Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský příspěvek

04.02.2015

dobry den, pracovala jsem na dobu určitou, během této práce jsem byla těhotná.Nechtěla jsem dělat problémy, protože jsem si během této práce našla jinou práci, nebyla si jistá, zda si dítě nechám, proto jsem těhotenství tajila a nikomu neřekla.Hned po propuštění z porodnice jsem šla do práce - stále ještě na dohodu. Po dvou měsících jsem ukončila pracovní poměr.Pobírala jsem rodičovský příspěvěk na starší dítě. Měla jsem složitou rodinnou situaci - dítě jsem se rozhodla nechat, proto jsem si mateřskou zařizovala až cca po půl roce, kde jsem musela vyplacenou rodič. vrátit a o mateřskou za půl rok jsem přišla.Ted mi mateřská chodí, ale nevím, zda nemám do zaměstnání zajít, aby mi nenapsala dohodu nebo jinou prac. pozici,kdy jsem šla hned z porodnice do práce nebo jít na pracák??A co ty 3 měsíce, kdy jsem dala výpověď a mezitím jsem pobírala rádoby neplatnou rodičovskou - bylo zaplacené zdravotní pojištění?Mám strach si podat daňové přiznání, abych někomu neublížila.Nechci dělat problémy, ale tím jsem je asi nasekala. Prosím o radu,jak to co nejšetrněji vyřešit pro obě strany. děkuji

Vážená paní,

na zodpovězení Vašeho dotazu mám málo informací, ale z toho, co jste uvedla Vaší věci rozumím takto:
- práce až do cca tří měsíců od porodu
- i po narození druhého dítěte jste pobírala rodičovský příspěvek na první dítě - musela jste vrátit, protože rodičovský příspěvek náleží na nejmladší dítě v rodině.
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství pobíráte se zpožděním

Pokud se týká zdravotního pojištění platí:
podle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění platí, že
stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za mj. tyto pojištěnce:
c) příjemce rodičovského příspěvku;7)
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8);
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14)
k) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;15)
l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

Předpokládám, že vždy jste byla v některé z těchto skupin či zaměstnaná (v tomto případě je plátcem pojistného zaměstnavatel), pak vždy za Vás hradil stát či zaměstnavatel pojistné. v případě vašich pochybností kontaktujte Vaší zdravotní pojišťovnu.

Po skončení peněžité pomoci v mateřství, doporučuji podat žádost o rodičovský příspěvek. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
I během rodičovského příspěvku můžete být výdělečně činná. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Daňové přiznání jste povinna podat a tím jistě nikomu neublížíte.

Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.