Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Neplacené volno matky

18.02.2015

Dobrý den,
rada bych se zeptala na postup.
Požádala jsem vedení společnosti z důvodů neumístění dítěte nar. 29.3.2012 ( 3 roky ) do MŠ o neplacené volno do 31.8.2015.
- Pokud mi zaměstnavatel vyhoví - kdo bude za mne platit sociální a zdravotní, nebo si musím platit sama
- pokud mi nevyhoví, můj pracovní poměr je ukončen dohodou § 49.
- pokud nastoupím, zaměstnavatel nemá pro mne pracovní místo - výpověď nadbytečnost§52 C) mám nárok na 2 +3 platy.
Prosím o info, zda jsem postupy popsala dobře.
Děkuji

Dobrý den.
K vašim otázkám přidám odpovědi:
A/ Pokud mi zaměstnavatel vyhoví - kdo bude za mne platit sociální a zdravotní, nebo si musím platit sama
V případě, že vám zaměstnavatel omluví dobu nepřítomnosti v práci jako omluvené (neplacené) pracovní volno a ve vašem případě by tomu tak mělo být, protože je zde vážný důvod, který zaměstnavateli doložte, tj. neumístění dítěte do školky (takto judikují i soudy). Dokonce soudy došly k závěru, že v tomto případě by ani vaše nenastoupení do práce nemohlo být zaměstnavatelem posuzováno jako zaviněné porušení pracovních povinností. Ale vy se jistě nechcete se zaměstnavatelem soudit, proto je dobré se s ním dohodnout.
Sociální pojištění
zahrnuje v sobě důchodové, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se platí jen z dosažených příjmů; pokud nebyl dosažen žádný příjem (žádný příjem nebyl zúčtován), toto pojistné a příspěvek se neplatí. Pokud tedy zaměstnankyně z důvodu neplaceného volna při péči o malé dítě do čtyř let věku po skončení řádné rodičovské dovolené nedosahuje žádných příjmů, neplatí se toto pojistné a příspěvek (není stanoven ani žádný minimální vyměřovací základ). V tomto případě není plátcem tohoto pojistného a příspěvku ani stát.
V oblasti důchodového pojištění se bude jednat o náhradní dobu péče o dítě podle § 5 odst. 2 písm. d) a § 12 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.
Protože trvá nadále pracovní poměr a tím i účast na nemocenském pojištění (tato účast je vázána na trvání pracovního poměru a podle § 10 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, zaniká až skončením zaměstnání), nedochází k odhlašování zaměstnance při neplaceném volnu u OSSZ.
V případě, že onemocníte, žádné dávky vám nenáleží, protože vám žádný výdělek neuchází.

Zdravotního pojištění
Za ženu na rodičovské dovolené je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát. Pro řešení dalšího období, bude zaměstnavatel zaměstnankyni vykazovat neplacené volno, přicházejí v úvahu v podstatě tyto alternativy:
1. Pobírání rodičovského příspěvku
Žena může pobírat rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte, z časového hlediska tedy záleží na tom, po jakou dobu bude tento příspěvek pobírán. Při posuzování situace příjemce rodičovského příspěvku vycházíme ze skutečnosti, že za tuto osobu je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát. Za osobu pobírající rodičovský příspěvek je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění vždy, to znamená, že nerozhoduje časové období, po které je tento příspěvek čerpán. Pokud by však žena po skončení rodičovské dovolené nepobírala rodičovský příspěvek a neměla by nárok na žádnou jinou "státní kategorii", pojistné by se z neplaceného volna platilo.
Ukončení rodičovské dovolené se oznamuje zdravotní pojišťovně kódem "U".
Kdyby však po skončení rodičovské dovolené plynule pokračovalo pobírání rodičovského příspěvku, oznámil by zaměstnavatel kódem "U" až ukončení jeho pobírání.
2. Péče o dítě
Žena může být zařazena u své zdravotní pojišťovny jako osoba celodenně osobně a řádně pečující o jedno dítě do sedmi let věku. Splňuje-li podmínky uvedené v ustanovení § 3 odst. 8 písm. c) z. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vystaví svému zaměstnavateli v tomto duchu Čestné prohlášení a z poskytnutého neplaceného volna zaměstnavatel pojistné odvádět nebude, což vychází z ustanovení § 3 odst. 5 písm. b) stejné právní normy.
Čestné prohlášení zaměstnankyně si pro účely kontroly ze strany zdravotní pojišťovny založí ve své mzdové evidenci. V této souvislosti však zaměstnavatel nesmí opomenout přihlásit tuto zaměstnankyni kódem "L" (v podstatě ke dni bezprostředně následujícímu po dni ukončení rodičovské dovolené nebo eventuálně ke dni vystavení Čestného prohlášení) a následně pak odhlásit kódem "T" ke dni předcházejícímu dni, ve kterém zaměstnankyně opět začne pracovat. Těmito kódy se vymezuje kategorie osob, za které je plátcem pojistného stát. Za tuto "pečující osobu" je stát plátcem pojistného proto, že žena nemá příjmy ze zaměstnání ani z podnikatelské činnosti.

B/ pokud mi nevyhoví, můj pracovní poměr je ukončen dohodou § 49.
V případě, že Vám zaměstnavatel neudělí neplacené pracovní volno a vy skutečně nemůžete nastoupit, budete muset řešit ukončení pracovního poměru, pak přichází v úvahu jedině dohoda na ukončení pracovního poměru. Kdybyste dávala výpověď, musela byste ještě až do ukončení pracovního poměru chodit do práce. Ale znovu opakuji, trvejte na variantě ad A/.

- pokud nastoupím, zaměstnavatel nemá pro mne pracovní místo - výpověď nadbytečnost §52 c) ZP, mám nárok na 2 +3 platy.
K poslední alternativně uvádím, že ano, je to tak – viz obdobné dotazy a odpovědi na www.aperio.cz.
S pozdravem.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.