvodné, po žadatelce se kromě dalších náležitostí (doložení příjmů, nákladů na bydlení .......) nic nepožaduje.
Dospěje-li OSPOD, že neuvedení otce důvodné není (záleží na posouzení konkrétních důvodů), potom se krátí nějakým procentem částka životního minima matky (cca 20% odpovídající 200 - 250,-Kč). Vyjde-li i po tomto zkrácení nárok na dávku, je tato po dobu 6 měsíců vyplácena. Žadatelka je zároveň vyzvána, aby uplatnila výživné na otci (v případě neplacení přiznaného výživného, exekuci). Jestliže zmíněné neuplatní, dávka je po 6 měsících odejmuta. Orgán pomoci v hmotné nouzi se většinou snaží žadatelkám vyhovět, musí však zkoumat, zda ustanovení zákona byla naplněna, pokud nedojde v šestiměsíční lhůtě k řádnému uplatnění nároků a pohledávek, má se za to, že osoba, není v hmotné nouzi, protože prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.