Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Očkování MŠ

29.01.2015

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda existuje a popř. poprosím o odkaz na nějaký předpis, který nařizuje mateřským školkám přijmout pouze děti, které mají splněno povinné očkování. Dále by mě zajímaly případné sankce, které hrozí MŠ při přijetí neočkovaného dítěte a kým jsou tyto sankce ukládány.
Děkuji a přeji hezký den,

Dobrý den,

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších právních předpisů v § 50 říká, že
zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě, které nemá splněna všechna očkování a nemá zároveň kontraindikaci nebo není proti nákaze imunní, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání. Pokud by škola neočkované dítě přijala, vystavuje se riziku vysoké pokuty.
Nicméně V minulosti Ústavní soud ve svém jediném rozhodnutí týkajícím se ústavnosti povinného očkování (nález ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III.ÚS 449/06) uvedl v podstatě, že musí existovat výjimky, zejména z důvodu víry, přesvědčení či svědomí rodičů, kdy očkování nesmí být sankcionováno či jinak vynucováno. Toto rozhodnutí se sice vztahovalo na situaci, kdy rodičům byla uložena pokuta za nesplnění očkování, ovšem například Krajský soud v Hradci Králové názor Ústavního soudu vztáhl i na přijímání dětí do mateřských škol (rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011). Z jeho závěrů vyplývá, že ředitelky škol a správní orgány jsou povinny se při rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí.
S ohledem na tato rozhodnutí může rodič při podání žádosti o přijetí dítěte požádat, aby byla z důvodu jeho přesvědčení, víry či svědomí učiněna výjimka a neočkované dítě bylo přijato. Ředitel tak bude mít zdokumentovaný podklad pro přijetí i neočkovaného dítěte.
Hygienická stanice v takovém případě nemůže hrozit škole pokutami, neboť škola respektovala právní názor soudů a práva dítěte a rodičů.

V současné době je poslaneckou sněmovnou projednáván návrh na novelu zákona o veřejném zdraví. Daná novela výrazně zvyšuje pokuty, které dané zařízení za přijetí neočkovaného dítěte může obdržet. Ve stávajícím zákoně o veřejném zdraví je možno za nesplnění povinnosti dané uvedeným zákonem sice uložit pokutu až 2 000 000 Kč, ovšem tato pokuta nebyla s ohledem na výši nebezpečnosti společenského jednání při nesplnění podmínky očkování uplatňována. Oproti tomu projednávaná novela konkretizuje možnou výši pokut. Pokud například bude stanoveno, že za přijetí neočkovaného dítěte bude hrozit pokuta až 500 000 Kč, dojde tím k ohodnocení míry společenské nebezpečnosti, aniž by bylo prokázáno, že je toto opravdu společensky nebezpečné. (využito zdrojů www.ferovanemocnice.cz, www.rozalio.cz).

Více informací k problematice je možno nalézt na výše uvedených stránkách.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.