Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: PPM na otce dítěte

27.04.2015

Dobrý den, potřebuji urgentně zjistit zda a za jakých podmínek může manžel pobírat PPM, když já na ni pravděpodobně nárok nemám. A pokud ano - na jakou instituci a s doložením čeho se obrátit, prosím? Je to totiž již aktuální!! Vysvětlím celou životní situaci viz. níže: V 12/2011 mi skončil PP na dobu určitou. V 5/2012 se nám narodilo první dítě (PPM jsem pobírala, následně RP, který mám do konce měsíce dubna 2015). Nyní čekáme druhé dítě, termín porodu konec května 2015. Doslechli jsme se z více stran, že je jakási ,mezera´v zákoně, kdy je legální, aby PPM byla psaná na manžela (je už léta v pořádku zaměstnaný). Na zmíněnou PPM by teď nastoupil manžel na ??1 den??, následně by se PPM přepsala na mě? a manžel by nadále chodil do zaměstnání? Složitější je to ještě v tom - že s největší pravděpodobností bude manžel za měsíc (od 1.6.2015) přecházet k úplně jinému zaměstnavateli. Mohu Vás požádat o vysvětlení a radu? Byla bych moc vděčná, neskutečně by nám to finančně pomohlo v naší rodinné situaci. Děkuji za Váš čas,

Dobrý den,
bohužel taková možnost, že otec dítěte přepíše svou PPM na Vás, neexistuje. Existuje pouze možnost, že PPM bude pobírat on a to nejdříve od 7. týdne věku dítěte.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) ZNP). Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. Dohoda však musí být uzavřena na dobu alespoň 7 po sobě následujících dní. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu. Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení nebo na www.cssz.cz a rodný list dítěte.

Pro dohodu o předání dítětem péče otce neexistuje formulář, tj. sepíšete si ji sami. Je nutné přiložit k nahlédnutí doklad, že muž je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte.
Formálně může dohoda vypadat takto:
Já, níže podepsaná (jméno matky), narozena (datum narození matky), bytem (adresa matky), předávám své dítě (jméno dítěte), narozené dne (datum narození dítěte), do péče jeho otce (jméno otce), narozeného (datum narození otce), bytem (adresa otce). Otec převezme dítě do péče dne (datum převzetí).
V (místo) dne (datum)
Podpis obou rodičů
Dohoda se uzavírá do budoucna, nejdříve v den, kdy je dítě do péče předáno. Dohodu nelze uzavřít zpětně. Den převzetí dítěte do péče nesmí předcházet dni ověření podpisu matky.
Podpůrčí doba, po kterou otec může pobírat PPM, činí 22 týdnů, otec ji však nemusí vyčerpat celou, o dítě však musí otec pečovat nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Během doby, kdy bude pobírat PPM, však nesmí vykonávat své zaměstnání /tam bude čerpat rodičovskou dovolenou/. Může však uzavřít jinou pracovní smlouvu /i u stejného zaměstnavatele/, avšak na jinou pracovní pozici, než ze které čerpá PPM.
Pokud manžel bude končit v zaměstnání koncem května, bude moc čerpat PPM z tohoto zaměstnání z titulu ochranné lhůty ze skončeného zaměstnání a v druhém zaměstnání /píšete, že bude od 1.6 pracovat pro jiného zaměstnavatele/ normálně chodit do práce. Musíte všk podepsat tu dohodu o předání dítě do jeho péče.

Pokud Vy nemáte nárok na PPM, budete ode dne porodu pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7600Kč do 9 měsíců věku dítěte a pak 3800Kč do vyčerpání částky 220000Kč, maximálně však do věku 4 let dítěte. Výši RP si však můžete zvolit dle denního vyměřovacího základu otce, jestliže ke dni porodu splní podmínky pro získání PPM, aniž by musel PPM čerpat. RP lze napsat normálně na Vás.
Pokud alespoň jednomu z rodičů vznikl nárok na PPM, pak výše RP je limitována 70 procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc. RP je možné měnit každé 3měsíce. Na internetu existují i kalkulačky na výpočet výše RP např. http://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/223792-kalkulacka-rodicovskeho-prispevku-zmeny-od-roku-2012

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.