Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Kvalifikace pedagoga

18.02.2015

Dobrý den, prosím o radu ohledně mé kvalifikace.V roce 1996 jsem vystudovala bakalářský obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - angličtina a nastoupila jako učitelka 1. stupně ZŠ, kde pracuji dodnes. V současné době tvoří polovinu mého úvazku výuka Aj a druhou polovinu ostatní předměty 1. stupně. Podle vyhl. č. 139/1997 Sb, kde je v příloze uvedena podmínka odborné kvalifikace učitele 1. stupně ZŠ: bakalářské studium pro výuku cizích jazyků, jen pro výuku příslušného cizího jazyka, jsem byla vedena jako kvalifikovaná učitelka Aj.Je tomu tak i podle novely zákona o ped. pracovnících? Údajně tomu tak je podle § 30 Zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících a o změně některých zákonů, kde stojí:
Za pedagogické pracovníky podle tohoto zákona se považují též pedagogičtí pracovníci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona splňují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle dosavadních právních předpisů. Pokud je tato domněnka správná, pak bych podle §22 odst. 6 měla být kvalifikovaná i na další pedagogickou činnost.
Můžete mi prosím potvrdit, že mám správné informace a že jsem kvalifikovaná pro výuku Aj a další ped. činnosti?
Předem moc děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Vyhláška č. 139/1997 Sb. byla účinná od 26. 6. 1997 do 1. 1. 2005. Vyhlášku od 1. 1. 2005 nahrazuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Za pedagogické pracovníky podle tohoto zákona se považují též pedagogičtí pracovníci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona splňují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle dosavadních právních předpisů. Rámci přechodných ustanovení je pak řešena otázka návaznosti starých a nových předpisů, kdy v § 30 je uvedeno, že za pedagogické pracovníky podle tohoto zákona se považují též pedagogičtí pracovníci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona splňují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle dosavadních právních předpisů.
Předchozím právním předpise je právě ona zrušená vyhl. č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, kde v § 2 je uvedeno následující:
§ 2

(1) Podmínkou odborné způsobilosti jsou odborné vědomosti a dovednosti získané studiem na vysoké škole, ve vyšší odborné škole nebo ve střední škole.

(2) V případě ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "ředitel") je podmínkou odborné způsobilosti, kromě podmínek stanovených v odstavci 1, též pedagogická praxe vyžadovaná pro příslušnou školu, popřípadě příslušný stupeň školy, předškolní zařízení nebo školské zařízení nebo praxe přímo související s řídicí nebo pedagogickou, popřípadě výzkumnou činností zaměřenou na školství nebo s výkonem inspekční činnosti ve školách, předškolních zařízeních nebo školských zařízeních.

(3) Podmínkou pedagogické způsobilosti jsou vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie a pedagogiky, včetně didaktiky výuky, nezbytné pro výkon pedagogické činnosti získané studiem na vysoké škole, ve vyšší odborné škole nebo ve střední škole v učitelských oborech nebo na vysoké škole umělecké a v konzervatoři, v případě pedagogických pracovníků s odbornou způsobilostí získanou studiem neučitelských studijních oborů absolvování pedagogického studia.3)

(4) Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků4) a předpoklady kvalifikace výchovných poradců2) jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky.

(5) Požadovaná délka pedagogické praxe pro výkon funkce ředitele a výchovného poradce je stanovena v příloze č. 2 vyhlášky.
Pro vás je rozhodují z § 2 odst. 4, který odkazuje na přílohu č. 1 vyhlášky, kde je mimo jiné uvedeno:
Učitel 1. - 5. ročníku
základní školy

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 1. - 5. ročník základní školy, nebo dřívější formy tohoto vzdělání ukončené státní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou nebo státní závěrečnou zkouškou, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro
speciální školy, nebo
- jednooborové vysokoškolské vzdělání učitelství cizích jazyků
jen pro výuku příslušného jazyka, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů
náboženství, jen pro výuku náboženství, nebo
- bakalářské studium pro výuku cizích jazyků, jen pro výuku
příslušného jazyka, nebo
- dřívější úplné střední odborné vzdělání v oboru učitelství pro
1. - 5. ročník základní školy.

Podle § 22 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb. platí, že:
(6) Pedagogický pracovník, který vedle přímé pedagogické činnosti, pro kterou má odbornou kvalifikaci, vykonává také další přímou pedagogickou činnost v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, pro kterou nemá odbornou kvalifikaci, splňuje pro pracovněprávní účely předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b). Větu první nelze uplatnit u pedagogického pracovníka, který má odbornou kvalifikaci pouze pro příslušný předmět nebo příslušnou aktivitu podle odstavce 5 nebo § 8 odst. 3, § 9 odst. 8, § 10 odst. 2, § 11 odst. 4 a 5 a § 17 odst. 3.
Podle mého názoru odborné předpoklady pedagogického pracovníka splňujete. Nejsem však specialista na „školské“ právo, bylo by dobré celou záležitost ještě zkonzultovat na ministerstvu školství.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.