Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru

20.04.2015

Dobrý den,
prosím o zodpovězení dotazu:
K 11.5.15 mi končí 3-letá rodičovská dovolená. Zaměstnavatel mi oznámil, že dostanu výpověď z důvodu zrušení místa s tím, že dostanu odstupné. Zajímá mě:
- na kolika měsíční odstupné mám nárok (pracuji od 1.1.1O a na rodičovskou jsem nastoupila v 03/12)?
- na poslední výplatní pásce 03/12 jsem měla 30 dní dovolené, mohu si dovolenou vyčerpat po skončení rodičovské dovolené a až poté ukončit poměr dohodou?
- Budu muset se registrovat na úřadě práce, pravděpodobně tak rychle neseženu novou práci, z čeho se vypočítává podpora v nezaměstnanosti (za období čerpané dovolené nebo z rodičovského příspěvku)?
- z jaké částky se vypočítává podpora v nezaměstnanosti, pokud je v posl. zaměstnání člověk zaměstnán pouze den nebo dva?
Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Pracovní poměr lze skončit dohodou nebo výpovědí. Při skončení pracovního poměru dohodou, skončí pracovní poměr sjednaným dnem. Při skončení pracovního poměru výpovědí, skončí pracovní poměru uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí zpravidla 2 měsíce.
Při skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebo pro tzv. nadbytečnost z důvodu organizačních změn činí odstupné alespoň trojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v §211 a násl. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje. Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce). Pokud jste zaměstnavatele nepožádala o čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou, určí Vám její čerpání po skončení rodičovské dovolené. Pokud byste dovolenou nevyčerpala do skončení pracovního poměru, náležela by Vám náhrada mzdy za nečerpanou dovolenou.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2015 tedy první dva měsíce ve výši 3 777 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 022 Kč a poslední měsíc 2 770 Kč měsíčně.)
Jinak (tj. pokud po skončení rodičovské dovolené nastoupíte do zaměstnání, třebaže jen na pár dní nebo budete čerpat dovolenou) činí výše podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50%dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2015 tedy maximálně 14 604 Kč).
Pokud bylo uchazeči vyplaceno odstupné z posledního zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti obdrží teprve poté, co vyprší doba odpovídající výši odstupného. Ovšem pozor! – pokud po skončení rodičovské dovolené nastoupíte zpět do zaměstnání a registrovat na úřadu práce se nebudete do 3 dnů ode dne skončení zaměstnání, ale třeba až po týdnu, pak bude za Vaší poslední činnost považována péče o dítě, a výše podpory bude tudíž minimální.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.