Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek

21.01.2015

Dobrý den,
moc bych Vás ráda poprosila o rady k následujícímu:

1.) Prodloužení mateřské, resp. rodičovské
Mám zvolenu dvouletou variantu RD a pobírám příspěvek 11.500 Kč. Syn se narodil v červnu, tedy do června. Nyní čekáme druhé miminko, které by se mělo narodit na konci srpna. Jak byste mi doporučil řešit tyto 3 měsíce? Měla bych si prodloužit RD? Pokud ano, kdy bych tak měla učinit? Nebo bych se měla na ty 3 měsíce přihlásit na ÚP či platit sama ZP a SP?
Pakliže mi za dobu mé MD skončila pracovní smlouva (na dobu určitou), stačí RD prodloužit jen na místně příslušném ÚP?

2.) PPM / rodičovský příspěvek na druhé dítě
Můj druhý dotaz se týká PPM / rodičovského příspěvku na druhé dítě. PPM na první dítě jsem pobírala v rámci ochranné lhůty u mého předchozího zaměstnavatele. Na mateřské jsem si přivydělávala jako OSVČ do konce 2013, nyní mám ŽL přerušen, ale mám nabídku na projekt, takže bych nyní od ledna do srpna mohla pracovat. Existuje nějaká šance, že bych měla nárok na MD?
Manžel byl zaměstnán do 31. 5. 2014, do tohoto měsíce na ÚP, ale od února bude pracovat na ŽL. Je možné získat mateřskou nebo si zvolit délku rodičovské dle jeho příjmu, když podniká? Jakým způsobem?

Moc děkuji,

Dobrý den,

pokud již netrvá Váš pracovní poměr, tak prodloužení rodičovské dovolené (nárokové volno ze zaměstnání) není možné. Co se týká rodičovského příspěvku, tak pokud tuto dávku pobíráte ve výši 11 500 Kč, tak prodloužení ani navýšení výplaty rodičovského příspěvku není možné. Ve Vašem případě (s ohledem na vysoký stupeň těhotenství při skončení pobírání rodičovského příspěvku) bych doporučovala přihlásit se na Vaší zdravotní pojišťovně jako osoba pečující, za kterou je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.

Co se týká OSVČ, tam je nutno platit zálohy na nemocenské pojištění, aby byla daná osoba účastna na nemocenském pojištění a byla tak splněna základní podmínka nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Od 1.1. 2014 jsou změny v placení nemocenského pojištění OSVČ (informace naleznete mimo jiné na www.cssz.cz) Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost může být považována i OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění OSVČ. Podmínka, která určovala, že OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, nemůže být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, přestože trvaly důvody pro vedlejší činnost, je od 1. 1. 2014 zrušena (pokud budete příjemkyní rodičovského příspěvku, může být Vaše OSVČ vedlejší a stejně si můžete platit nemocenské pojištění).

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na dávku, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

OSVČ musí mít splněny tytéž podmínky jako zaměstnankyně a současně mít 180 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění OSVČ.

Pokud byste tedy s manželem získali potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, nárok na peněžitou pomoc v mateřství by Vám vznikl. Jen zmíním, že jednou z podmínek nároku na peněžitou pomoc v mateřství je, že OSVČ nevykonává osobně práci, ze které jí dávka náleží. Může jí vykonávat jen pomocí spolupracující osoby či zaměstnance. Pokud tyto osoby OSVČ nemá, nemůže v období pobírání peněžité pomoci v mateřství fakturovat.

Pokud by vznikl manželovi nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohla byste volbu rodičovského příspěvku provést na základě jeho příjmu. Od roku 2012 stačí, když podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství splňuje otec dítěte, nemusí ani převzít péči o dítě, stačí když mu vznikne na dávku nárok.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Na úřadě v tomto případě předložte:
žádost o rodičovský příspěvek,
průkaz totožnosti,
rodný list dítěte.
U manžela nechte v zaměstnání vyplnit„Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“, který je určen pro osoby, které peněžitou pomoc v mateřství nepobíraly a u nichž se stanoví tzv. „fiktivní“ denní vyměřovací základ.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.