Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: evidence na úřadu práce, nárok na peněžitou pomoc v mateřství

26.03.2015

Dobrý den,

jsem rok evidována na úřadu práce, bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Jsem těhotná, termín porodu 30.4. Využili bychom možnosti, aby PPM pobíral manžel po ukončení šestinedělí, já bych pobírala rodičovský příspěvek. Mám informaci z úřadu práce, že po porodu mám ukončit evidenci. Chtěla bych se zeptat, zda to chápeme takto dobře, případně jak přesně postupovat. Po porodu ukončím evidenci na úřadu práce, nastoupím na rodičovskou dovolenou. Jakmile nastoupí manžel na mateřskou, pak já dále pokračuji v pobírání rodičovského příspěvku, nebo se na dobu, kdy manžel pobírá PPM (22 týdnů), přestává vyplácet rodičovská a ta následně pokračuje po ukončení manželova PPM? Pokud je tomu tak, v mezidobí (tj. když manžel bude pobírat PPM) já si budu platit zdravotní pojištění? Nebo je to jinak a jak tedy?

Děkuji a přeji příjemný den.

Dobrý den,

nastíním možnosti, které mne napadají. Pokud Vy nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, budete od narození dítěte mít nárok na rodičovský příspěvek. Pokud chcete, aby manžel pobíral od 7.týdne peněžitou pomoc v mateřství, je to možné za následujících podmínek:
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má muž, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Podpůrčí doba v uvedeném případě činí 22 týdnů, není třeba ji však vyčerpat celou, záleží na otci. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství dále je skutečnost, že podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění a že pojištěnec byl účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. V době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí příjemce dávky vykonávat práci v zaměstnání, ze kterého mu dávka náleží a nesmí mít z tohoto zaměstnání příjem. Což znamená, že kdyby manžel nastoupil od 7.týdne na peněžitou pomoc v mateřství, nemohl by vykonávat tu práci, ze které by čerpal peněžitou pomoc v mateřství.

Dohoda může vypadat třeba takto:

Dohoda o převzetí dítěte do péče
Já, níže podepsaná XY nar. … bytem … předávám své dítě YY, narozené dne …., do péče jeho otce ZY, nar. … , bytem ….. Otec převezme dítě do péče dne ….
V Praze dne ….

Dohodu podepíší oba rodiče.

O peněžitou pomoc v mateřství se žádá u zaměstnavatele podáním žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte (http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/07E3C911-3951-40CB-B347-FA31108C7C43/0/896247indd.pdf), přílohu žádosti tvoří uvedená dohoda.

Co se týká pobírání rodičovského příspěvku v době, kdy by otec pobíral peněžitou pomoc v mateřství, tak tato dávka by Vám náležela jen v případě, že nárok na rodičovský příspěvek by byl větší než pobíraná peněžitá pomoc v mateřství otcem - nárok by byl ve výši rozdílu mezi danými dávkami.

Nevím, jaká je Vaše osobní situace, ale pokud Vám jde jen o to, abyste se vyhnula čerpání rodičovského příspěvku do 4 let dítěte, pak je možné čerpat rodičovský příspěvek na základě příjmu manžela.
Ve vyplácení rodičovského příspěvku došlo ke změnám, takže již není nutné čerpat peněžitou pomoc v mateřství otcem, aby bylo možné zvolit výši rodičovského příspěvku. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Od roku 2012 platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun).
Pokud otec splní podmínky pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství a zaměstnavatel mu vypíše potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, kde bude potvrzen jeho denní vyměřovací základ, můžete výši rodičovského příspěvku zvolit (můžete být žadatelem i Vy).
Veškeré formuláře obdržíte na příslušném kontaktním místě úřadu práce nebo je naleznete na www.mpsv.cz/forms. Vyplníte „Žádost o rodičovský příspěvek“ a „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“, kde bude potvrzen denní vyměřovací základ otce dítěte.

Posílám kalkulačky na výpočet obou dávek:
http://kalkulacky.idnes.cz/cr_vypocet-rodicovskeho-prispevku-2015.php
http://kalkulacky.idnes.cz/cr_vypocet-penezite-pomoci-v-materstvi-2015.php

Pokud budete příjemkyní rodičovského úpříspěvku, bude za Vás plátcem zdravotního pojištění stát, evidence na úřadu práce není již tedy nutná. Pokud byste se rozhodli, že manžel bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství, která bude vyšší než nároková dávka rodičovského příspěvku, pak bych doporučovala se nahlásit po tuto dobu na úřad práce, pokud nechcete platit pojistné na zdravotní pojištění jako samoplátce.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.