Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru

24.04.2015

Dobrý den,

31.1.2016 mi bude končit rodičovská dovolená, kterou mám v tuto chvíli pouze do dvou let věku dítěte. Moje místo bylo zrušeno již v průběhu mé mateřské dovolené. Chtěla bych si potvrdit, jaký je postup v takovýchto situacích v případě, že se mi nepodaří se zaměstnavatelem dohodnout na jiné pracovní pozici.Domnívám se, že v těchto případech by situace měla probíhat následujícím způsobem - můžete mi, prosím, tyto informace potvrdit případně opravit, pokud se mýlím?:
Po skončení dvouleté rodičovské dovolené 1.2.2016 nastoupím do práce a zaměstnavatel mi nebude schopen přidělit práci a tudíž by mi měl předat výpověď z organizačních důvodů - výpovědní lhůta by mi měla skončit až 30.4.2016 s tím, že po dobu výpovědní lhůty by se v tomto případě jednalo o překážky na straně zaměstnavatele a já bych dostávala plný plat dle pracovní smlouvy.

Zajímalo by mne, zda i v průběhu výpovědní lhůty mohu zaměstnavateli zaslat žádost o prodloužení rodičovské dovolené do tří let věku dítěte a on je povinnen mi vyhovět a pokud ano, jakým způsobem bude "doběh" výpovědní lhůty probíhat - zda výpovědní lhůta skončí společně s koncem tříleté rodičovské dovolené a v tuto dobu mi také bude vyplaceno odstupné nebo dojde k pozastavení výpovědní lhůty během rodičovské dovolené a po skončení rodičovské dovolené mi bude dobíhat zbytek výpovědní lhůty (tj. budu ještě stále zaměstnaná) a až po jejím doběhu mi bude vyplaceno odstupné.

Dále bych potřebovala vědět, zda v případě, že budu chtít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost na živnostenský list v době rodičovské dovolené, ale až v období, kdy již nebudu pobírat rodičovský příspěvek, protože jej dočerpám, bude tato výdělečná činnost stále posuzována jako činnost vedlejší.

Předem velmi děkuji za pomoc.

Vážená paní,

dovolím si odpovědět na vaše otázky:
1) Po skončení dvouleté rodičovské dovolené 1.2.2016 nastoupím do práce a zaměstnavatel mi nebude schopen přidělit práci a tudíž by mi měl předat výpověď z organizačních důvodů - výpovědní lhůta by mi měla skončit až 30.4.2016 s tím, že po dobu výpovědní lhůty by se v tomto případě jednalo o překážky na straně zaměstnavatele a já bych dostávala plný plat dle pracovní smlouvy.
Ano, ale pokud zaměstnavatel bude mít práci odpovídající Vašemu druhu práce, kterou máte sjednánu v pracovní smlouvě, pak jste povinna nastoupit do práce a pracovat podle pracovní smlouvy.

2) Zajímalo by mne, zda i v průběhu výpovědní lhůty mohu zaměstnavateli zaslat žádost o prodloužení rodičovské dovolené do tří let věku dítěte a on je povinen mi vyhovět a pokud ano, jakým způsobem bude "doběh" výpovědní lhůty probíhat - zda výpovědní lhůta skončí společně s koncem tříleté rodičovské dovolené a v tuto dobu mi také bude vyplaceno odstupné nebo dojde k pozastavení výpovědní lhůty během rodičovské dovolené a po skončení rodičovské dovolené mi bude dobíhat zbytek výpovědní lhůty (tj. budu ještě stále zaměstnaná) a až po jejím doběhu mi bude vyplaceno odstupné.
Tuto situaci řeší § 53 zákoníku práce:
Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. Vám by zaměstnavatel dal výpověď v době, kdy byste Vy na rodičovské dovolené nebyla, a proto by výpověď byla platná. Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
V případě, že byste sdělila zaměstnavateli, že na prodloužení netrváte, pak by výpovědní doba doběhla a bylo by vám vyplaceno odstupné po jejím uplynutí. v opačném případě, jak píšete po skončení rodičovské dovolené a po uplynutí zbývající části výpovědní doby.

ad3)dále bych potřebovala vědět, zda v případě, že budu chtít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost na živnostenský list v době rodičovské dovolené, ale až v období, kdy již nebudu pobírat rodičovský příspěvek, protože jej dočerpám, bude tato výdělečná činnost stále posuzována jako činnost vedlejší.

Vaše SVČ by byla vedlejší. Vaší situaci můžete řešit prodloužením doby nároku na rodičovský příspěvek.

Samostatná výdělečná činnost se dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění v roce 2014 považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce:
- vykonávala zaměstnání
Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení.
- měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
Pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob za osobu pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která podle rozhodnutí příslušné OSSZ pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, v největším rozsahu.

OSVČ není povinna dokládat důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě. ČSSZ je povinna tyto důvody zveřejnit. Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ oznámit nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který chce být považována za vykonávající vedlejší SVČ. Více na http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.