Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výpočet peněžité pomoci v mateřství

04.03.2015

Dobrý den, zdvořile prosím o sdělení:

ke dni 31.05.2015 končím se zaměstnavatelem pracovní poměr dohodou z organizačních důvodu. V květnu si budu brát měsíc neplaceného volna. Jsem nyní těhotná (1 měsíc). Dostala jsem nabídku na 3-4 měsíce práce na dohodu o pracovní činnosti nebo provedení práce. Z čeho by se mi počítala PPM? Z poslední mzdy u současného zaměstnavatele? Nebo z dohody u následujícího zaměstnavatele? Když se vypočítává PPM z 12 posledních měsíců, tak by se sečetli měsíce současného zaměstnavatele, pak měsíc neplaceného volna a 3-4 měsíce na dohodu a pak by se to průměrovalo? Nebo jakou mám možnost, abych mohla přijmout novou nabídku na 3-4 měsíce, ale PPM se mi počítala ze stávajícího příjmu? Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. neplacené volno, pracovní neschopnost, ..) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2015 činí první redukční hranice 888 Kč, druhá redukční hranice 1 331 Kč a třetí redukční hranice 2 662 Kč. Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/13622.
Pokud po skončení pracovního poměru do dalšího zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění nenastoupíte, bude se výše peněžité pomoci v mateřství vypočítávat z příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání dle výše uvedených pravidel, pokud však nastoupíte do zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, stane se toto zaměstnání zaměstnáním, ze kterého se bude dávka vypočítávat a k předchozím příjmům se nebude přihlížet.
Dohoda o pracovní činnosti je vztahem zakládajícím účast na nemocenském pojištění, pokud sjednaná částka započitatelného příjmu dosahuje částky rozhodného příjmu, kterou je v roce 2015 částka 2500 Kč. Je-li u dohody o pracovní činnosti sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než rozhodný příjem, tj. 2 500 Kč, anebo příjem nebyl sjednán vůbec, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 2 500 Kč. Dohoda o provedení práce zakládá účast na nemocenském pojištění jen v těch měsících, ve kterých zaměstnanec dosáhl započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

Dobrý den, velmi děkuji za zodpovězení mého dotazu č. 34495 "Výpočet peněžité pomoci v mateřství".
Dovoluji si ještě požádat o doplňující informaci, zda jsem to pochopila správně, že když po skončení pracovního poměru 31.05.2015 (poměr trval 12 let) půjdu pracovat např. na dohodu o provedení práce za 9.999,- KČ (předpokládám hrubého), tak PPM se mi bude počítat ze skončeného pracovního poměru, protože na dohodu o provedení práce nebyla překročena částka 10.000,- Kč. A při této činnosti je potřeba být hlášena na úřadu práce. Kdo by za mě platil zdravotní a sociální pojištění?
Ještě bych poprosila o sdělení, pokud bude termín porodu 21.11.2015, pak bych asi ochrannou lhůtu 180 dní stihla, pokud správně počítám. Běžela by od 01.06.2015?
Pokud by byl nástup na mateřskou dovolenou 23.09.2015 a z posledních předchozích 12 kalendářních měsíců bych 3 měsíce pracovala na dohodu o provedení práce, 1 měsíc neplaceného volna a 8 měsíců "skončený" pracovní poměr, tak se dělá průměr jen z těch 8 měsíců, nebo se nebere zřetel na neplacené volno a dohodu a počítá se normálně 12 měsíců ze skončeného pracovního poměru?
Děkuji za zodpovězení mého vyčerpávajícího dotazu a za Vaše cenné rady.

Dobrý den.
Zde jsou odpovědi na Vaše doplňující dotazy:
Výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna přesahuje polovinu minimální mzdy, brání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud z dohody o provedení práce není odváděno pojistné na zdravotní pojištění a za osobu není plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát či jiný zaměstnavatel, je nutné, aby odváděla pojistné samostatně. V dané věci Vám doporučuji kontaktovat přímo Vaši zdravotní pojišťovnu.
Ochranná lhůta by ve Vámi uvedeném případě počala běžet dne 1.6. 2015, nástup na peněžitou pomoc v mateřství by spadal do ochranné lhůty.
Jak je uvedeno v předchozí odpovědi, pokud dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění., tj. výše dávky by se odvíjela od příjmů dosahovaných v posledních 12 měsících pracovního poměru.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.