Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Diskriminace novorozence

26.03.2015

Ač se jistě již na toto někdo ptal, mám doplňující otázky, které jsem nikde nenašla.

Dobrý den. V červnu se nám narodí miminko ideálně v domácím prostředí. Narazila jsem ovšem na velký problém při hledání pediatra, který miminko po porodu převezme do péče. Pediatrička, ke které jsem nyní přeregistrovala staršího syna, tvrdí, že miminko do péče převzít nemůže, protože to cituji "NENÍ LEGISLATIVNĚ UKOTVENO". (Byla by ochotná převzít miminko až po 72 hodinách a navíc s podmínkou, že již bude mít všechny novorozenecké screeningy a další vyšetření za sebou.) Totéž mi tvrdili i jiní pediatři před ní - všichni vycházejí z jakési nedávné konference sdružení PLDD, kde předsedkyně přebírání novorozenců mladších 72 hod. do péče NEDOPORUČILA, a proto se o této věci údajně nyní jedná se zákonodárci a není tedy zřejmé, jak to je po právní stránce. Celé to na mě působí jako nesmysl, vymlouvání se pediatrů a snad i snaha sdružení PLDD znemožnit "od lesa" porody v jiném než zdr. zařízení, ale nemíním se s tímto jen tak spokojit.
Chci Vás poprosit o radu, jak to tedy s tou legislativou vlastně je..

Mám několik dotazů, které mne zajímají nejvíce:

1- V zákoně č. 48/1997 Sb. se píše o možnostech, kdy pediatr může odmítnout přijmout dítě do péče. Konkrétně mě zajímá, zda "překročení únosného technického a věcného vybavení" může pro naší pediatričku znamenat také možnost tvrdit, že "nemá vybavení" pro odebrání krve z
patičky či další výmluvy, že nemůže udělat vyšetření to a to, sledovat novorozeneckou žloutenku, nebo zda musí mít na toto patřičné vybavení ze zákona či vyhlášky a na toto se vymlouvat NEMŮŽE.

2- Dále "vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňuje výkon návštěvní služby" - co je míněno vzdáleností? Jaká je hranice, kdy je to legitimní a kdy už se vymlouvá. Jak je to ze spádovostí?

3- Je legitimní říkat, že dítě vezme do péče až po screeningu, má na to vůbec právo? A co když tento screening nechceme vůbec? Co nás jako nikdo nepřijme? Či jaký trest by nás čekal?
4- Jsou nějaké vyšetření u novorozence povinná ze zákona? Co se stane, když toto vyšetření nepodstoupíme vůbec či později?
Doplňující: Co se stane, když nebudeme mít z vlastní vůle pediatra- tudíž jak řešit preventivní prohlídky, či co by se stalo, kdybychom je řešit nechtěli (včetně očkování). Je ze zákona povinnost rodičů dítě brát na tyto prohlídky a co hrozí, pokud to rodič neudělá a nebude mít ani pediatra.
5- Co když všichni pediatři z města a okolí se budou vymlouvat na vzdálenost, přeplněnost či nedostatek vybavení a nikdo nás nepřijme včas? Máme zajít do porodnice (vyšetření) a zavolat na pojišťovnu, aby nám sehnali pediatra? (pro budoucnost).
6- Má vůbec pediatr právo nás diskriminovat a nepřijmout do péče pouze z nějakého přesvědčení, strachu či doporučení- obalí to jistě do výmluv- dítě nemá screening, vzdálenost? Nebo opravdu stále platí:
Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Dále se ve vyhlášce uvádí, že první všeobecná preventivní prohlídka novorozence se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění z nemocnice, a to, pokud je to možné, v jeho vlastním sociálním prostředí, tedy formou návštěvní služby.

Dětský lékař pro děti a dorost má u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení povinnost provést novorozenecký screening, jak je uvedeno v „Metodickém návodu k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu" vydaném Ministerstvem zdravotnictví.
Je tedy zřejmé, že povinnost dětského lékaře převzít dítě ihned po narození do péče a jeho povinnost se souhlasem rodičů provést prohlídku doma a též se souhlasem rodičů provést novorozenecký screening, je dostatečně legislativně upravena. Tato úprava vyplývá i z práva dítěte na zdraví, které je ukotveno jak v Listině základních práv a svobod, tak i v občanském zákoníku.

7- Kde si stěžovat, že máme podezření, že pediatři nás diskriminují, že jsme rodili doma. Např. výmluvami - dítě nemá screening, vzdálenost.

Prosím o co nejpodrobnější odpovědi. Pravděpodobně je využiji v argumentaci s úřady.
Děkuji

Dobrý den.
Podobný dotaz byl již řešen zde: http://www.aperio.cz/poradna/24302
1. Dětský lékař pro děti a dorost má u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení povinnost provést novorozenecký screening, jak je uvedeno v „Metodickém návodu k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu" vydaném Ministerstvem zdravotnictví. Lékařka je tedy povinna screening zajistit, je tedy povinna si vybavení zajistit, vymlouvat se nemůže.
2. Vzdálenost místa pobytu klienta si posuzuje lékařka sama,pokud Vás pediatří odmítají s odkazem na tzv. " spádovost" doporučuji obrátit se na zdravotní pojišťovnu, která je povinna Vám péči zajistit a domluvit se smluvním lékařem.
3. Novorozenecký screening je vymezen pouze Metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví České republiky , nikoli zákonem.
Povinnost podstoupit toto vyšetření není stanovena žádným zákonem a tak můžete odběr odmítnout. Pakliže odběr odmítnete tak dětská lékařka si od vás, po předchozím poučení, nechá podepsat o ntomto prohlášení zvané negativní revers kde stvrdíte, že se sreeningem nesouhlasíte. Tento dokument poté založí do zdravotní dokumentace dítěte.

4. Povinnost mít pediatra stanovena není.Z platných právních předpisů taková povinnost nevyplývá, je pouze doporučováno, aby dítě svého pediatra mělo. Pokud ovšem dítě nezaregistrujete, žádné sankce zákon nestanovuje. Vystavujete se ale možné kontrole provedené ve Vaší domácnosti orgánem sociálně právní ochrany dětí, který může neregistrování dítěte u lékaře považovat za zanedbání péče. Pokud fakt, že nemáte pediatra někdo nahlásí. Čistě teoreticky také hrozí,že pokud se nebudete dostavovat s dítětem na preventivní prohlídky,tak Vás k tomuto může vyzvat zdravotní pojištovna a pokud tak neučiníte, třeba proto, že nebudete mít pediatra, tak Vám hrozí pokuta ve výši 500 kč.
Podle zák.48/1997 sb. o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinnen podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy.
5. Ano, v takovém případě je možné obrátit se na zdravotní pojišťovnu, která je povinna Vám péči zajistit a domluvit se smluvním lékařem.
6. Je to diskriminační jednání. Právo na zdravotní péči mají i novorozenci mladší 72 hodin , nelze tedy části těchto dětí zdravotní péči upírat ,či komplikovat přístup k ní , popř. omezovat jakkoli jejich právo na výběr poskytovatele zdravotní péče . Lze podat stížnost např. Ke zdravotní pojišťovně .Ta může prověřit např. zda lékařdodržuje zákonem vymezená pravidla poskytování zdravotních služeb, zda poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně, zda byly vyúčtovány pouze potřebné výkony a služby a zda druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pacienta.
Dále třeba ke správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb a to např. tehdy pokud by byla již řešena stížnost u poskytovatele a nebyl stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele.
K ČLK , stěžovat si lze na neetické nebo neodborné jednání lékaře, a to do 1 roku od doby, kdy k němu došlo.
Lze se obrátit i na ministerstvo zdravotnictví např. s žádostí o stanovisko k věci.

Použité právní předpisy : Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Úmluva o právech dítěte
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.