Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

19.05.2015

Dobrý večer. Co se stane, když následují den po výpovědi ze strany zaměstnavatele bude čerpat ošetřovné na dítě ve věku 5ti let? Bude toto mít vliv na výpočet dávek z uřadu prace ikdyž jsem před tímto byla zaměstnána u toho samého zaměstanavatele skoro 9 let? Děkuji

Vážená paní,
podle § 50 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů.
Údaj o hodnotě průměrného měsíčního čistého výdělku je proto třeba uvádět na potvrzení
o zaměstnání, které je vydáváno zaměstnanci při ukončení jeho pracovního poměru.
Při stanovování průměrného výdělku je tedy třeba vycházet z ustanovení § 351 až § 362 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP). Podle § 353 ZP průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Tím je předchozí kalendářní čtvrtletí.
Právní úprava průměrného výdělku (dále jen „PV“) je obsažena v § 351 až 360 zákoníku práce (dále jen „ZP“). Vzhledem k tomu, že se PV podle § 360 odst. 1 zjistí jako průměrný hodinový výdělek (dále jen „PHV“), stanoví ZP pravidla pro výpočet průměrného měsíční hrubého výdělku (odst. 2) a průměrného měsíčního čistého výdělku.

Podle § 360 odst. 2 se v případě, kdy má být uplatněn průměrný měsíční hrubý výdělek, přepočítá PHV na 1 měsíc podle počtu pracovních hodin připadajících na jeden měsíc v průměrném roce, který pro tento účel má 365,25 dnů. PHV zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný měsíční hrubý výdělek se tedy u zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin zjistí takto: PHV x 40 x 4,348.

Zaměstnavatel musí vycházet z PHV, který se podle § 353 zjistí z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je, s výjimkou uvedenou v § 354 odst. 3, předchozí kalendářní čtvrtletí a PV se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. V daném případě potřeba zjistit PV vznikla ve 2. čtvrtletí. Při zjištění PV musí zaměstnavatel vycházet z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci v příslušném čtvrtletí z doby odpracované v tomto čtvrtletí. Bez ohledu na to, co máte ve mzdovém programu, budete vycházet z PV, který se zjistí a použije pro účely náhrady mzdy ve 2. čtvrtletí například náhrady mzdy za dovolenou.

Z PV zjištěného za předchozí čtvrtletí vypočítáte výše uvedeným způsobem průměrný měsíční hrubý výdělek. Průměrný měsíční čistý výdělek zjistíte tak, že od průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtete pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Pojistné a záloha se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Jestliže Vám pracovní poměr skončí během 1.4. - 30.6. bude rozhodným obdobím pro určení kalendářní čtvrtletí první tj. od 1.1. do 31.3. Jestliže jste na ošetřovné nastoupila až v druhém čtvrtletí, pak Vám ošetřovné neovlivní průměrný výdělek ani podporu v nezaměstnanosti. Pokud jste nastoupila na ošetřovné ve čtvrtletí, ze kterého vychází výpočet, pak výši průměrného výdělku ovlivní a tím i výši podpory v nezaměstnanosti.

Právní předpisy:

§ 353, 354 a 360 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.