Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Starobní důchod a péče o děti

04.02.2015

Dobrý den,
je mi 46 let a patřím do skupiny žen-pozdnich matek. Po gymnaziu jsem pracovala až do 38 let, poté jsem porodila dvě děti a byla s nimi 8 let na MD a RD. Jsem nyní teoreticky ve věku, kdy bych měla mít rozjetou kariéru a spoustu dalších "výhod" pozdního mateřství. Protože teorie je jedna věc a praxe druhá, a protože v médiích stále apelují na to, abychom se o tuto problematiku včas zajímali, ať nejsme pak nemile překvapení, že tzv. ostrouháme, obracím se na vaši poradnu s otázkou týkající se nároku na důchod a výpočtu jeho výše. Praxe je taková:
Má rozjetá kariéra skončila výpovědí na konci RD. Mladší syn vyžaduje a bude vyžadovat náročnější péči, takže školku zatím není schopen absolvovat. Pocházím z kraje s vysokou nezaměstnaností, navíc z vesnice. Manžel z důvodu nedostatku pracovních příležitostí v místě bydliště odjíždí na týden, často i o víkendech, za prací mimo domov (doba, kdy se tátové vraceli ve tři z práce, je dávnou minulostí). Nemám nikoho na výpomoc s hlídáním (rodiče již nežijí - další z "výhod" pozdního rodičovství). Zajímala jsem se o práci, ale v mém věku a se dvěma dětmi bez možnosti hlídání (nemoc dětí) nemám šanci, ani na zkrácený úvazek.
Zákon zní, že k nároku na důchod musím být účastna pojištění alespoň 35 let(navyšování je více než pravděpodobné). Do doby pojištění se započítává kromě jiného doba zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, RD a evidence na ÚP se započítává jen částečně, péče o dvě děti do 15 let se nezapočítává vůbec. Dočetla jsem se, že se důchod počítá z posledních 28 odprac. let, zajímá mě tedy, jakou roli hraje mých odpracovaných zhruba 20 let před nástupem na MD?
Jakým způsobem mám dodržet zákon, abych měla nárok na důchod, když podmínky ke splnění jsou nevyhovující a zvlášť znevýhodněné pro ženy-matky?Nabízí se odpověď nemít děti, což by bylo ideální řešení, které se ovšem neslučuje s obligátním rčením:rodina-základ státu...Nebo je mít, ale nechat je napospas ulici z důvodu nedostatku času na ně. Omlouvám se za ironii,ale bohužel přesně takto vnímám dnešní dobu. Můžete mi, prosím poradit, jak se tedy zabezpečit na stáří a zároveň se z toho neuštvat?
Uvažovala jsem o možnosti pracovat jako OSVČ, ale vzhledem k tomu, že jsem na děti fyzicky sama(úředně jsem vdaná), nebudu zřejmě schopná se z časových důvodů plně rozjet a vydělat na zaplacení odvodů na soc. a zdrav. pojištění(muži jsou ve velké výhodě). Pokud existuje nějaká úleva na odvodech či jiné zvýhodnění pro ženy OSVČ s malými dětmi, uvítám informace, dle mého by to ale nebylo řešení výhodné, protože výpočet důchodu z takto omezeného výdělku by byl bídný.
Další možnost je přihlásit se jako žena pečující o dvě děti do 15 let a vyčkat, než budou synové samostatnější, jenže tato doba je podporovaná státem pouze formou úhrady zdravotního pojištění. Teprve pak se moci na plný úvazek věnovat podnikání a vydělávat dost na zaplacení všech odvodů a samozřejmě přitom zvládat i druhé neplacené "zaměstnání"ženy v domácnosti, pokud toho budu zhruba v 55 letech po zdrav. stránce vůbec ještě schopná. A jestli budu mít to štěstí, že se bude v podnikání dařit, stihnu si vůbec roky do důchodu ještě odpracovat?
Když se přihlásím k dobrovolnému důchod. pojištění, nedobrovolně tím zmenším už tak malý rodinný rozpočet a nejsem si jistá, jestli by mi tato možnost vůbec pomohla ke splnění zákonné lhůty 35 let účasti na pojištění, o výši důchodu nemluvě.
A pokud zaměstnání přece jen seženu a moje děti a věk nebudou pro nikoho překážkou, než se dostanu na úroveň, na které jsem byla před odchodem na MD včetně finančního ohodnocení, budu nejspíš už těsně před odchodem do důchodu, takže výpočet mého důchodu bude pravděpodobně vycházet z výdělků, které budou na úrovni platu studenta vykonávajícího nástupní praxi, tudíž minimálního.
Jaká je pro mě tedy nejschůdnější volba, nevím.Nechat vše osudu je velkorysá možnost, ale v tomto případě na štěstí nespoléhám.
Děkuji za trpělivost při čtení a budu velmi ráda za Vaši radu, za kterou děkuji.

Dobrý den, vážená paní,
chápu vaši nelehkou situaci, ale dovolím si uvést, že tato situace – prodlužování důchodového věku, větší počet odpracovaných let, se dotkla všech občanů tohoto státu. Zhoršující se situace v oblasti zaměstnanosti se pak dotýká zaměstnaných i nezaměstnaných a je docela možné, že propad výše důchodů bude stále větší. Omlouvám se proto, ale jako právnička vám mohu odpovědět v otázkách důchodu jen to, co je uvedeno v právních předpisech. I tak vám přeji, abyste našla sílu a své záležitosti byla schopna vyřešit k vaší spokojenosti i spokojenosti vaší rodiny.
Nyní ke starobnímu důchodu:
Pro účely starobního důchodu se budou započítávat všechny vaše hrubé výdělky od roku 1986 do budoucna, vaše shora uvedené informace jsou mylné. Výdělky se přepočítávají koeficientem, který pro každý rok stanovuje vláda, právním předpisem zveřejněným ve Sbírce zákonů ČR.
Zde je obecná informace pro výpočet důchodů přiznaných v roce 2015:
Základem výpočtu důchodu je roční vyměřovací základ, který získáme, vynásobíme-li vyměřovací základ (jednoduše naše příjmy v daném roce) koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.
Vyměřovací základ
Vyměřovací základ (příjmy vstupující do výpočtu důchodu) není tak jednoduché definovat. Pro výpočet starobního důchodu za dobu po 31. 12. 1995 je vyměřovacím základem vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku a za dobu před 1. 1. 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení. To znamená, že všechny příjmy, ze kterých odvádíte pojistné (viz výše), vstupují do výpočtu důchodu. V případě, že z příjmů neplatíte pojistné, pak do výpočtu nevstupují.
Tento roční vyměřovací základ pak vydělíme rozdílem počtu kalendářních dnů za daný rok a počtem vyloučených dnů a vynásobíme číslem 30,4167 (to je průměrný počet dní v kalendářním měsíci). Výsledkem je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda pojištěnce za jeho produktivní život. Při výpočtu osobního vyměřovacího základu se dřívější příjmy násobí koeficientem zohledňujícím inflaci v daném roce, tak aby všechny příjmy v jednotlivých letech byly pro důchodové účely na srovnatelné úrovni. Z osobního vyměřovacího základu se následně počítá měsíční penze. Osobní vyměřovací základ je spolu s počtem získaných let pojištění základním údajem pro výpočet penze. Vyměřovací základ se dále redukuje. Od roku 2015 dochází ke změně redukčních hranic:
• Do částky první redukční hranice (11 709 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
• Z částky nad první redukční hranici (11 709 Kč) do druhé redukční hranice (106 444 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
• Na částku nad druhou redukční hranici (106 444 Kč) se již nepřihlíží.
Takto redukovaný osobní vyměřovací základ je brán jako výpočtový základ, který vstupuje do finálního vzorečku pro výpočet důchodu.
Redukce vyměřovacího základu v roce 2014:
• Do částky první redukční hranice (11 415 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
• Z částky nad první redukční hranici (11 415 Kč) do druhé redukční hranice (30 090 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
• Z částky nad druhou redukční hranici (30 090 Kč) do třetí redukční hranice (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 22 %
• Nad třetí redukční hranici (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 3 %.

Údaje pro výpočet důchodů přiznaných v roce 2015, 2014
V roce Koeficient nárůstu VVZ Všeobecný vyměřovací základ Přepočítací koeficient
2015 2014
1986 8,9778 8,7523 2 964 Kč
1987 8,7938 8,5730 3 026 Kč
1988 8,5978 8,3819 3 095 Kč
1989 8,3944 8,1836 3170 Kč
1990 8,0980 7,8947 3286 Kč
1991 7,0174 6,8412 3792 Kč
1992 5,7300 5,5861 4644 Kč
1993 4,5745 4,4597 5817 Kč
1994 3,8588 3,7619 6896 Kč 1,1914
1995 3,2563 3,1745 8172 Kč 1,1978
1996 2,7501 2,6811 9676 Kč 1,1194
1997 2,4879 2,4254 10696 Kč 1,0891
1998 2,2757 2,2186 11693 Kč 1,0850
1999 2,1027 2,0499 12655 Kč 1,0620
2000 1,9726 1,9230 13490 Kč 1,0942
2001 1,8176 1,7720 14640 Kč 1,0693
2002 1,6937 1,6512 15711 Kč 1,0717
2003 1,5869 1,5470 16769 Kč 1,0665
2004 1,4881 1,4507 17882 Kč 1,0532
2005 1,4148 1,3792 18809 Kč 1,0707
2006 1,3272 1,2939 20050 Kč 1,0753
2007 1,2361 1,2051 21527 Kč 1,0942
2008 1,1430 1,1143 23280 Kč 1,0184
2009 1,1046 1,0768 24 091 Kč 1,0269
2010 1,0850 1,0577 24 526 Kč 1,0249
2011 1,0605 1,0338 25 093 Kč 1,0315
2012 1,0273 1,0015 25 903 Kč 1,0015
2013 1,0273 1,0000 25 903 Kč 1,0273
2014 1,0000 - 25 903 Kč 1,0000

Základní a procentní výměra
Základní a procentní výměra jsou dvě části starobního důchodu.
• Základní výměra důchodu v roce 2015 činí 2 400 Kč, 2 340 Kč (2014), 2 330 Kč (2013), 2 270 Kč (2012) a je pro všechny stejná.
• Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. U důchodu přiznaných v roce 2015 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2014, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění.
Rozhodné období
Osobní vyměřovací základ počítáme za tzv. rozhodné období. Rozhodné období začíná kalendářním rokem 1986 a končí kalendářním rokem bezprostředně předcházejícím roku, ve kterém se přiznává důchod. Jestliže je důchod přiznananý v roce 2014, tak se hodnotí roky 1986 až 2013. Vládou schválená „malá důchodová reforma“ mimo jiné prodloužila rozhodné období, ze kterého se počítá osobní vyměřovací základ. Nově je totiž v § 18 definováno, „že rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu. Nadále se nebudou počítat příjmy před rokem 1986.“ Postupně se tedy bude rozšiřovat rozhodné období.
Informativní list důchodového pojištění
Vše potřebné pro výpočet důchodu, tedy doby pojištění a vyloučené doby a vyměřovací základy v jednotlivých letech najdete v tzv. osobním informativním listě důchodového pojištění, o který lze požádat Českou správu sociálního zabezpečení podle § 40a zákona č. 582/1991 Sb. (Odbor správy údajové základny). Toto právo může každý využít jednou za kalendářní rok.
Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, které jsou v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení. Informativní list by měl přijít do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Každý by si měl tento list obstarat před podáním žádostio důchod, aby stačil vyřešit chybějící údaje v dostatečném předstihu.
NÁHRADNÍ DOBY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ od 1.1.2014

• osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období před rokem 2010,

• osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která podle zvláštního právního předpisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,

• osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,

• osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě,

• osoby konající civilní službu,

• osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let,

• osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,

• poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,

• osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem,

Z tohoto uvedeného přehledu vyplývá, pokud jste ukončila gymnázium v 19 letech, tak se vám 1 rok započítá jako náhradní doba pojištění. Na dítě se vám počítají 4 roky jako náhradní doba pojištění, pokud se doby překrývají, započtou se jen jednou.
Uvádíte věk 46 let, takže jste narozena v roce 1969 nebo 1968, to podle současné právní úpravy zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů znamená následující:
1/ 1 rok náhradní doba a všechny výdělky a roky účasti na důchodovém pojištění (pracovní poměr) – uvádíte 20 let plus náhradní doba za děti (to neumím spočítat, nevím kdy se vaše děti narodily), pokud by náhradní doba za děti činila 8 let, tak už máte odpracováno 29 let.
2/ váš odchod do důchodu, opět nevím přesný datum narození, ale mohlo by to být 65 let a 6 nebo 8 měsíců – viz příloha k zákonu o důchodovém pojištění
Příloha
Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977+----------+---------- -------------------------------------------------------+
| Rok | Důchodový věk činí u |
| narození | |
| | |
| +---------- +------------------------------------------------------+
| | mužů | žen s počtem vychovaných dětí |
| | +----------+----------+----------+----------+----------+
| | | 0 | 1 | 2 | 3 a 4 | 5 a více |
+----------+---------- +----------+----------+----------+----------+----------+
| 1936 | 60r+2m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1937 | 60r+4m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1938 | 60r+6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1939 | 60r+8m | 57r+4m | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1940 | 60r+10m | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 54r | 53r |
| 1941 | 61r | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r | 53r |
| 1942 | 61r+2m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m | 53r |
| 1943 | 61r+4m | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m | 53r+4m |
| 1944 | 61r+6m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 53r+8m |
| 1945 | 61r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r |
| 1946 | 61r+10m | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m |
| 1947 | 62r | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m |
| 1948 | 62r+2m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r |
| 1949 | 62r+4m | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m |
| 1950 | 62r+6m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m |
| 1951 | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r |
| 1952 | 62r+10m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m |
| 1953 | 63r | 62r | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m |
| 1954 | 63r+2m | 62r+4m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r |
| 1955 | 63r+4m | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m |
| 1956 | 63r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m |
| 1957 | 63r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+4m | 58r |
| 1958 | 63r+10m | 63r+10m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | 58r+4m |
| 1959 | 64r | 64r | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m |
| 1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m |
| 1961 | 64r+4m | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m |
| 1962 | 64r+6m | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m |
| 1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m |
| 1964 | 64r+10m | 64r+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m |
| 1965 | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+2m | 61r+8m |
| 1966 | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 63r+8m | 62r+2m |
| 1967 | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 64r+2m | 62r+8m |
| 1968 | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 64r+8m | 63r+2m |
| 1969 | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+2m | 63r+8m |
| 1970 | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+8m | 64r+2m |
| 1971 | 66r | 66r | 66r | 66r | 66r | 64r+8m |
| 1972 | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 65r+2m |
| 1973 | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 65r+8m |
| 1974 | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+2m |
| 1975 | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m |
| 1976 | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m |
| 1977 | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r |
+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Vysvětlivky:
„r" znamená rok
„m" znamená kalendářní měsíc

3/ počet odpracovaných let – viz zákon:
Podmínky nároku na starobní důchod

§ 28

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v tomto zákoně.

§ 29

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně

a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,

b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,

c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,

d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,

e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,

f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,

g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,

h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,

i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,

j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,

k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně

a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,

b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

„(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v

a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1,

b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, a získal aspoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.

(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b).

(5) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle § 61b.

(6) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob pojištění uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d) a e) a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.

§ 30
zrušen

§ 31

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše

a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,

b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.

(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní důchod podle § 29.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.