Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné po dosažení zletilosti

22.05.2015

Dobrý den,
synovi bude za 10 měsíců 18. let. Nyní studuje ve 2. ročníku gymnázia. Předpoklad je, že bude studovat ještě další 2 roky gymnázium, a pak půjde na 5 let na denní studium na vysokou školu.
Dotaz:
Ruší se ze zákona automaticky výlučná péče jednoho rodiče, nebo střídavá péče obou rodičů dosažením plnoletosti dítěte?
Pokud péče o dítě jedním nebo oběma rodiči trvá i po dosažení plnoletosti dítěte, podle čeho stanoví pak soud ve smyslu péče o dítě výši výživného?
Jak souvisí v tomto případě výpočet výše výživného s místem trvalého pobytu dítěte a s výlučnou péčí jednoho, resp. střídavou péčí obou rodičů?
Např. zletilé dítě má trvalý pobyt u otce, ale je svěřeno do výhradní péče matky.

Pokud institut výlučné péče jednoho, nebo střídavé péče obou rodičů po dosažení plnoletosti dítěte z hlediska právního řádu zaniká, od čeho je pak odvislá výše výživného matky resp. otce? Souvisí to s místem trvalého pobytu dítěte?
Pokud bude dítě bydlet např. u otce, budou otci při stanovení výše výživného soudem odpočteny náklady na pobyt a výživu dítěte v domácnosti otce? Matka by pak tyto náklady nemohla při stanovení výše výživného uplatnit.
Např. zletilé dítě má trvalý pobyt u otce, který mu na studium na vysoké škole přispívá 7 tisíci korunami. Pokud matka odmítne dítěti přispívat na studium finanční částkou, musí pak dítě matku žalovat o výživné?

Předem Vám děkuji za kvalifikovanou odpověď na výše uvedené dotazy.

Váženápaní,
dosažením zletilosti pozbývá platnosti rozhodnutí dítěte do péči či střídavá péče. Osoba se stává plně svéprávnou. Pochopitelně, že dále žije u jednoho z rodičů nebo je nastavený jiný režim na základě dohody rodičů a dítěte.

Vyživovací povinnost vyplývá ze zákona, ne z rozhodnutí soudu. Vyživovací povinnost vzniká rodičům dítěte při jeho narození, v podstatě se jedná o povinnost zajišťovat dítěti stejnou životní úroveň, jakou mají rodiče. Vyživovací povinnost trvá do té doby, než je potomek schopný se sám živit, popřípadě do té doby, dokud jeho životní úroveň není stejná či vyšší než životní úroveň rodičů. Jak jste správně uvedla v dotazu, věk potomka (tedy ani hranice 18 let) není určující. Obecně platí, že potomek je schopen se sám živit poté, co dokončí přípravu na své povolání a je připraven pracovat. Dovozuje se, že připraven pracovat je potomek tehdy, dokončí-li studium a nebude již dál ve studiu pokračovat. Případné brigády během studia na to nemají vliv.
Výživné stanovuje ve svém rozhodnutí soud v případě, že rodič (rodiče) neplní dobrovolně svoji vyživovací povinnost, nebo ji neplní v zákonném rozsahu. Při určení výše výživného soud přihlíží k poměrům rodiče i potomka a také například k tomu, jaké jsou potřeby dítěte, u koho dítě žije či mu poskytuje péči. Výši výživného každého z rodičů určí tedy na návrh zletilého dítěte soud s ohledem k jeho majetkovým poměrům a rozsahu této faktické péče o potomka. Pokud soud nerozhodne jinak, výživné se platí v pravidelných dávkách a vždy na měsíc dopředu.
Pokud rodič výživné určené soudem neplatí, může se tomu potomek bránit. Prvním krokem by měla být písemná výzva k placení výživného. Pokud to nepomůže, je nejúčinnější obranou podat návrh na výkon rozhodnutí k příslušnému soudu nebo návrh na nařízení exekuce na vybraný exekutorský úřad. Dítě dosažením zletilosti má právo dostávat výživné ke svým rukám a nakládat s výživným zcela dle své úvahy.
Doporučuji se s otcem a dítětem dohodnout, jakým způsobem bude plněna vyživovací povinnost vůči dítěti.V případě, že se nedohodnete, je vhodnou metodou dosažení konsensu mediace, více na http://www.mediace-cr.cz/
Právní předpisy:
Zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.