Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Příslib zaměstnání

22.02.2015

Dobrý den,mohla bych požádat o radu,týká se to ústního příslibu,3 osoba byla přítomná a to zaměstnanec této pobočky.Zasílám dopis,který jsem psala ředitelce personálního oddělení.Snad z toho pochopíte,do jaké situace jsem se dostala.

Dobrý den,
před měsícem jsem se zúčastnila výběrového řízení na volné pracovní místo na jedné z Vašich poboček ČPP v L. A to s nástupem pracovního poměru od 2.3.2015. Celkem tento konkurs měl 2 kola, tato kola jsem úspěšně absolvovala a z 84 uchazečů jsem byla vybrána s informací, že p. M (vedoucí pobočky ČPP ) musí ještě předat můj životopis ke schválení v Praze. O 3 dny později mi volala p. M, že mi může s radostí sdělit, že vše proběhlo v pořádku a byla jsem schválena a ať donesu 16.2.2015 maturitní vysvědčení, výpis z trestního rejstříku a znovu životopis. Vše jsem donesla a paní p. M mi bylo sděleno, že vše odešle do Prahy a do pátku zavolá, abych se dostavila k podpisu pracovní smlouvy.
Na základě tohoto příslibu jsem odmítla pracovní místo na základní škole v L. V pátek 20.2.2015 mi vedoucí pobočky v L. paní M. telefonicky oznámila, že se moje podklady vrátily, a že přijetí bylo zamítnuto. Důvod zamítnutí neví, pokoušela se ho zjistit, ale neuspěla. Požadovanou kvalifikaci, praxi a zkušenosti mám, toto bylo ověřeno při dvoukolovém konkurzu. Nejsem si vědoma žádné překážky, která by mi znemožňovala nastoupit na požadovanou pozici. Nemám exekuci, žádnou půjčku, paragraf, nikdy jsem nebyla v seznamu dlužníků.
V pátek 20.2.2015 jsem se pokoušela telefonicky zjistit důvod Vašeho zamítnutí. Mluvila jsem s paní K., která o mém případu nevěděla a doporučila mi obrátit se na Vás.
Prosím Vás o prověření, sdělení důvodu Vašeho neočekávaného zamítnutí a možnosti nápravy.
Děkuji. S pozdravem.

Dobrý den.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů neobsahoval a neobsahuje úpravu „příslibu zaměstnání“. Jen v § 1písm. d) je uvedeno, že zákoník práce upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů. I v pracovním právu platí možnost uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. NOZ.

Bez ohledu na nový občanský zákoník, bylo vždy možné slíbit potencionálnímu zaměstnanci – v této fázi občanu, že jej zaměstnavatel přijme do pracovního poměru, a to jak písemně, tak ústně. Nyní se o příslibu začalo znovu hovořit v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který je postaven na smluvní svobodě, i na tom, že platí „čestné“ slovo. Mnozí autoři právě na příslibu zaměstnání demonstrují základní zásady nového občanského zákoníku. Například i nájemní smlouvu k bytu nemusíte mít písemnou. Samozřejmě však z hlediska dokazování stále platí, že co je psáno, to je dáno.
Je třeba podotknout, že písemný příslib - smlouva o smlouvě budoucí pracovní smlouvě - nebyl a není běžnou záležitostí, jelikož zaměstnavatel si je dobře vědom toho, že v případě, že písemný slib nedodrží, vystavuje se nebezpečí, že protistrana může uplatnit nárok na náhradu případné škody. Popřípadě se do jednoho roku obrátit na soud, aby určil obsah pracovní smlouvy.
Proto většina příslibů zaměstnání je ústní. Solidní zaměstnavatel pak rovnou po provedení vstupní pracovnělékařské prohlídky budoucího zaměstnance sepíše s tímto budoucím zaměstnancem pracovní smlouvu s datem nástupu do práce, ostatně, tak by tomu mělo být vždy. Jistotu budoucímu zaměstnanci totiž přinese jedině tato písemná pracovní smlouva.

SHRNUTÍ - obecně:
• Také v pracovním právu je možné se dohodnout na obsahu pracovní smlouvy v dostatečném předstihu před nástupem do práce.
• Smlouva je sjednána, jakmile jsou domluveny podstatné náležitosti. V případě pracovního poměru to znamená, že se smluvní strany dohodnou na tom, CO a KDE bude zaměstnanec dělat a KDY nastoupí do práce. Tímto okamžikem je ujednána smlouva o smlouvě budoucí (vznikl příslib zaměstnání). I když se tak dohodly ústně.
• Pozor, i když je prokazování mírně komplikované, občanský zákoník neukládá, aby smlouva byla v písemné podobě. Domluví-li se tedy budoucí zaměstnavatel a zaměstnanec na pracovním poměru ústně (nabídka místa a její přijetí - např. i po telefonu), byla smlouva právě uzavřena.
• Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyznání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem (§ 1785 NOZ).
• Od smluv je také možné odstupovat. V případě pracovního poměru však jedině než vznikne pracovní poměr (než zaměstnanec nastoupí do práce). Je také možné, že pokud jedna smluvní strana odstoupí od smlouvy bez vážného důvodu, bude po ní druhá strana nárokovat náhradu škody. Uzavírá-li se proto smlouva s předstihem, je dobré se také domluvit, co obě strany uznávají jako vážný důvod pro odstoupení od smlouvy.
• Zákoník práce ukládá pro odstoupení od pracovní smlouvy písemnou formu. Kdyby odstoupení proběhlo ústně, může se druhá strana (zpravidla zaměstnanec) domáhat ve lhůtě 3 let toho, že trvá na vzniku pracovního poměru. K ústnímu odstoupení od pracovní smlouvy se totiž nepřihlíží.(= nemá žádné následky)
• Jediný důvod, kvůli kterému může zaměstnavatel odmítnout přijetí svého nového zaměstnance, upravuje § 1788 NOZ. Povinnost zaměstnavatele uzavřít pracovní smlouvu zaniká, jestliže se podstatným způsobem změní okolnosti, ze kterých strany při uzavření příslibu zaměstnání vycházely.
• Zatím můžeme spíše spekulovat nad tím, co všechno se bude počítat za takovouto změnu okolností. Judikovat to budou pravděpodobně soudy. Změnou okolností by ale mohlo být například přemístění sídla, zrušení pracovní pozice, na kterou měl uchazeč nastoupit, či úpadek společnosti.

SHRNUTÍ – vašeho případu:

1/ příslib zaměstnání (odstoupení od pracovní smlouvy) byl odmítnut ústně, ne písemně, jak vyžaduje zákoník práce, takže k takovému odmítnutí se vůbec nepřihlíží, měla byste teoreticky dne 2. 3. 2015 nastoupit do práce, sdělit zaměstnavateli, že došlo k uzavření pracovní smlouvy ústně a že 2. 3. 2015 nastupujete; ovšem praxe dále vyžaduje pracovnělékařskou prohlídku bez této nejste způsobilá k výkonu práce a na tuto prohlídku vás může vyslat jedině zaměstnavatel a ten se v tuto chvíli tváří, že není váš zaměstnavatel;

2/ proto, pokud na základě vašeho dopisu nedojde k vyjasnění celé záležitosti, se můžete u soudu domáhat:
a) do jednoho roku od ústního příslibu určení obsahu pracovní smlouvy
b) do tří let od ústního příslibu náhrady škody, která vám nedodržením příslibu zaměstnání byla způsobena (odmítla jste jiné zaměstnání, kde jste mohla mít výdělek ve výši x Kč, nyní jste nezaměstnaná, podpora činí x Kč, rozdíl za y měsíců činí x Kč).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.