Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

27.01.2015

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda bych měla nárok na mateřskou nebo ne. Od ledna jsem nastoupila do nového zaměstnání, teď jsem ve zkušební době a je možné, že jsem těhotná. Od června 2014 jsem byla bohužel v evidenci úřadu práce, ale do května jsem byla zaměstnaná několik let. Podmínka 270 odpracovaných dnů v posledních dvou letech platí na všechna zaměstnání nebo se mi počítá znova s novým zaměstnavatelem, tedy až od ledna 2015? A tím pádem, kdybych chtěla znát výši mateřské, vypočítávala by se z obou průměrů? Nebo bych neměla nárok, protože bych v době nástupu na mateřskou neměla odpracovaných celých 270dní u nového zaměstnavatele? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.
Pokud s Vámi neukončí současný zaměstnavatel pracovní poměr ve zkušební době, pak by Vám měl nárok na dávku vzniknout.

Podmínka 270 odpracovaných dnů v posledních dvou letech platí na všechna zaměstnání, kde bylo odváděno pojistné na sociální zabezpečení, nikoliv jen v posledním zaměstnání.

Co se týká zkušební doby, tak zaměstnavatel je oprávněn zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoli důvodu. Ochranná ustanovení ohledně výpovědi se na těhotnou zaměstnankyni v tomto případě nevztahují. Z tohoto důvodu bych se, pokud je to možné, do konce zkušební doby o těhotenství nezmiňovala. Do zkušební doby se nezapočítává doba překážek v práci na straně zaměstnance, o tuto dobu se zkušební doba prodlužuje. Po uplynutí zkušební doby jste již proti výpovědi chráněna. Zákaz výpovědi v ochranné době se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci jen z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pokud by s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr ve zkušební době, tak do 7 dní od skončení pracovního poměru můžete ještě nastoupit na pracovní neschopnost. Pokud ta bude trvat až do potencionálního vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, vznikne Vám nárok na nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem. Je ovšem nutné dojít na OSSZ, kde Vám vydají potvrzení, že nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Na základě toho, Vám lékař nebude ukončovat pracovní neschopnost, ale bude v ní pokračovat ještě 6 týdnů po porodu. Jak peněžitá pomoc v mateřství tak i nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem, dává možnost volby rodičovského příspěvku na základě pravidel stanovených pro tuto dávku.

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu, vypočítává se vždy z posledního zaměstnání. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.Jestliže od nástupu do zaměstnání, ze kterého je nárok na dávku uplatňován, do konce kalendářního měsíce před měsícem, ve kterém je nástup na peněžitou pomoc v mateřství, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodné období od nástupu do zaměstnání do konce kalendářního měsíce před měsícem, ve kterém je nástup na peněžitou pomoc v mateřství. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2015 činí první redukční hranice 888 Kč, druhá redukční hranice 1 331 Kč a třetí redukční hranice 2662 Kč.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.