Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nároky dítěte a družky

09.04.2015

Dobrý den,

žiju v jedné domácnosti s přítelem a máme 6ti letého syna. Přitel svatbu odmítá, což zřejmě souvisí s existencí dcery z mileneckého poměru s jinou ženou.

Ráda bych si ujasnila několik věcí:
- v případě jeho úmrtí: kdo bude dědit, a jak se s dědictvím vynaloží, jak bude možné z dědictví pokrýt náklady na živobytí mého syna a mě? Já jsem se v zájmu výchovy našeho syna vzdala své výbroně placené práce. Bere se ohled na stávající životní standard?
- v případě těžké nemoci přítele: kdo bude o něm, resp. o podmínkách léčby a péče rozhodovat? Jeho matka, příp. sourozenci (jako jediní dospělí příbuzní)? Jaký mám status v takové situaci, resp. mám stejný status jako jeho milenka (tj. matka společného dítěte)?
- kdo by rozhodoval o mě v případě mé nemoci? Mám jen těžce nemocnou matku (nesvéprávnou), příp. její sestru.
- přítel pravděpodobně pořídil dcery z "vedlejší" rodiny byt na hypotéku - slyšela jsem, že je možné rozporovat v dědickém řízení skutečnost, kdy jeden z nezletiklých dědiců obdržel před úmrtím nějaký majetek tzv. "dopředu" - je to možné?;
- s přítelem máme společný byt s částečně nesplacenou hypotékou - jak by se případě úmrtí přítele zacházelo s bytem a hypotékou (hypotéka je psaná na přítele, byt je v katastru z poloviny můj a jeho)?
- kdo by se postaral o našeho syna v případě úmrtí nás obou?

Dobrý den,
v případě, že zemře osoba bez manžela, ale s dětmi, tak po něm dědí děti, stejnými podíly. Toto platí ovšem jen pouze v případě, že osoba o svém majetku nesepsala závěť. Závěť má vždy přednost před děděním ze zákona. Dědění ze zákona by nastoupilo také v případě, že by zůstavitel nepořídil o celém svém majetku. Zbytek, o kterém by závěť nehovořila, by pak dědily v podílech zůstavitelovi děti. Pokud bylo některému z dědiců něco významného darováno již za zůstavitelova života, je možno toto namítnout v dědickém řízení a může být jeho zákonný podíl snížen. Toto ale nemůžete v dědickém řízení namítat Vy, protože jako družka nebudete účastnicí dědického řízení. Účastníkem bude Vaše dítě a pokud bude nezletilé, bude mu muset být ustanoven opatrovník, který by ho v dědickém řízení zastupoval. Dědictví bude majetkem dítěte, mezi dětmi a rodiči existuje vzájemná vyživovací povinnost, může dojít k paradoxní situaci, kdy dítě musí vyživovat svého rodiče, pokud je jeho majetek ve výrazném nepoměru a rodič není schopen se sám živit.
V případě nemoci osoby, která již není schopna o sobě rozhodovat, stanoví postup zákon o zdravotnických službách. Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 7 vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány. Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje se souhlas osoby určené pacientem podle předchozí informace, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas jiné svéprávné osoby blízké, pokud je známa. Váš druh tedy může jako osobu, která smí dostávat informace a v případě nutnosti i rozhodovat, sám určit Vás. Stejně tak to můžete učinit Vy pro případ Vaší nemoci.
Jestliže máte byt ve spoluvlastnictví, tak by se s polovinou zemřelého spoluvlastníka zacházelo jako s každým jiným dědictvím. Jak by to bylo s hypotékou stanoví pravděpodobně hypotéční smlouva, ale jinak by šlo opět o dědictví, dědí se nejen peníze a další majetek, ale také pohledávky a dluhy.
V případě smrti obou rodičů, se musí dítěti určit poručník, může se přihlížet k nějakému jednoznačně uvedenému názoru rodičů, zpravidla soud rozhodne o poručnictví nějaké dítěti blízké osoby, často to bývá například babička.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.