Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zákaz styku s rodičem

01.05.2015

Dobrý den chci se zeptat. S přítelem s kterým mám 9ti měsíční dcerku sem se rozešla když jsem byla ve 4 měsíci těhotenství. Neměl vůbec žádný zájem o své dítě. Soudila jsem se a dcerku jsem dostala do své péča. v Listopadu 2014 jsem se k přítelovi vrátila dcerce byli 3 měsíce. Ale on o dceru nemá zájem nejeví absolutně žádný zájem myslím že ho vůbec nezajímá. Přemýšlím o odchodu a chtěla bych dát zákaz styku otce s dítětem. Mám na to právo ? Když ho malá nezájímá? Nekoupil jí vůbec nic, ven si jí nebere,vůbec mi s ní nepomáhá. Děkuji za odpověď

Vážená paní,
jen soud může zakázat otci styk s dítětem. Styk rodiče s dítětem řeší občanský zákoník takto:
887
Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.
§ 888
Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.
§ 889
Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.
§ 890
Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.
§ 891
(1) Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem.
(2) Je-li to nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže.
Je právem rodiče, aby se s dítětem stýkal a pokud mu to druhý rodič, který má dítě svěřeno do své péče, neumožňuje, může se rodič domáhat určení styku soudem. Předpokladem ovšem je, že je to v zájmu dítěte. Pokud by měly kontakty s otcem na dceru negativní dopad, styk s otcem rozhodně v zájmu dítěte není.
V rámci soudního řízení, které bylo zahájeno na základě Vašeho návrhu (zákaz styku), je nutné soudu však sdělit závažné skutečnosti, proč by měl být styk dítěte s otcem zakázán a Vaše tvrzení doložit . Tvrzení lze doložit např. zprávou psychiatra, dále můžete navrhovat výslech svědků a předkládat další lékařské zprávy či vyjádření jiných zařízení, popř. i vypracování znaleckého posudku apod. Zákaz styku znamená odebrání možnosti veškerého styku s dítětem. Omezení nebo vyloučení styku rodiče s dítětem nemá vliv na úpravu vyživovací povinnosti k dítěte.Ve Vašem případě uvádíte, že otec o setkání s dcerou nestojí, pak je podle mého názoru zbytečné styk zakazovat. K zákazu styku soud přistupuje jen v závažných případech.
Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.