Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zákaz výpovědi

16.02.2015

Dobrý den,
jsem v současné době na rodičovské dovolené s jedním dítětem, narozeným 15.září 2012. U zaměstnavatele mám rodičovskou dovolenou dohodnutou do 2,5 let věku dítěte, tj. do 15.března 2015 (jsem zaměstnána na dobu neurčitou). Rodičovský příspěvek však budu pobírat do tří let věku dítěte, tj. do 15.září 2015. Při plánovaném návratu návratu do zaměstnání (tj. od 16.března 2015) očekávám, že dostanu výpověď pro nadbytečnost a 2 (náhrada mzdy při dvouměsíční výpovědní lhůtě) + 3 (ze zákona) platy odstupného. Od kdy budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti? Během rodičovské dovolené jsem (výdělečně) nepracovala:o) Děkuji moc za odpověď i za to, že jste:o)

Dobrý den,
při vašem návratu zpět do zaměstnání, kdy dítěti bude 2,5 roku, výpověď z důvodu nadbytečnosti dostat nemůžete, protože až do 3 let věku dítěte vám zaměstnavatele výpověď dát nemůže (výjimku tvoří § 52 písm. a a b) ZP – zaměstnavatel se ruší nebo přemisťuje), jelikož jste podle § 53 ZP chráněna před výpovědí.
Citace ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
„Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
b) při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení,
c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.
(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
§ 54
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou),
d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.“
Mohou nastat tyto varianty:

A/ Zaměstnavatel vás tedy musí zaměstnat a teprve ve 3 letech věku vašeho dítěte, budete-li nadbytečná, může vám dát výpověď. Poté následuje to, že od prvního dne měsíce po doručení výpovědi běží výpovědní doba a pak je vyplacen trojnásobek průměrné mzdy jako odstupné. Do 3 pracovních dnů se hlaste na úřadu práce, abyste měla podporu v nezaměstnanosti z vašeho průměrného výdělku používaného naposled pro pracovněprávní účely. Výplata podpory bude sice odložena o 3 měsíce (odstupné), ale pokud byste se na úřad hlásila až po 3 měsících od skončené pracovního poměru, už budete úřadem práce posuzována jako „žena z domácnosti“ a podpora bude počítána ze mzdy v národním hospodářství – viz www.mpsv.cz v sekci zaměstnanost, informace pro občany:
V případech, kdy
• doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání (například RD) a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
• uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,
• u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ
činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (3.777,- Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (3.022,- Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (2.770,- Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2014.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2014 činí 25.179,- Kč.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 14.604,- Kč.

B/ Vrátíte se do práce, zaměstnavatel pro vás práce nemá, ale nemůže vám dát výpověď, proto budete doma na překážce v práci na straně zaměstnavatele a budete placena průměrem. Ve 3 letech věku dítěte dostanete výpověď a bude následovat 2 + 3 (jako bod A/). Budete se do 3 dnů od ukončení pracovního poměru hlásit na úřadu práce, ale podporu dostanete až po 3 měsících (odstupné) a jen ze mzdy národním hospodářství, protože po návratu do práce jste fakticky neodpracovala ani jeden den.

C/Vrátíte se do práce ve 2,5 letech věku dítěte, zaměstnavatel pro vás práci nemá a protože vám nemůže dát výpověď, nabídne vám dohodu s odstupným (bude záležet na vás, co si vyjednáte a na co zaměstnavatel přistoupí). Na úřad práce se přihlásíte až po 3 pracovních dnech nebo později, jak budete potřebovat. Podpora se bude počítat ze mzdy v národním hospodářství.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.