Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podpora v nezaměstnanosti, neplacené volno, peněžitá pomoc v mateřství

24.02.2015

Dobrý den,

prosím o sdělení, jaká je výše podpory, pokud se dohodneme se zaměstnavatelem na dohodě o ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů? Výpověď mi dát nechce. V dohodě by bylo výslovně uvedeno, že je z organizačních důvodu.

A dále prosím o sdělení, chci si vzít dva měsíce neplaceného volna (po dohodě se zaměstnavatelem), co si budu za tyto dva měsíce povinna hradit sama (VZP+soc.poj. a co zaměstnavatel a v jaké výši? A co když v této době omarodím a dostanu neschopenku?

V případě, že jsem těhotná, a budu mít dva měsíce neplaceného volna, a poté uzavřu dohodu o ukončení pracovního poměru, berou se ty dva měsíce neplaceného volna k výpočtu PPM, i když vlastně žádnou výplatu nedostanu? Předpokládám, že když nastane skončení pracovního poměru dohodou, které předcházeli dva měsíce neplaceného volna, tak ochranná lhůta 180 dní pro těhotnou počíná běžet až ode dne skončení pracovního poměru.

Velmi děkuji za Váš čas a odpověď.

Dobrý den,

problematiku podpory v nezaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
- v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění
- požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto: 1.– 2. měsíc ve výši 65 %, 3.– 4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. v roce 2015 14.281,– Kč.

Pokud se se zaměstnavatelem domluvíte na ukončení pracovního poměru dohodou či podáte výpověď, tak platí, že zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu.

Vážným důvodem může být:
- organizační důvody na straně zaměstnavatele;
- nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let;
- nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
- docházka dítěte do předškolního zařízení;
- povinná školní docházka dítěte;
- místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera;
- zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání;
- vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské;
- důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.

Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Pokud uzavřete se zaměstnavatelem dohodu o skončení pracovního poměru a budou v ní uvedeny organizační důvody, pak se bude jednat o vážný důvod a Vám bude náležet nesnížená podpora v nezaměstnanosti.

Co se týká pojistného, tak sociální pojištění se v době neplaceného volna nehradí. Jiná situace je v případě zdravotního pojištění, tam musí být vždy pojistné alespoň v minimální výši uhrazeno. Minimální výše odvodu se odvíjí od platné minimální mzdy. Výše úhrady se počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě po zaokrouhlení na korunu nahoru. Od 1. 1. 2015 v důsledku zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč činí pojistné 1 242 Kč.
Tuto částku zašle příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnavatel. Protože o neplacené volno žádá zaměstnanec, požaduje většina zaměstnavatelů, aby příslušnou částku zdravotního pojištění hradil v plné výši zaměstnanec (faktickou platbu provede zaměstnavatel). Pro tyto případy uzavírají tedy zaměstnavatelé se svými zaměstnanci dohodu, kde je sjednáno, že celou částku zdravotního pojištění (tedy celých 13,5 %) za dobu čerpání neplaceného volna uhradí zaměstnavateli zaměstnanec. Současně je uvedeno, jakým způsobem k úhradě této částky dojde, v případě s čerpáním neplaceného volna několika málo dní se celá záležitosti vyřídí v nejbližším výplatním termínu.

V době neplaceného volna nemocenské nenáleží.Pokud byste byla v pracovní neschopnosti, musela byste pro výplatu dávky ukončit neplacené volno. V době pobírání nemocenské je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.

Dny neplaceného volna patří mezi vyloučené dny, tj. výši dávky neovlivní. Ochranná lhůta 180 dní počíná běžet až ode dne skončení pracovního poměr, pokud toto zaměstnání tak dlouho trvalo a zaměstnankyně je při ukončení pracovního poměru těhotná.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.