Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Uprava pracovní doby, ukončení pracovního poměru

25.05.2015

DOBRÝ DEN, jsem matkou tří dětí(13,11,necelých 5 let - chodí do školky na celý den).
Pracuji v systému krátký a dlouhý týden, na 10-ti až 12-ti hodinové ranní směny. Jak mám postupovat, když zaměstnavatel nevyhověl mé ústní žádosti o poloviční úvazek?
Mám smlouvu na dobu neurčitou od r.2008.
Když dám výpověd´kvůli nevyhovující pracovní době, budu mít nárok na plnou podporu nebo jen na sníženou?
Mohu si ve výpovědi určit, že chci skončit k 31.8.2015 a vybrat si v srpnu zbývající dovolenou, přestože jsem si původně dovolenou nahlásila až na září?
Jsou moje důvody pro podání výpovědi vážné a budu mít nárok na podporu v plné výši?
Musím nějak doložit, že mi zaměstnavatel neumožnil pracovat na poloviční úvazek? Co když mi to nebude chtít dát písemně? A budou to na mě na úřadu práce požadovat?
Děkuji za odpověd´.

Dobrý den,
v první řadě bych o úpravu pracovní doby požádala zaměstnavatele písemně. On Vám musí odpovědět také písemně. Dle § 241 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň pečujících o děti a je povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Vážné provozní důvody nejsou bohužel v zákoníku práce specifikovány. Jedná se o důvody technické či organizační povahy. Z judikatury vyplývá, že pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Pokud by Vám zaměstnavatel odmítl Vaši žádost o úpravu pracovní doby a ta by byla odůvodnitelná, pracovní poměr můžete v podstatě ukončit dvěma způsoby. Podle § 49 Zákoníku práce, kdy se obě strany tedy zaměstnanec i zaměstnavatel dohodnou na ukončení pracovního poměru. Stanoví si datum, ke kterému dni bude pracovní poměr ukončen, a vše sepíší. Jako důvod uveďte péče o děti.
Pokud zaměstnavatel na dohodu nepřistoupí /nemusí tak učinit/, budete muset podat výpověď vy sama, podle § 50 Zákoníku práce může zaměstnanec dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ve výpovědi není tedy nutné specifikovat, proč se zaměstnanec rozhodl ukončit pracovní poměr. Výjimkou jsou případy, kdy zaměstnanec podává výpověď z nějakého zákonem specifikovaného důvodu, který s sebou pojí určité výhody pro zaměstnance. Jako důvod bych ve Vašem případě uvedla péče o děti mladší 15let. U výpovědi musíte počítat s výpovědní lhůtou, která činí dva měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Pokud budete chtít ukončit pracovní poměr posledního srpna, musíte výpověď podat v měsíci červnu. Pokud již chcete mít v srpnu volno, výpověď podejte ještě v květnu. /v srpnu by již však bylo vhodné se registrovat na ÚP, aby se podpora vypočítávala z Vaší mzdy. Pokud byste byla např. doma s dětmi a registrovala se až v září, bude podpora minimální. Minimální podpora činí první dva měsíce 3777 Kč měsíčně, další dva měsíce 3022 Kč a zbývající měsíc 2770 Kč měsíčně/. Pokud Vám zbude nějaká nevyčerpaná dovolená, zaměstnavatel Vám ji při ukončení pracovního poměru proplatí.

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.