Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: peněžitá pomoc v mateřství, ukončení pracovního poměru, vycházky, nemocenská

02.02.2015

Dobrý den,

děkuji velice za Vaše cenné rady a zdvořile bych poprosila ještě o zodpovězení následujícího:

1/pro výpočet PPM je rozhodným obdobím 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na PPM. Jak je to v případě, že z těchto 12 měsíců jsem byla 7 měsíců zaměstnána, poté došlo k ukončení pracovního poměru dohodou s 3 měsíčním odstupným a bude následovat nemocenská nebo registrace na úřadu práce. Jaký je princip výpočtu? Budou se zohledňovat pouze příjmy ze zaměstnání (tedy těch 7 měsíců) nebo i odstupné jako "příjem"?

2/mám povinnost v případě registrace na úřadu práce hlásit, že jsem těhotná? Slyšela jsem, že takto (když jsem těhotná) prý mohou dávku zamítnout, protože bych např. nebyla práceschopná.

3/ v případě, že bych po ukončení pracovního poměru nastoupila kvůli těhotenství na nemocenskou, měla bych nárok na nemocenskou, když bych dostala odstupné?

4/ kdo určuje vycházky v době nemocenské v případě těhotenství? Mám ještě jedno malé děcko, které navštěvuje školku, a musela bych ho odvádět a přivádět ze školky.

5/ je nějaká povinnost hlásit se na úřadu práce, když bude ukončen pracovní poměr a nastoupím na nemocenskou? Nebo bych ukončila pracovní poměr, nastoupila na nemocenskou a pak rovnou čerpala PPM a po ukončení rodičovské se až šla hlásit na ÚP (v případě, že si nenajdu zaměstnání?)

6/ v jaké lhůtě po ukončení pracovního poměru dohodou musím vyřídit nemocenskou? A jak to bude s odevzdáním marodního lístku, když už nebudu mít zaměstnavatele?

Moc děkuji za Vaše informace.

Dobrý den,

peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.Jestliže od nástupu do zaměstnání, ze kterého je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován, do konce kalendářního měsíce před měsícem, ve kterém je nástup na peněžitou pomoc v mateřství, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodné období od nástupu do zaměstnání do konce kalendářního měsíce před měsícem, ve kterém je nástup na peněžitou pomoc v mateřství. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2015 činí první redukční hranice 888 Kč, druhá redukční hranice 1 331 Kč a třetí redukční hranice 2662 Kč. Prakticky to znamená, že výpočet peněžité pomoci v mateřství bude vycházet ze sedmi měsíců odpracovaných ve Vašem zaměstnání. Odstupné se do výpočtu nezapočítává.
Kalkulačka pro výpočet dávky např. na:
http://kalkulacky.idnes.cz/cr_vypocet-penezite-pomoci-v-materstvi-2015.php

Pokud se budete jako těhotná registrovat na úřadu práce, doporučuji Vám tuto skutečnost na příslušnému úřadu práce nahlásit s ohledem na Váš zdravotní stav a výběr práce. V zásadě má těhotná žena v evidenci uchazečů o zaměstnání stejná práva a povinnosti jako ostatní uchazeči o zaměstnání, ale s ohledem na Vaše případné těhotenství by mělo být při hledání vhodného pracovního místa k danému přihlíženo.

Pokud byste nastoupila do pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru v ochranné 7denní lhůtě, náleželo by Vám nemocenské bez ohledu na vyplacené odstupné.

Dle §56 odst. 6 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, může ošetřující lékař povolit vycházky pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle uvedeného výše nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek.
Jiný rozsah vycházek může ošetřující lékař v případech:
- kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek,
- na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce
Na základě žádosti ošetřujícího lékaře může OSSZ/PSSZ povolit, aby si pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Takto povolit vycházky lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.
Doporučuji Vám v dané věci obrátit se na Vašeho gynekologa, neboť stanovení vycházek je v jeho kompetenci, jak je uvedeno výše, k povolení změny pevně stanovených vycházek je nutný též písemný souhlas OSSZ vydaný na základě žádosti lékaře.

Pokud budete po skončení pracovního poměru v pracovní neschopnosti, pak v pracovní neschopnosti se na úřad práce registrovat nemůžete. Vámi uváděný postup je možný, ale připomínám nutnost nastoupit do pracovní neschopnosti v sedmidenní ochranné lhůtě.

Pokud bude vznik pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, předáte svému bývalému zaměstnavateli příslušný tiskopis pro čerpání nemocenské stejně jako byste byla ještě zaměstnankyní.Zaměstnavatel vyplní příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění na základě Vašich příjmů. Dávku Vám od 15.dne pracovní neschopnosti bude vyplácet příslušná OSSZ dle sídla zaměstnavatele. Další "marodní lístky" můžete již přímo předávat OSSZ.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.