Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Formuláře E 401 a E 411

29.04.2015

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat manžel pracuje už 2 roky v Rakousku a chtěl by si vyřídit přídavky na děti a daňové přiznání. V Rakousku na úřadě mu dali veškeré informace co potřebuje doložit.Dali mu i formulářeE401 a E411 bohužel nevím kde tyto formuláře potvrdit,když jsem byla na městkým úřadě, řekli mi,že k tomu nemají oprávnění, protože to není v češtině.Kam s tím mohu jít, aby mi to potvrdili?
Děkuji předem za odpověd.

Dobrý den,
V odpovědi vám zasílám informaci Ministerstva práce a sociálních věcí, jak řešit tuto situaci. Úřad práce v ČR vám musí formuláře potvrdit, bez ohledu na to, že jsou v německém jazyce. Formuláře jsou ve všech zemích EU totožné, takže úřadům je velmi dobře znám jejich obsah a není třeba překlad do češtiny (viz bod 11. Informace).
Na úřad práce jděte znovu a ukažte jim tuto informaci ministerstva:
Žádost o rodinné dávky při zaměstnání či bydlišti ve státě Evropské unie
03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o rodinné dávky při zaměstnání či bydlišti ve státě Evropské unie
04. Základní informace k životní situaci
Vstupem do Evropské unie začala v České republice platit nařízení Evropské unie, která jsou základními právními předpisy Evropské unie a jsou přímo aplikovatelná v každém členském státě.
V oblasti dávkových systémů sociální ochrany se jedná o nařízení č. 883/2004 (dále též "nařízení") a některé další právní předpisy, na jejichž základě může státní příslušník členského státu Evropské unie požádat o tzv. rodinné dávky.
Rodinné dávky jsou definovány jako všechny věcné i peněžité dávky určené k vyrovnání rodinných výdajů, s výjimkou zvláštních dávek při narození dítěte a při osvojení dítěte.
Pro ověřování plnění podmínek nároku na přiznání dávek dle nařízení se kromě tiskopisů, které požadují národní právní řády, používají tzv. SEDy (strukturované elektronické dokumenty), popř. E-formuláře.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Tento návod je určen pro občany České republiky, kteří jsou výdělečně činní v některém členském státě Evropské unie (popř. mají v jiném členském státě bydliště) a žádají v tomto státě o rodinné dávky.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel o tzv. rodinné dávky podá žádost o tyto dávky na zahraničním úřadu.
Podmínky nároku upravují právní předpisy příslušného státu.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
O rodinné dávky požádejte ve státě, kde pracujete, popř. kde máte bydliště.
Formu a způsob podání žádosti (osobně, písemně, na předepsaném tiskopisu, elektronicky apod.) stanoví právní předpisy konkrétního členského státu Evropské unie; tyto informace vám podá buď váš zaměstnavatel nebo příslušný úřad.
08. Na které instituci životní situaci řešit
V zahraničí: Úřady obdobné českým úřadům práce, které jsou příslušné dle místa bydliště nebo místa výkonu zaměstnání žadatele v členském státě Evropské unie.
V České republice: Úřad práce České republiky - krajská pobočka, resp. kontaktní pracoviště, dle místa trvalého pobytu / bydliště žadatele v České republice.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadu v zahraničí předložte doklady vyžadované konkrétním příslušným úřadem.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na příslušných úřadech v zahraničí nebo na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (ke stažení a vytištění).
• Formulář E-401 - "Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek"

• Formulář E-411 - "Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí"

E-formuláře jsou tištěny ve všech jazycích členských států Evropské unie, jsou unifikované, ve všech jazykových mutacích identické; z toho plyne, že při předkládání formulářů českým úřadům není třeba úředního překladu z cizího jazyka do českého jazyka.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Řízení spojené s ověřováním formulářů na českých úřadech je bezplatné.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Pokud pobíráte v České republice některou z dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.), oznamte do 8 dnů příslušnému úřadu v České republice změnu rozhodných skutečností, tj. začátek výkonu zaměstnání v zahraničí, popř. přesun místa bydliště do jiné členské země.
Poskytněte potřebnou součinnost (na výzvu příslušného českého úřadu) při odstraňování nedostatků žádosti o ověření formulářů.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Formu a způsob podání žádosti upravují právní předpisy příslušného státu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, ze dne 5. dubna 2011, o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí ve věci řízení o dávkách v jiném členském státě je třeba postupovat v souladu s tamější právní úpravou.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce jsou stanoveny § 62 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů:
Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, nebo jinak způsobil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen částky neprávem přijaté vrátit.
22. Další informace
Informace poskytují v České republice příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky, popř. Generální ředitelství Úřadu práce České republiky, jež je styčným místem pro oblast koordinace nepojistných dávek.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo práce a sociálních věcí
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
• Podpora v nezaměstnanosti

• Ztráta zaměstnání

• Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován
01.01.2015

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.