Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: podpora v nezaměstnanosti - výše

04.03.2015

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na nárok podpory v nezaměstnanosti. Rozhodl jsem se dát výpověď po 8 letech z různých důvodů (obálková metoda, nezaplacená práce přesčas,.. ). Ukončení poměru tedy bude dohodou nebo výpovědí.

Je nějaká možnost, že budu mít nárok na podporu než než najdu novou práci? Splácím hypotéku a v červnu se nám narodí dítě. Chtěl bych samozřejmě první měsíce pomáhat s dítětem. Je nějaká možnost toto uplatnit?

Děkuji za radu.

Vážený pane,
aby Vám byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti v plné výši, musí být ve výpovědi či dohodě o ukončení pracovního poměru uveden alespoň jeden z níže uvedených důvodů. Důvody, které úřad práce akceptuje jako vážné důvody ukončení zaměstnání, a přizná tak podporu v plné výši. Jsou to důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle ust. § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání .
Ze strany zaměstnavatele by se muselo jednat o výpověď z tzv. organizačních důvodů (nadbytečnost, ukončení činnosti zaměstnavatele apod.).

Pokud bude Vaše žena pečovat o dítě a bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nevznikne Vám na žádný příspěvek z důvodu pomoci s dítětem nárok. V případě, že by žena nečerpala peněžitou pomoc v mateřství ani rodičovský příspěvek, mohl byste tuto dávku čerpat Vy sám.

Otec dítěte může čerpat PPM od 7, týdne od narození dítěte. Musí splňovat stejné podmínky vzniku nároku na PPM jako matka, tj.účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM.
Peněžitá pomoc v mateřství nenáleží za období, kdy je vykonávána činnost (zaměstnání) zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je tato dávka poskytována (zaměstnání by tedy mělo trvat do doby nástupu na ppm, ev by nástup měl začít nejpozději do 7 dnů po skončení pracovního poměru). Poskytování peněžité pomoci v mateřství však nebrání výkon práce v jiném zaměstnání či výkon jiné výdělečné činnosti. Otec tedy nemůže pracovat v zaměstnání, ze kterého mu náleží PPM.
Při čerpání o PPM otcem dítěte je nezbytné , aby se ženou uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude muž o dítě pečovat; den porodu a podpis matky dítěte musí být na dohodě úředně ověřen nebo musí být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. pracovníkem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení).
Dohodu je možné uzavřít nejdříve od počátku 7. týdne po porodu (tj. po uplynutí šestinedělí). Nejkratší možná doba, na kterou lze dohodu o převzetí péče uzavřít, je 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

/ Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. / Poté může dojít ke změně na otce.

PPM tedy může být muži poskytována nejdéle po dobu 22 týdnů (28 – 6). Spolu s dohodou je ještě třeba doložit tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“, prostřednictvím kterého se uplatňuje nárok na dávku.
Po skončení pobírání peněžité pomoci v mateřství můžete žádat o rodičovský příspěvek (v případě, že by nežádala matka dítěte)
U rodičovského příspěvku, který také může pobírat otec, může u této dávky rovněž pracovat, ale musí být zajištěna péče o dítě.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.