Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: změna výchovy

01.03.2015

Dobrý večer,

chtěl bych se zeptat: Po rozvodu jsme s manželkou rozdělili péči o děti. Nyní druhé dítě projevilo zájem o změnu, a tedy svěření do mé péče. Nevím však, jak takovou žádost sepsat, můžete mi pomoci?

Zároveň bych rád věděl, zda lze i po změně nechat dítě dokončit školní rok ve stávající škole (tedy u matky), případně, jakým způsobem k tomuto může dojít.

Děkuji za pomoc.

Dobrý den,

jestli máte pocit, že dítěti je u Vás lépe a ono u Vás chce být, zkuste podat k místně příslušnému soudu návrh na změnu výchovy. Se sepsáním návrhu na změnu výchovy určitě pomohou bezplatně i sociální pracovnice na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností -oddělení sociálně -právní ochrany dětí, kde poskytnou též informace, jak dané soudní řízení u opatrovnického soudu bude probíhat a zároveň budou vyhotovovat zprávu o poměrech dítěte pro účely soudu - určitě se v rámci šetření budou zajímat o názor dítěte.

Přikládám vzor návrhu, který je samozřejmě nutné poupravit dle Vaší osobní situace.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště)

navrhovatel:
otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o změně úpravy výchovy nezletilého …, narozeného …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Manželství rodičů nezletilého …, narozeného …, bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . V této souvislosti bylo rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, rozhodnuto, že se nezletilý … svěřuje pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého do výchovy matky, otci v této souvislosti bylo určeno výživné ve výši … Kč měsíčně.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

V … uzavřela matka nezletilého nové manželství s ... . Nové manželství matky nezletilého není spokojené ani spořádané, mezi manželi dochází často k hádkám, a to zejména kvůli ..., a dále k hrubému chování ... jak ke své manželce, tak i k nezletilému ... . Nezletilý ... není v nové rodině spokojen, trpí hádkami a nevhodným výchovným prostředím a postrádá vhodné vzory chování. Matka, dle mých informací, tráví nyní často večery mimo domov, nezletilého ponechává doma pouze s jeho …, měl-li jsem možnost náhodně se s nezletilým … setkat, tento mi řekl, že … a že … . Matka nezletilého byla dle mých informací nedávno řešena Policií ČR pro spáchání přestupku … a v této souvislosti ji byla uložena … . Podle informace, již mi poskytl pan … matka dokonce … .

Každý víkend v ... týdnu tráví nezletilý ... se mnou v mém bytě, kde žiji se svojí novou manželkou. Návratu do bytu matky a jejího manžela se vždy obává. Náš vztah se synem je velmi dobrý, otevřený a kamarádský. Vzhledem k jeho věku, potřebám a zájmům, nutnosti klidného výchovného prostředí a také přání nezletilého se domnívám, že výchovu nezletilého mohu v současné době zabezpečit lépe než matka nezletilého. Pokud jde o mne, žiji … v bytě …, kde by měl syn k dispozici svůj pokoj a s ohledem na moje bydliště by nedošlo ani k jeho vytržení z jeho ostatních sociálních kontaktů. Nezletilý by také mohl i nadále navštěvovat …, již v současné době navštěvuje. Moje majetkové poměry se od doby posledního rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilém nezměnily, i nadále pracuji jako …, můj průměrný měsíční příjem činí … Kč. Pokud je mi známo, matka nezletilého pracuje jako …, nejsou mi však známy její majetkové poměry.

Důkazy:
- výslechem otce a matky nezletilého
- výslechem nezletilého …
- zprávou zaměstnavatelů otce a matky nezletilého

III.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti mám proto zato, že pokud jde o nezletilého … došlo k natolik podstatné změně poměrů od doby posledního rozhodování o úpravě práv a povinností k nezletilému, jež vyžaduje nové rozhodnutí o výchovném prostředí nezletilého a s ohledem na to navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jímž byl nezletilý …, nar. …, svěřen pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého do výchovy matky a otci bylo stanoveno výživné, se mění tak, že se nezletilý …, narozený …, svěřuje do výchovy otce, a to s účinností od právní moci tohoto rozsudku.

II. Matka nezletilého …, nar. …, je povinna přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši … Kč měsíčně, splatnou vždy do … dne v měsíci předem k rukám otce nezletilého, a to počínaje právní mocí tohoto rozsudku.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …

podpis navrhovatele …

Co se týká druhé části otázky na docházku do školy dítěte, tak samozřejmě je to na dohodě s matkou -záleží jaké máte vztahy, jak jste schopni se domluvit na úhradě výživného atd. Vzhledem k tomu, že již je březen, tak bych žádost o změnu výchovy směřovala až na konec školního roku, aby se řešilo co nejméně komplikací.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.