Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: peněžitá pomoc v mateřství-otec

02.02.2015

Dobrý den,

Podobný dotaz zde již padl, ale přesto mi to není jasné, tak se ptám konkrétně s mými údaji.
Měla jsem pracovní smlouvu na dobu určitou., která mi skončila (po domluvě se zaměstnavatelem) 31.11.2012 a od 1.12.2012 jsem nastoupila na mateřskou a začala pobírat PPM, na kterou jsem měla nárok. Od 1.7. pobírám rodičovský příspěvek. 26.7.2015 mám termín porodu druhého dítěte, takže jsem si byla zvýšit výši rodičovského příspěvku tak, abych přišla o co nejméně peněz, takže ho nyní mám pobírat do toho července 2015. Na PPM na druhé dítě nemám nárok, ale prýto jde nějak "udělat", aby tu PPM pobíral na druhé dítě manžel, který jíž cca 7 let pracuje u jednoho zaměstnavatele. Jenže nikdo mi není schopný říct, jak to přesně je a co, kde a kam doložit. Našla jsem si nějaké informace, ale nejsem z toho moudrá. Jediné, co je mi jakžtakž jasné je, že manžel by mohl pbírat tu PPM od začátku 7.týdne po porodu druhého dítěte a po dobu 7 kalendářních dnů. Ale co do té doby je se mnou? To bych se musela nahlásit na ÚP? A pobírala bych podporu v nezaměstnanosti? Nebo bych se nahlásila na pojišťovnu jako žena v domácnosti a to bych neměla žádný příjem? A jak manžel v práci? Co jsem pochopila, tak může u toho pracovat, ale musí být převeden na jinou práci než z které se mu počítá ta PPM - to tedy musí uzavřít ještě jednu novou smlouvu se svým zaměstnavatelem na tu jinou práci? Řešíme tu PPM z toho důvodu, že bych byla ráda i se svým druhým dítětem do 3 let, ale v případě, že bych začala hned po porodu pobírat rodičovský příspěvek, musel by být necelých 6000,- (do těch 3 let) a to je hodně málo, to si nemůžeme dovolit. Můžete mi, prosím, poradit, jak to vyřídit, jakou žádost, dokument, kam a kdy donést?
Doufám, že jsem to napsala vše srozumitelně a předem děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den,

nárok na peněžitou pomoc v mateřství má muž, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Podpůrčí doba v uvedeném případě činí 22 týdnů, není třeba ji však vyčerpat celou, záleží na otci. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství dále je skutečnost, že podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění a že pojištěnec byl účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. V době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí příjemce dávky vykonávat práci v zaměstnání, ze kterého mu dávka náleží a nesmí mít z tohoto zaměstnání příjem. Což znamená, že kdyby manžel nastoupil od 7.týdne na peněžitou pomoc v mateřství, nemohl by vykonávat tu práci, ze které by čerpal peněžitou pomoc v mateřství, na jinou pracovní smlouvu by mohl pracovat.

Dohoda může vypadat třeba takto:

Dohoda o převzetí dítěte do péče
Já, níže podepsaná XY nar. … bytem … předávám své dítě YY, narozené dne …., do péče jeho otce ZY, nar. … , bytem ….. Otec převezme dítě do péče dne ….
V Praze dne ….

Dohodu podepíší oba rodiče.

O peněžitou pomoc v mateřství se žádá u zaměstnavatele podáním žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte (http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/07E3C911-3951-40CB-B347-FA31108C7C43/0/896247indd.pdf), přílohu žádosti tvoří uvedená dohoda

Rodičovský příspěvek Vám bude náležet od narození dítěte.
Pokud by manžel začal čerpat peněžitou pomoc v mateřství a vy byste již nebyla na rodičovské dovolené ani příjemkyni rodičovského příspěvku, pak bych doporučovala se na Vaší zdravotní pojišťovně nahlásit jako osoba pečující (1. dítě),aby za Vás bylo hrazeno zdravotní pojištění. Žádná dávka pro tuto dobu není, ale pokud byste se nahlásila na úřad práce, musela byste poskytovat součinnost úřadu práce, pokud by Vám nalezli zaměstnání.

Nevím, jaká je Vaše osobní situace rodiny a příjem manžela, ale možná by Vám stačilo bez nutnosti manžela nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství čerpání rodičovského příspěvku na základě jeho příjmu. Ve vyplácení rodičovského příspěvku došlo ke změnám, takže již není nutné čerpat peněžitou pomoc v mateřství otcem, aby bylo možné zvolit výši rodičovského příspěvku. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Od roku 2012 platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun).
Pokud otec splní podmínky pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství a zaměstnavatel mu vypíše potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, kde bude potvrzen jeho denní vyměřovací základ, můžete výši rodičovského příspěvku zvolit na základě manželova příjmu(můžete být žadatelem i Vy). Volbu výše rodičovského příspěvku můžete volit každé tři měsíce s ohledem na situaci rodiny. Např. výše rodičovského příspěvku může být na základě příjmu otce ze začátku vyšší a později je možno ji snížit, pokud budete mít třeba příjem z přivýdělku).

Veškeré formuláře obdržíte na příslušném kontaktním místě úřadu práce nebo je naleznete na www.mpsv.cz/forms. Vyplníte „Žádost o rodičovský příspěvek“ a „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“, kde bude potvrzen denní vyměřovací základ otce dítěte.

Posílám kalkulačky na výpočet obou dávek:
http://kalkulacky.idnes.cz/cr_vypocet-rodicovskeho-prispevku-2015.php
http://kalkulacky.idnes.cz/cr_vypocet-penezite-pomoci-v-materstvi-2015.php

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.