Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Šikana bývalého zaměstnavatele

26.03.2015

Dobrý den,

po skončení tříleté rodičovské dovolené jsem se vrátila opět ke svému zaměstnavateli (soukromá společnost, s.r.o.) na původní místo - nákupčí, kde jsem měla na starost objednávat materiál pro různé zakázky a sledování plnění těchto objednávek. Během mé rodičovskké dovolené vykonávala mou práci švagrová majitele firmy, která po mém návratu šla na úřad práce, což jí zřejmě nevyhovovalo, a tak na mě majitel firmy začal vyvíjet tlak, abych dala výpověď. Neustále mi vyčítal, že pracuji pomalu, všechny zdržuji, nemám vysokou školu na rozdíl od mé náhradnice atd... Když jsem ani po třech měsících jeho teroru nedala výpověď, byla mi dána výpověď ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost a do firmy se vrátila švagrová majitele firmy jako projektová manažerka, i když dělá to, co jsem dělala já.

Zaměstnavatel mi však musel vyplatit tříměsíční odstupné přes 40 000,- Kč, což se mu nelíbilo, a tak mi vyhrožoval, že toho budu litovat. Od jeho právního zástupce jsem obdržela dopis, ve kterém mě vyzývá, abych bývalému zaměstnavateli vrátila dotykový mobil Android v hodnotě asi 10.000,- Kč, který jsem však nikdy neobdržela a neexistuje ani žádný předávácí protokol. Měla jsem k dispozici starou Motorolu, kterou jsem převzala a vrátila bez jakéhokoliv potvrzení. Také bývalý zaměstnavatel posílá ke mně domů řidiče společností, kteří vozí do firmy materiál, který jsem ještě objednávala já, abych ho převzala.Prý jim bývalý zaměstnavatel dal mou adresu, abych materiál převzala. Právní zástupce bývalého zaměstnavatele mi vyhrožuje, že škody vzniklé nepřevzetím materiálu po mně bude vymáhat, ale já přece nemůžu přebírat objednávky, které byly vystaveny na právnickou osobu, i když jsem je objednala.

Nyní jsem registrovaná na ÚP, jsem matka samoživitelka, a tak by mě zajímalo, jestli po mně bývalý zaměstnavatel může požadovat mobil, který mi nikdy nepředal a poskytovat adresu mého bydliště řidičům dopravních společností a chtít, abych převzala objednávky, i když už ve firmě nepracuji. Z celé situce jsem opravdu zoufalá.

Děkuji moc za poskytnuté rady.

S pozdravem

Vážená paní,

podle § 255 zákoníku práce zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Jestliže žádné potvrzení neexistuje, zaměstnavatel nemůže vyvozovat žádnou odpovědnost za ztrátu svěřených věcí, v konkrétním případě mobilního telefonu.

Pokud se týká převzetí materiálu, nejste již zaměstnanec a nejste oprávněná za zaměstnavatele jednat, tj. přijímat objednávky. Naopak přijetí dodávky by mohlo být posouzeno jako podvod či krádež. V žádném případě nic za zaměstnavatele nepřijímejte.

Jestliže od skončení od vašeho pracovního poměru neuběhlo více než dva měsíce, je možné podat žalobu pro neplatné rozvázání pracovního poměru (protože vaše pracovní pozice nezanikla) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď, je třeba, aby zaměstnanec oznámil zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Pracovní poměr zaměstnance trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy.
Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit. Soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil.
Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou, byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby.
Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí je třeba uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Obdobně se postupuje v případě, kdy byl pracovní poměr neplatně ukončen dohodou. Dvouměsíční lhůta je tzv. lhůta propadná (prekluzivní). To znamená, že žalobu na určení její neplatnosti je třeba doručit soudu v uvedené lhůtě. Po jejím uplynutí není možné se dovolávat vyslovení neplatnosti výpovědi u soudu.

Doporučuji se obrátit na oblastní inspektorát práce (www.suip.cz) a podat stížnost na Vašeho bývalého zaměstnavatele.

Právní předpisy:
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.