Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: "Školkovné" a babička

10.02.2015

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na školkovné.
Vychovávám sama dceru a pomáhá mi babička, která ještě pracuje a také na malou uplatňuje
slevu na dani u zaměstnavatele.
Je prosím možné, aby také uplatnila slevu za umístění dítěte babička?
A je prosím společně hospodařící domácností podmínkou stejná adresa nebo může mít babička adresu jinou?
Děkuji mnohokrát za odpověď a přeji příjemný den

Dobrý den.
Již za rok 2014 je možné si snížit daňovou povinnost o novou daňovou slevu – sleva za umístění dítěte (školkovné). Sleva za umístění dítěte (školkovné) odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.
• Školkovné může uplatnit pouze rodič, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.
• Výši slevy je nutné doložit vyčísleným potvrzením od školky. Do celkových nákladů na školku se přitom nezapočítává placená strava za dítě. Uvedený doklad předají zaměstnanci mzdové účetní do 15. února. OSVČ a zaměstnanci, kteří si sami podávají daňové přiznání, přiloží toto potvrzení k daňovému přiznání.
Omezení daňové slevy
Sleva za školku je omezena. Maximálně je možné uplatnit slevu do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného roku. K 1. lednu 2014 činila minimální mzda 8 500 Kč. Proto je možné za každé vyživované dítě uplatnit za rok 2014 slevu do maximální výši 8 500 Kč. K 1. lednu 2015 bude minimální mzda 9 200 Kč. Za rok 2015 bude možné uplatnit daňovou slevu na školku ve výši 9 200 Kč.
• Na rozdíl od daňového zvýhodnění se sleva na školku neuplatňuje během roku, ale až za celý rok. Průběžně během roku nelze mít tedy vyšší čistou mzdu z důvodu uplatnění slevy na školku.
• Školka snižuje daňovou povinnost pouze do nuly. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, tak vzniká nárok na daňový bonus. U školkovného se žádný bonus nečerpá. Sleva na školku snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly, stejně jako např. sleva na poplatníka nebo sleva na manželku (manžela) s vlastními příjmy do limitu.

Školkovné snižuje přímo vypočtenou daň
Nezdanitelné položky jako např. zaplacené příspěvky na životní pojištění nebo penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření snižují při splnění zákonných podmínek základ daně. Školkovné však patří mezi daňové slevy a snižuje přímo vypočtenou daň. Zaměstnancům, kteří uplatní slevu na školku za rok 2014, vznikne nárok na daňový přeplatek.

Praktický příklad
Živnostník Novák zaplatil za rok 2013 na dani z příjmu fyzických osob 17 150 Kč. V roce 2014 dosáhne stejných hospodářských výsledků, na dani z příjmu však zaplatí pouze 8 650 Kč. Důvodem je uplatnění slevy za školku na pětiletou dceru ve výši 8 500 Kč.

Školkovné uplatní pouze jeden z rodičů
Stejně jako daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů, tak i školkovné uplatní pouze otec nebo matka. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, tak může slevu za školku uplatnit pouze jeden z nich.
Toto školkovné je možné uplatnit, pokud dítě žije ve společné domácnosti s rodiči/rodičem nebo v péči, která nahrazuje péči rodičů, u prarodičů.

Právní předpis:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:
„ § 35bb
Sleva za umístění dítěte

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.

(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.“
SHRNUTÍ:
Babička by musela mít svěřenu vnučku do péče nahrazující péči rodičů (soudní rozhodnutí), pak by si slevu za umístění dítěte mohla uplatnit.
Termín „společně hospodařící domácnost“ znamená společné žití, vedení domácnosti, uhrazování nákladů za domácnost. Žijete v jedné společné domácnosti, skutečně tam bydlíte, bez ohledu na to, kde máte „úřední“ trvalý pobyt.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.