Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: peněžitá pomoc v mateřství, pojistné

23.05.2015

Dobrý den, prošla jsem si dřívější dotazy a odpovědi, ale nenašla vše potřebné.
Mám 2,5letého syna a v dubnu se nám narodila dvojčátka. Nemám nárok na mateřskou (v průběhu rodičovské mi skončila pracovní smlouva na dobu určitou), ale rádi bychom ji převedli na manžela. Vím, že je to možné až 6 týdnů po porodu a je nutné sepsat Dohodu o převzetí dětí do péče. Manžel by byl 2 týdny doma a pak by se chtěl vrátit do práce. Vím, že je nutné, aby se jednalo o novou pracovní smlouvu, potřebovala bych však konkrétní data :). Na mateřskou by nastoupil 3.6. a k tomuto datu bychom sepsali Dohodu o převzetí. 18.6. by se měl vrátit do práce. Od tohoto data je nutná nová pracovní smlouva nebo jiný druh činnosti? A je nutné opět sepsat Dohodu o převzetí dětí do péče matkou? A po dobu 2 týdnů, kdy by byl s dětmi doma (po šestinedělí) bylo by to v rámci mateřské, tzn., že by si nemusel vybírat dovolenou ani neplacené volno? Ráda bych se zeptala ještě na následující: narozením dvojčátek mi skončil rodičovský příspěvek na staršího syna. Když mateřskou bude pobírat manžel, jak je možné zabezpečit zdravotní pojištění pro mě? Musím se nahlásit na ÚP nebo stačí zajít na zdravotní pojišťovnu se nahlásit jako žena v domácnosti? Do předání dětí manželovi nechci čerpat novou rodičovskou, až po ukončení jeho mateřské bych já nastoupila na rodičovskou dovolenou. Budu mít na výběr si zvolit délku nebo mi bude určena na 4 roky? A pokud bude stanovena je možnost to nějak změnit, ráda bych si ji stanovila do 3 let věku dětí.
Vím, že dotazů je víc, předem děkuji za vaši odpověď. Děkuji

Dobrý den,
pokud bude manžel pobíral od 7.týdne peněžitou pomoc v mateřství, je to možné za následujících podmínek:
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má muž, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Podpůrčí doba v uvedeném případě činí 31 týdnů, není třeba ji však vyčerpat celou, záleží na otci. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství dále je skutečnost, že podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění a že pojištěnec byl účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. V době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí příjemce dávky vykonávat práci v zaměstnání, ze kterého mu dávka náleží a nesmí mít z tohoto zaměstnání příjem. Což znamená, že kdyby manžel nastoupil od 7.týdne na peněžitou pomoc v mateřství, nemohl by po tuto dobu vykonávat tu práci, ze které by čerpal peněžitou pomoc v mateřství. I při pobírání peněžité pomoci v mateřství může pracovat, ovšem na jinou pracovní smlouvu s jiným výkonem práce než je ta, z které je čerpána peněžitá pomoc v mateřství. Novou dohodu o převzetí dítěte není nutné sepsat.

O peněžitou pomoc v mateřství se žádá u zaměstnavatele podáním žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte (http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/07E3C911-3951-40CB-B347-FA31108C7C43/0/89_624_8I_2012_2_AW.pdf), přílohou žádosti je dohoda o převzení dítěte do péče.

Pokud chce být manžel být v prvních dvou týdnech doma, může si na to vzít Vámi zmíněnou dovolenou či neplacené volno. Další možností je na tuto dobu požadat zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené.

Co se týká Vašeho zdravotní pojištění, tak se v době pobírání peněžité pomoci manželem nemusíte nahlásit na ÚP, stačí zajít na zdravotní pojišťovnu a nahlásit se jako osoba pečující o syna. Dle zákona o zdravotním pojištění (z.č. 48/1997 Sb.) § 7 je dáno, že stát je plátcem pojistného za osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby na rodičovské dovolené nebo příjemce rodičovského příspěvku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Po skončení manželova nároku na peněžitou pomoc v mateřství, můžete Vy nárokovat rodičovský příspěvek.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Pokud Vy nemáte nárok na peněžitou pomoc v Mateřství, můžete učinit volbu délky a výše rodičovkého příspěvku na základě manželova nároku dle pravidel uvedených výše.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.