Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená

20.01.2015

Dobrý den,

prosím Vás o radu týkající se dovolené na zotavenou.

V roce 2008 jsem nastoupila na PPM, které předcházela krom práce pracovní neschopnost. Vznikl mi nárok na krácenou dovolenou. Požádala jsem o čerpání dovolené bezprostředně navazující na PPM, ale pouze za rok 2008, čemuž zaměstnavatel vyhověl.

V roce 2009 čerpáním mateřské dovolené došlo opět ke vzniku nároku na dovolenou, ale tím, že jsem si o ni výslovně nepožádala tak, aby navazovala na PPM, zaměstnavatel ji nenechal čerpat.

Následovala RD, nemocenská a další PPM v roce 2011 a s tím související vznik nároku dovolené na zotavenou za roky 2011 a 2012, kde v mé žádosti již bylo uvedeno, že prosím o umožnění čerpání veškeré dovolené včetně 2009, jelikož jsem zjistila, že mi vznikl nárok na dovolenou právě i za tento rok. Zaměstnavatel mi umožnil čerpání pouze za roky 2011 a 2012 se sdělením, že je vše takto v pořádku.

Nyní jsem situaci opět řešila, neboť se stále domnívám, že za rok 2009 dovolená náleží, ale jelikož o ní nebylo požádáno v roce 2009 ihned tak, aby navazovala na PPM, tak již pouze v krácené podobě (PPM s čerpanou dovolenou za rok 2008 končilo v červnu 2008).

Zaměstnavatel mi odpověděl, že „protože o ni nebylo požádáno v roce 2009, nečerpala se a prakticky do roku 2011 (po PPM RD, nemocenská a další PPM, první možnost čerpání dovolené byla až v roce 2012 po skončení druhé PPM) došlo k jejímu úplnému pokrácení, protože rodičovský příspěvek je jako omluvená nepřítomnost v práci, po 100 dnech se krátí 1/12 a za dalších každých 21 pracovních dní také 1/12, tudíž dovolená z roku 2009 postupně zanikla, a že není povinností organizace samovolně dovolenou proplácet, jen v případě, že o ní požádám, ale žádala jsem původně pouze o rok 2008.“

Zanikl tedy nárok na dovolenou za rok 2009? Teprve nyní nastane první možnost případného čerpání dovolené po poslední čerpané v roce 2012.

Děkuji za radu.

Dobrý den,
nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v §211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená na zotavenou navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Pokud zaměstnavatele zaměstnankyně o poskytnutí dovolené nepožádá, zaměstnavatel jí nemůže čerpání dovolené určit, neboť zákon zakazuje určit čerpání dovolené na dobu, kdy je zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené. Zatímco zákoník práce č. 65/1965 Sb., účinný do 31. 12. 2006 stanovil, že nárok na dovolenou, která nebyla vyčerpána do konce roku, který následoval po roce, ve kterém vznikl na dovolenou nárok, zanikl, současná právní úprava (zák.č. 262/2006 Sb.) stanoví pro případy, kdy zaměstnavatel nemůže určit čerpání dovolené z důvodu čerpání rodičovské dovolené zaměstnance, výjimku. Nemůže-li zaměstnavatel určit čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené po skončení rodičovské dovolené. (§218 odst. 3 zákoníku práce).
Navíc dovolenou za příslušný rok lze krátit pouze pro překážky v práci za příslušný kalendářní rok. Není tedy možné, aby nárok na dovolenou za rok 2009 zanikl z důvodu překážek v práci v roce 2010 a násl.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.