Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Lesní klub

08.06.2015

Dobrý den Aperio, :)

jsem na rodičovské dovolené a podnikám na ŽL (mám prodejnu).
Chceme založit Lesní klub pro hlídání dětí na dva dny v týdnu, kdy dva dny v týdnu k nám budou chodit děti a my s nimi budeme podnikat volnočasové aktivity. Hlídání dětí budou platit rodiče.

Zajímalo by mě, zda toto mohu provozovat na své IČO (v ŽL mám lektorování, mimoškolní a volnočasové aktivity) a zda je v tomto případě třeba splňovat hygienické normy? A jaké?

Vím, že pokud bychom založili spolek (bývalé občanské sdružení), žádné hygienické předpisy tam nejsou, jelikož lesní klub by byl jen dva dny. Jak je to ale v případě, že bych takto klub zřizovala na IČO?

Předem velmi děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den.
Nejčastější právní formou současných "lesních školek - klubů" je spolek dle § 214 a násl. zák. 89/2012 sb., občanského zákonníku.Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině může být fyzická nebo právnická osoba,může to být spolek estliže poskytování služby je v souladu s jeho stanovami. Poskytovatelem může být ústav. "Lesní školku" si můžete zřídit i jako fyzická osoba . Pokud by docházka do školičky nebyla pravidelná anebo pokud byste neaspirovala na zařazení do evidence poskytovatelů služeb péče v dětské skupině, pak by hygienická stanice a další orgány nemusely Váš "klubík" dozorovat a Vy byste to měla jednodušší . Při pravidelné docházce dětí by se na Vás již ale vztahoval zákon 274/2014 sb. O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. A musela byste tedy plnit i náležitosti požadované tímto zákonem.Klubík by musel splňovat hygienické a technické předpoklady Vy byste musela splnit předpoklady odborné.
Dle § 5 výše uvedeného zákona je podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů je

a) bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem,

b) vlastnické nebo jiné právo fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem, k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,

c) zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz služby péče o dítě v dětské skupině,

d) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která bude poskytovatelem.

(2) Poskytovatel je povinen poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině vedle podmínek uvedených v odstavci 1 též za podmínky

a) bezúhonnosti pečující osoby; pro účely tohoto zákona se pečující osobou rozumí fyzická osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem a která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě,

b) odborné způsobilosti pečující osoby,

c) zdravotní způsobilosti pečující osoby; při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle právních předpisů o pracovnělékařských službách,

d) dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti pečující osoby.

(3) Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická a právnická osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných, anebo pro trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost k výkonu péče o dítě.

(4) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Za účelem doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zákona o Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříků trestů se předává v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Cizinec nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí doloží bezúhonnost také dokladem obdobným výpisu z rejstříku trestů vydaným státem, jehož je občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem; v případě, že stát výpis obdobný výpisu z rejstříku trestů nevydává, učiní cizinec nebo příslušný orgán právnické osoby se sídlem v zahraničí čestné prohlášení před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Výpis z Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.

(5) Odbornou způsobilostí pečující osoby je

a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa,

b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách,

c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele),

d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, nebo

e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře

Výčet příslušných hygienických požadavků naleznete ve vyhl. 281/2014 sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.