Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní

12.05.2015

Dobrý den, dne 30.6.2015 končí můj zaměstnavatel svou činnost. V tomto případě mohu dostat výpověď, co jsem vyčetla v zákoně i přesto, že jsem těhotná. Výpověď by mi byla dána zpětně k 1.5. s 2 měsíční výpovědní lhůtou a 3 měsíčním odstupným platem. Na mateřskou mohu nastoupit nejdříve 25.7.2015. Mám se tedy od 1.7.2015 hlásit na úřadu práce? jedná se mi zejména o to, kdo za mne bude platit sociální a zdravotní pojištění, zda se musím hlásit na úřad práce, aby jej za mne hradil stát. Pokud se nebudu chtít hlásit na úřad práce, jak vyřídit platbu sociálního a zdravotního pojištění, když 25.7.2015 nastoupím na mateřskou?Pokud bych někde na červenec 2015 nastoupila na DPČ či DPP pak za mne sociální a zdravotní hradí zaměstnavatel?

Děkuji.

Vážená paní,

ano v tomto případě je možné dát výpověď, ovšem k 30.4.2015, protože výpovědní doba běží od prvního dne následujícího měsíce. Nedoporučuji antidatovat, ale je možné uzavřít ze stejného důvodu dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni 30.6. 2015 a v tomto případě Vám rovněž náleží odstupné.
Po skončení pracovního poměru doporučuji se zaevidovat na úřadě práce, a to do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Vzhledem k tomu, že máte nárok na odstupné, nevznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doba podpory v nezaměstnanosti se totiž posunuje o počet měsíců, za které je zaměstnanci vyplaceno zákonné odstupné. Další odstupné se již nezohledňuje. Zdravotní pojištění hradí za uchazeče o zaměstnání stát.
V případě výkonu práce na dohodu o provedení práce - při výši výdělku do 10 000 Kč zaměstnavatel neodvádí pojistné na zdravotní pojištění.
V případě výdělku na dohodu o pracovní činnosti - je odváděno pojistné na zdravotní pojištění při výdělku od 2500 Kč, nicméně bylo by to Vaše poslední zaměstnání a vypočítávala by se z něj peněžitá pomoc v mateřství.
Informace k dohodám konaných mimo pracovní poměr:
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr může mít dvě formy:
• dohoda o provedení práce
• dohoda o pracovní činnosti
Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se použije úprava pro výkon práce v pracovním poměru. To však neplatí pro právní úpravu týkající se
• převedení na jinou práci a přeložení;
• dočasné přidělení;
• odstupné;
• pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích;
• překážky v práci na straně zaměstnance;
• dovolenou;
• skončení pracovního poměru;
• odměňování (pravidla ohledně minimální mzdy platí i zde);
• cestovní náhrady.
V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu.

Dohoda o provedení práce
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, je omezen na maximálně 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci na základě dvou a více dohod o provedení práce, doby práce se sčítají. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Dohoda musí být uzavřena písemně. Z odměny na základě dohody se odvádí daň z příjmu. Je-li odměna vyšší než 10 000 Kč měsíčně, odvádí se i pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti
Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít pouze tehdy, pokud rozsah práce nepřekročí v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (poloviční úvazek – 20 hodin týdně). Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
Je stanovená povinná písemná forma dohody. Z této dohody se kromě daně z příjmu odvádí i pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení. Čerpání mateřské a rodičovské dovolené a dočasné pracovní neschopnosti probíhá stejně jako u pracovního poměru.
Nárok na dovolenou a na náhradu mzdy po dobu jiných důležitých osobních překážek sice nevzniká, ale je možné je v dohodě sjednat, popř. tak může stanovit zaměstnavatel vnitřním předpisem.

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.