Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru

22.02.2015

Dobrý den,

po 6 letém prac. poměru jsem nastoupila na MD a následně 2 letou RD, která bude končit za 3 měsíce.
Zaměstnavatel se bude během 2 měsíců stěhovat ( v rámci stejného města, ale v prac.sml. mám uvedenou konk.adresu ) a celkově se změní původní podoba a chod firmy, a s tím i má případná prac. náplň a pozice.
Předpokládala jsem, že budu mít nárok na odstupné( 2+3M,výpověď pro nadbytečnost ), ovšem zaměstnavatel naznačil, že má povinnost pouze dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, během které budu muset docházet fyzicky do práce, a odstupné žádné.
Chtěla bych si tedy ověřit, zda platí i pro 2 letou RD postup, který jsem dohledala V odpovědích:
"Pokud mám v prac. sml. uvedeno místo výkonu práce s určitou adresou, a zaměstnavatel toto pracoviště zrušil, ( nebudu-li souhlasit se změnou ) měl by dát výpověď z důvodu zrušení pobočky a já mít nárok na odstupné. "

Má doba RD vliv na postup při ukončování prac. poměru? Nemohu si z fin. důvodů dovolit prodloužit čerpání do 3 let věku dítětě a zůstat bez příjmu (nebo si mohu najít zaměstnání a dostávat mzdu, případ. mít 2 dohody o práci u různých firem i při rodičovské? Po dobu RD pracuji na dohodu o práci, omezenou na výdělek bez odvodů zdr.a soc.poj., s touto mzdou bych ale bez dalších příjmů nevyšla;) 2letou variantu jsem zvolila ( a zaměstnavateli písemně oznámila ) v přesvědčení, že se budu moci vrátit na pův. pozici a adresu, kdy mi navíc bylo umožněné pracovat částečně z domu.

Počítá se případné odstupné z částky uvedené v prac. smlouvě, nebo z faktického příjmu?

Dále jsem se chtěla zeptat na podporu v nezaměstnanosti, ve vaší příručce je uveden
"Příklad, kdy Úřad práce odmítl zapsat ženu do evidence
uchazečů o zaměstnání s odůvodněním,
že její dítě nechodí do školky/ jeslí."
Bývá to běžnou praxí? Chápu odůvodnění obrany zneužívání dávek, ale pokud bych měla zajištěné částečné hlídání, měla bych nárok na evidenci a podporu? Bylo by např. možné ucházet se o práci na pol. prac. úvazek, pouze v místě bydliště, nebo je to důvod pro odmítnutí k evidenci?

Prosím o radu, zda v mém případě existuje reálná šance na 2+3měsíční odstupné a následnou maximální podporu v nezaměstanosti na ÚP, nebo zda bych si měla rodičovskou prodloužit a pokusit se zajistit příjem ze zaměstání.

Děkuji mnohokrát

Dobrý den.
Pokud máte v pracovní smlouvě uvedenou konkrétní adresu místa výkonu práce a zaměstnavatel se bude přemisťovat a Vy nebudete se změnou pracovní smlouvy souhlasit, pak je na místě, aby Vám dal výpověď z důvodu uvedeného v § 52 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, a tudíž Vám vznikne nárok na odstupné (§67 zákoníku práce).
Rodičovská dovolená je tzv. ochrannou dobou, v této době je zaměstnankyně chráněna proti výpovědi, zákaz výpovědi se však nevztahuje např. na výpověď pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b). Co se týče výdělečné činnosti při rodičovské dovolené, pak platí, že při rodičovské dovolené (ve smyslu překážky v práci z důvodu péče o dítě nejdéle do 3 let věku dítěte) lze vykonávat práci v jiném pracovně právním vztahu. Pokud se bude jednat o výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, je třeba, aby zaměstnavatel dal předem písemný souhlas s výkonem této činnosti (§304 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění). Při pobírání rodičovského příspěvku není výdělečná činnost rodiče nikterak omezena.
Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Průměrný výdělek je upraven v §351 a násl. zákoníku práce. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují (§33 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění). Vaše požadavky související s péčí o dítě budou tedy zohledněny. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje (podle § 41, odst. 3 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku podle ust. § 41 odst. 1 jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu . Jinak činí výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pokud bylo uchazeči vyplaceno odstupné z posledního zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti obdrží teprve poté, co vyprší doba odpovídající výši odstupného.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.