Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nepřijetí do MŠ

08.06.2015

Dobrý den,
vím že po přečtení nástinu mojí situace vám bude připadat že si vlastně nemám na co stěžovat, věřte ale že svévole paní ředitelky mě trápí - i vzhledem k dalším maminkám které budou muset projít tím samým a pokud paní ředitelka postupovala takto neprůhledně v našem případě, proč by se tak nechovala v případě např. samoživitelky, někoho s problémovým dítětem apod…
Moje dvojčata budou mít v červnu 3 roky. Podávala jsem přihlášky do dvou MŠ-X a Y, přičemž jedna MŠ "X" měla v přihlášce kolonku: kam ještě se hlásíte a kterou MŠ preferujete. S pocitem že je to snad skoro jedno,ale něco uvést musím, jsem uvedla tuto školku X. Paní ředitelka ve školce Y se mě při odevzdávání přihlášek zeptala kam se ještě hlásíme a když se dozvěděla že do X, ptala se právě na onu kolonku v jejich přihlášce. Dobrovolně jsem přiznala, že jsem vyplnila preferenci X, ale že je mi to vlastně skoro jedno. Na to mi bylo sděleno, že nás tedy paní ředitelka přesouvá automaticky do nepřijatých!!. Snažila jsem se ještě vysvětlit, že mi na tom tak nezáleží, ale chci se dostat do jedné z těchto školek- vše slušně, , ale marně. Opravdu jsme nebyli přijati - ani do jedné z těch dvou, ale byli jsme nakonec umístěni jinam. Proto jsem znovu musela do X a Y podepsat přerušení správního řízení. Ve školce X mi paní ředitelka ukázala seznam, jasně obodovaný, byli jsme 50tí pod čarou. Ve školce Y mě paní ředitelka dole u vchodu dala vestoje podepsat PŘERUŠENí správního řízení - jedna holá věta, žádné odůvodnění. Na dotaz kolikátí jsem byli řekla že "ona to takto nedělá", že rozhodují "třeba i sympatie". Naši přihlášku prý hned vyřadila pro zájem o jinou MŠ. Přitom jsou u MŠ Y uvedená kriteria na webu! Ale bez bodů. Když jsem travala na tom, že nějaké pořadí existovat musí, nakonec mi uvedla že jsme byli pátí, seznam ale odmítla ukázat a vysvětlit mi na základě čeho tak rozhodla. Protože jsme byli umístěni do jiné MŠ v naší městské části tak se prý proti rozhodnutí paní ředitelky nemůžu ani odvolat. Přerušení správního řízení už jsem bohužel podepsala.
Vím že ředitelé mš určují kriteria a že nepřijetí je třeba odůvodnit – pokud nás ale nakonec umístili jinam, mám i tak právo chtít písemné odůvodnění? Považuji za absurdní podávat dvě přihlášky, vše vyplňovat dvakrát, platit za dvě přihlášky u lékařky, abych pak byla vyloučená ze správního řízení dřív než začalo na základě ústně podané informace, mimo jakákoli kriteria. Stačilo by mi slušné zdůvodnění nepřijetí. Mohu s tím něco dělat? Šlo by to ještě v rámci přerušeného správního řízení? Nebo v rámci stížnosti na městskou část – máte nějaký tip jak to formulovat aby se tím městská část musela zabývat?
předem moc děkuji

Dobrý den.
Odvolejte se. Nějak nechápu 2 věci: 1. Proč Vás přinutili podepsat jakési přerušení řízení.V § 64 odst. 2 stojí že v řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení na požádání žadatele; jestliže je žadatelů více, může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením souhlasí všichni. Tedy měla jste dobrovolně požádat anebo alespoň dobrovolně s přerušením souhlasit. Vámi poepsaný dokument je neplatný, ovšem neplatnost se bude těžko dokazovat.2. Nechápu proč byste se nemohla odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí do MŠ Y.To že jste byli řekněme přiděleni do jiné MŠ nemá vliv na možnost se odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí do MŠ Y a zvláště ve Vámi popsaném případě, kdy správní řízení ve věci žádosti o přijetí do MŠ Y, vykazovalo tak závažné nedostatky, jak uvádíte.Navíc rozhodnutí o nepřijetí do MŠ Y, které jste obdržela má také dost nedostatků:
Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy proto musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů.Náležitosti rozhodnutí ve správním řízení upravuje § 68 odst. 1 správního řádu. Jsou jimi: výroková část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.Odůvodnění tam musí být a pořádné.
Odůvodnění musí shrnout výsledky řízení, tj. uvést, jaké skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí. Ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu stanoví,
že v odůvodnění se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil
při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků.

Rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí, k předškolnímu vzdělávání by tedy mělo obsahovat zejména informace
o volné kapacitě mateřské školy, počtu podaných žádostí, počtu přijatých dětí a kritériích k přijetí dítěte. V odůvodnění musí být provedena individualizace případu, aby z něj bylo patrné, proč správní orgán (ředitel/ka) rozhodl v konkrétním případě tak, jak rozhodl.

Chybějící nebo nedostatečné odůvodnění (např. odůvodnění spočívající pouze v konstatování, že dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů nebo rozhodnutí, které obsahuje jen odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů) je podle ustálené judikatury nepřezkoumatelné, jelikož důvody, o něž se výrok opírá, zcela chybějí. Takové rozhodnutí by mělo být v odvolacím nebo přezkumném řízení zrušeno.
Takže se rozhodně odvolejte, odvolání postavte zejména na absenci řádného odůvodnění rozhodnutí a můžete zmínit,že rozhodnutí považujete též za neetické a diskriminační(vaše děti byly znevýhodněny, protože Vy jste vyslovila hodnotící názor na školky x a y)
s pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.