Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zákaz styku s dítětem

04.03.2015

Dobry den .Mela bych dotaz kdyz potrebuju dat zakaz styku jednoho pana s mym synem .Kam se obratit.Mam k tomu vazne duvody.A co k tomu budu potrebovat.Dekuji moc za odpoved

Vážená paní,
jen soud může zakázat otci styk s dítětem (předpokládám, že ve vašem dotazu jde o otce). Styk rodiče s dítětem řeší občanský zákoník takto:
887
Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.
§ 888
Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.
§ 889
Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.
§ 890
Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.
§ 891
(1) Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem.
(2) Je-li to nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže.

Je právem rodiče, aby se s dítětem stýkal a pokud mu to druhý rodič, který má dítě svěřeno do své péče, neumožňuje, může se rodič domáhat určení styku soudem. Předpokladem ovšem je, že je to v zájmu dítěte. Pokud mají kontakty s otcem na dceru negativní dopad tak, jak uvádíte, styk s otcem rozhodně v zájmu dítěte není. V rámci soudního řízení, které bylo zahájeno na základě Vašeho návrhu (zákaz styku), je nutné soudu tyto závažné skutečnosti sdělit a Vaše tvrzení doložit . Svá tvrzení doložte např. zprávou psychiatra, dále můžete navrhovat výslech svědků a předkládat další lékařské zprávy či vyjádření jiných zařízení apod. Pokud by toto nestačilo, můžete navrhovat zpracování znaleckého posudku, zejména k posouzení výchovných schopností otce a jeho vlivu na dceru. S ohledem na věk by soud již mohl přihlížet také k vyjádření dítěte, které si může zajistit buď prostřednictvím opatrovníka, tj.orgánu OSPOD, nebo si dceru vyslechnout sám. Výslech nezletilého dítěte u soudu probíhá v nepřítomnosti rodičů i jejich právních zástupců. V rámci soudního řízení máte možnost navrhnout zákaz či omezení styku dítěte s otcem. Důvodem omezení nebo zákazu styku s nezletilým dítětem je nejen ohrožení tělesného zdraví nezletilého dítěte, ale i ohrožení duševního zdraví dítěte, ale i v důsledku jiných skutečností majících zásadní negativní vliv na zájem dítěte v nejširším smyslu. Rozhodujícím hlediskem pro posouzení, zda je namístě omezení nebo zákaz styku s nezletilým dítětem, je vliv styku s rodičem na zájem dítěte. Omezení styku rodiče s dítětem spočívá v tom, že se zužuje styk ve srovnání se stykem z předchozího rozhodnutí nebo dohody, případně se povoluje styk s dítětem pouze za určitých podmínek (např. v pouze v rámci určitého zařízení za přítomnosti sociálního pracovníka apod. Zákaz styku znamená odebrání možnosti veškerého styku s dítětem. Omezení nebo vyloučení styku rodiče s dítětem nemá vliv na úpravu vyživovací povinnosti k dítěte.

Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

dobry den psala jsem vam ohledne zamezeni styku jednoho pana s mym synem.Nemyslela jsem otce ditete nybrz pana kterej ho pohlavne zneuzival.Dekuji za odpoved

Vážená paní,
doporučuji na osobu, která se dopustila pohlavního zneužití nezletilé podat trestní oznámení. Dotyčnému pak lze uložit předběžné opatření, které je uvedeno v ustanovení § 88c tr. řádu - zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména svědky (zákaz styku s určitými osobami – § 88d tr. řádu).
Zákaz styku s určitými osobami (§ 88d tr. řádu) spočívá v nepřípustnosti jakéhokoli kontaktování nebo vyhledávání poškozeného, osob mu blízkých nebo jiných osob, zejména svědků, a to i prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo jiných obdobných prostředků.

Z důležitých důvodů se povolí setkání obviněného s poškozeným, osobou mu blízkou nebo jinou osobou. Setkání se uskuteční vždy za přítomnosti orgánu činného v trestním řízení, který v době setkání vede řízení, nebo na základě jeho pověření za přítomnosti probačního úředníka. Setkání se neprodleně ukončí, objeví-li se v jeho průběhu okolnosti, které brání jeho pokračování, zejména vyvolá-li obviněný v poškozeném, osobě mu blízké nebo jiné osobě důvodnou obavu z uskutečnění jednání, které je důvodem pro uložení předběžného opatření, nebo se pokusí ovlivnit jejich výpověď.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.