Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ošetření novorozence

17.05.2015

1- Chci se zeptat, jestli je nějaké vyšetření novorozence po porodu doma povinné, například žloutenka a syfilis?

2- Má pediatr povinnost přijet za námi do domácího prostředí, nebo je to pouze dobrá vůle?

3- Jaký zákon nařizuje, že pediatr má naprostou povinnost vzít dítě po porodu doma na vyšetření a to i když má plnou kapacitu (nemusí ho přijmout dlouhodobě), ale musí ho ošetřit a tedy i udělat screening či vypsat žádanky na kyčle, atp.

Díky

Dobrý den.

1. Pojem povinnná vyšetření je přinejmenším relativní. Klient zdravotní péče má nezadatelné právo mimo jiné i odmítnout péči o sebe sama tedy i popřípadě ukončit svůj pobyt v nemocnici. Pokud jde o novorozence, tedy osobu nezletilou, právní úkony za něj činí na základě čl. 6 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a také dle Občanského zákoníku zákonný zástupce – rodič. Jménem novorozence tedy matka zásadně může rozhodnout o odmítnutí zákroku či pokračující hospitalizace. Výjimkou z tohoto pravidla je situace popsaná kdy jde o neodkladné provedení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytné k záchraně života nebo zdraví dítěte a odpírají-li rodiče nebo opatrovník souhlas,pak je ošetřující lékař oprávněn rozhodnout o provedení výkonu. Zákonodárce zde pamatuje na situace, kdy by odmítnutí péče rodičem vedlo k akutnímu ohrožení novorozence, a pro tyto případy za účelem ochrany zdraví a života novorozence přenesl rozhodovací pravomoc na lékaře. Je však třeba důsledně vzít na vědomí, že se jedná o výjimku, všechny jejíž náležitosti musí být splněny, jinak lékař tuto povinnost nenabývá. Aby však lékař získal tuto časově omezenou a jen velmi výjimečně aplikovatelnou pravomoc rozhodovat o dítěti namísto rodičů, musí tedy platit současně, že
 vyšetřovací nebo léčebný výkon je nezbytný k záchraně života a zdraví dítěte,
 tento výkon musí být proveden neodkladně, a
 rodiče odpírají souhlas.
Pokud však , není život a draví novorozence akutně a prokazatelně (nikoli tedy pouze suspektně ) ohrožen , ( skutečnost, zda dítě je či není v akutním ohrožení života, musí být řádně zjištěna s využitím dostupných poznatků medicínské vědy a zaznamenána do zdravotnické dokumentace) , pak nesmí být rodičům bráněno rozhodovat zdravotní péči o toto dítě, tedy u zdravého novorozence nejsou žádná vyšetření povinná ,vždy záleží na rozhodnutí rodiče jakou péči ,kdy, kde a od koho bude dítě čerpat .
Poporodní vyšetření jsou pouze doporučena,u zdravých dětí jde o právo nikoli o povinnost. Pokud dítě v daný moment objektivně nejeví žádné znaky poruchy zdraví, pouhá hypotetická možnost zhoršení stavu nepostačuje naplnění zákonných podmínek a tedy k opodstatnění omezení svobody a práva rodičů rozhodovat.

2. Pediatr musí do své péče přijmout i dítě narozené doma, i když je pravdou, že značná část pediatrů odmítá přijmout děti mladší 72 hodin do péče Podle vyhlášky o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Žádný právní předpis nevylučuje převzetí dítěte po ambulantním porodu , do péče ambulantního pediatra,ba naopak lékař je povinen i takové miminko ošetřit a neudělá li to jen z důvodu ,že dítě nebylo standartně hospitalizováno,může jít o diskriminaci.
Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče posuzuje sám lékař a musí o těchto důvodech vydat jeho zákonným zástupcům písemnou zprávu. Důvody, pro které může lékař pacienta odmítnout zaregistrovat, jsou následující:

jeho přijetím bude překročeno únosné pracovní zatížení lékaře nebo přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o dalšího pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňuje výkon návštěvní služby,
není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má lékař uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkami pro občany některých států.

Co do spádovosti můžete se dotázat na své zdravotní pojišťovně,který její smluvní pediatr je povinen Vaše dítě registrovat,zpravidla to bývá pediatr tzv. "nejbližší"
3. Např. zák. 48/1997 sb. O veřejném zdravotním pojištění a v podstatě i všechny níže uvedené právní předpisy.

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Úmluva o právech dítěte
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
vyhl. 70/2012 sb. O preventivních prohlídkách, zejména např. § 3.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.