Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: rodinné dávky - Rakousko

23.01.2015

Dobrý den,
chtěl bych reagovat na Vasi odpověď a poděkovat Vám za ni.
Zde je cela konverzace:

Dotaz
Dobrý den,
pokusím se uvést stručnou otázku, na kterou těžko hledám odpověď.
Nejprve vysvětlím svoji situaci:
Jsem strojní inženýr a mám možnost práce ve Vídni. Je mi 32 let, mám manželku na mateřské a měsíčního chlapečka. Všichni máme trvalé pobyty v Brně. Rakouská firma mi nabízí trvalé zaměstnání.
Zajímlo by nme následující:
1) Kde se informovat o veškerých povinostech spojených s odchodem do zahraničí - myslím tím, co vše musím vyřídit a zajistit:
a) zdravotní pojištění celé rodiny, či pouze mé vlastní pojištění, na které pak mohu "táhnout" celou rodinu - nejsem si jist touto možností, ale někde jsem ji zaslechl.
Jak je to dále s pojištěním u nás? Je potřeba ho zrušit? Nebo existuje nějaká kombinace obou? Co je výhodnější?
b) přihlášení k trvalému pobytu - někde na rakouském úřadu.
A jak je to s trvalým pobytem u nás? Je lepší ho zrušit nebo převést na vedlejší, pokud v Čechách disponuji nějakou nemovitostí?
c) Určitě jsem na něco zapomněl, co je tedy dále potřeba vyřídit? (přídavky na dítě/rodičovský příspěvek...atd.)
2) Jak to chodí s přídavky na dítě/rodičovským příspěvkem nebo jinými příspěvky? Za jakých podmínek mám na ně nárok?
O jakou sumu se přibližně jedná?
A co je výhodnějsí? Pobírat mateřskou a dále rodičovský příspěvek u nás nebo ho zrušit a žádat v Rakousku?
3) Co dalšího mě čeká vyřídit nebo neopomenout? Jaké přesně formuláře nás čekají vyplnit?
Předem vřele děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Odpověď
Vážený pane,
z Vašeho dotazu není zřejmé, zda pracovní poměr Vaší paní stále trvá. Pokud by byla stále zaměstnaná v ČR a v zaměstnání čerpala rodičovskou dovolenou, v ČR by Vám vznikl ev. nárok na doplatek rozdílu mezi dávkami vyplácenými v Rakousku a výší dávek, na které by vznikl nárok v ČR (rodičovský příspěvek).
Prioritním státem výplaty dávky je stát, kde je vykonávána výdělečná činnost, pokud je výdělečná činnost ve více státech, rozhoduje stát bydliště dítěte a druhý stát je státem sekundárním, t.z. že bude doplácet rozdíl mezi výší dávek v jednotlivých státech.
Skutečnost, že se stěhujete za prací do Rakouska i s rodinou, musíte nahlásit českému úřadu práce, který RP vyplácí. Protože výdělečná činnost i bydliště dítěte budou v Rakousku, státem výplaty dávky bude Rakousko. Pokud by v ČR trval pracovní poměr manželky, ČR by doplácelo rozdíl.Zda v ČR trvá pracovní poměr Vaší paní je také důležité z hlediska zdravotního pojištění. Vaše paní by musela být zdravotně pojištěna v ČR a nemohla by být navázána na Vaše zdravotní pojištění, v opačném případě bude i s dítětem navázána na Vaše zdr.pojištění v Rakousku.
Dle platné právní úpravy může být osoba zdravotně pojištěna pouze v jednom státě. Konkrétní informace Vám poskytne Vaše zdravotní pojišťovna.
Přídavky na děti (Familienbeihilfe) jsou vypláceny v rámci univerzálního systému všem
osobám s trvalým pobytem v Rakousku (a jsou financovány z příspěvků a daní
zaměstnavatelů).
Nárok na přídavky na děti, pokud jde o nezletilé děti, je přiznán osobám s trvalým
nebo obvyklým pobytem v Rakousku pod podmínkou, že s nimi jejich nezaopatřené
dítě bydlí ve společné domácnosti anebo ho v podstatné míře vyživují. Přídavky mohou
získat rovněž rodiče, prarodiče, adoptivní rodiče, pečovatelé, stejně jako i dítě
samotné, za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky.
Rodiče, adoptivní rodiče a pečovatelé mohou získat nárok na příspěvky při péči o dítě
(Kinderbetreuungsgeld). Tyto příspěvky jsou poskytovány nezávisle na tom, zda byla
předtím vykonávána výdělečná činnost či hrazeno povinné pojištění. Pokud jde o
příspěvky při péči o dítě, které jsou závislé na příjmu (einkommensabhängiges
Kinderbetreuungsgeld), je požadováno, aby žadatel vykonával výdělečnou činnost
alespoň po dobu 6 měsíců před narozením dítěte nebo před zákazem pracovní
činnosti.
Příspěvky při péči o dítě slouží k uznání a částečnému vyrovnání nákladů rodičů při
převzetí péče o dítě v nejútlejším věku.
Vyplácení příspěvků při péči o dítě je podmíněno nárokem na přídavky na děti a jejich
pobírání. Kromě toho musí příjemce příspěvků a dítě bydlet ve společné domácnosti
(mít stejné místo trvalého pobytu). Další podmínkou je to, že celková výše příjmů
nepřesahuje 60% posledního příjmu po dobu výplaty příspěvku, po kterou jsou
dovoleny další příjmy do výše 16 200 EUR za kalendářní rok. Pokud jde o příspěvky při
péči o dítě, které jsou závislé na příjmu, povoluje se nižší částka dodatečného příjmu
(5 800 EUR v kalendářním roce). V úvahu se zde berou pouze příjmy toho rodiče,
který žádá o příspěvek při péči o dítě; příjmy druhého rodiče se nezapočítávají.
Co je kryto?
Přídavky na děti
Výše přídavků na děti závisí na věku dítěte. Kromě toho se počínaje druhým dítětem
přiznává ještě další příplatek. Pokud je dítě těžce zdravotně postižené, přídavky
mohou být dále navýšeny.
Přídavky na děti činí měsíčně 105,40EUR na jedno dítě (stav v roce 2011). Tato částka
se navyšuje, jakmile dítě dosáhne věku: 3 let (112,70EUR v roce 2011), 10 let
(130,90EUR v roce 2011) a 19 let (152,70EUR v roce 2011).
Počínaje dnem 1. ledna 2008 byla celková měsíční částka přídavků na děti navýšena
na 12,80EUR pro dvě děti, 47,80EUR pro tři děti, 97,80EUR pro čtyři děti a 50,00EUR
pro každé další dítě. O dávku musíte žádat.
Dle české právní úpravy můžete mít v ČR pouze jedno místo trvalého pobytu, v případě, že byste se v ČR odhlašovali, musíte odevzdat občanský průkaz. Doporučuji Vám se informovat na podmínky a možnosti přihlášení se k pobytu v zahr. přímo v Rakousku, trvalý pobyt v ČR, pokud zatím počítáte, že se budete vracet , máte zde byt, bych neodhlašovala.
S pozdravem
Milada Rejzková

--------------------------------
Rad bych upřesnil naší situaci.
Já už pracuji v od noveho roku v Rakousku. Moje manželka je na mateřské do 2.2.2015 a o rodičovský příspěvek, jsme ještě nezadali. Všichni 3 jsme již přihlášení v Rakousku k pobytu. Manželka je stále v pracovní poměru u české firmy. Ted resime, co bude pro nás výhodnější. Zda-li ponechat pracovní poměr manželky anebo dat výpověď. Plán je zůstat v Rakousku nadobro, pokud vse půjde a manželka bude hledat práci přímo zde. Bude mít nějaký vliv pracovní poměr manželky na získání Familienbehilfe a Kindergeld? Nebo to má pouze vliv na zdravotní pojištění, jak jste již psala?
A když by dala výpověď, co ji bude čekat dále? Bude se muset zde v Rakousku vyřizovat nějaké další náležitosti?

Právě jsem obdržel ecard. Jsem domluvený s dětskou doktorkou zde ve Vídni, ta ale po mě chce ecard mého dítěte. Znamena to tedy, že dítě bude vázáno na moje zdravotní pojištění zde v Rakousku. Musím pouze rakouskou pojišťovnu požádat o vystavení ecard pro mé dítě. Říkám to tak správne?

Mnohokrát děkuji za odpověď!
Hezký den.

Vladimír

Vážený pane,
zodpovídáme pouze dotazy týkající se české legislativy, podrobnější dotazy týkající se zahraničního práva prosím směřujte přímo na instituce předmětných úřadů v zahraničí.
K minulé odpovědi týkající se trvalého pobytu ještě upřesním, že zákon neupravuje povinnost odhlášení se k trvalému pobytu. Pouze v rámci ČR můžete mít jedno místo trvalého pobytu. Nemáte povinnost trvalý pobyt na území ČR ukončovat, pouze si musíte hlídat platnost vašich občanských průkazů, protože máte povinnost mít platný OP, ale nikdo nehlídá, zda dlouhodobě žijete v zahraničí. Pokud byste se z nějakého důvodu rozhodl ukončit trvalý pobyt v ČR, musíte odevzdat občanský průkaz, občanství Vám zůstává.
Zaměstnání Vaší manželky by nemělo mít vliv na nárok na dávky v Rakousku (ale doporučuji Vám zjistit přesnou informaci u rak. instituce). Dle pravidel přednosti, která jsou v oblasti dávek v rámci EU uplatňována je prioritním státem výplaty dávky stát, kde je výdělečná činnost, v případě, že výdělečná činnost je vykonávána ve dvou státech, je rozhodující faktické bydliště dítěte, což by bylo Rakousko. ČR z titulu pracovního poměru v ČR Vaší paní by ev. doplácelo rozdíl mezi výší dávky vyplacenou v Rakousku a výší dávky v ČR (pokud by v Rakousku byla nižší). Pokud by pracovní poměr Vaší paní v ČR trval, tak pokud by během rodičovské dovolené znovu otěhotněla, vznikl by jí nárok na další PPM). PPM lze pobírat i do zahraničí. Pokud byste se z nějakého důvodu rozhodli z Rakouska vrátit zpět do ĆR, paní by v případě potřeby měla zaměstnání. Samozřejmě by situaci musela řešit po skončení rodičovské dovolené, pokud by se do zaměstnání vracet nechtěla. Náležitosti, přihlášení Vaší paní v Rakousku musíte také řešit tam.
K zdravotnímu pojištění: dítě by mělo být navázáno na Vaše zdravotní pojištění,v ČR máte ohlašovací povinnost hlásit všechny změny do 8 dnů, musíte tedy kontaktovat Vaši pojišťovnu v ČR. Ta Vám také poskytne všechny potřebné informace.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.