Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Práce pedagoga

20.01.2015

Dobrý den,Dne 7.1. 2015 jsem po ukončení RD nastoupila zpět do zaměstnání na soukromé gymnázium, kde jsem před odchodem na MD učila na plný úvazek anglický a ruský jazyk, na něž mám aprobaci. Během mé RD došlo ke změně vlastníka školy a s tím i ke změně na postu ředitelky, ale taktéž ve změně počtu hodin; ruský jazyk se již nevyučuje a angličtinu učí jen jeden vyučující s úvazkem 24 hodin (což dotyčné vyhovuje).
Paní ředitelka mi řekla, že učit nebudu (viditelně nemám koho, ale dle ní nadbytečná nejsem), že mne potřebuje jako pracovníka, který jí vyhotoví plány - výchovně vzdělávací a tématické plány všech předmětů učených na škole. Pracovní doba bude od 8 do 17 hodin (pro mne nevyhovující, mám malé děti).
Myslím si, že by mi měla přidělit hodiny výuky, ale ona argumentuje tím, že mne potřebuje na jinou práci, která je prý rovněž součástí pracovní náplně učitelky.
V původní prac. smlouvě mám napsáno UČITELKA, bez specifikace jazyků, doklady o aprobaci by ale měli mít v mé osobní složce. Paní ředitelka neustále argumentuje tím, že mimo výuky je mojí povinností jako učitelky také vypracovávat plány, školní plány. Mou námitku, že chci učit nereflektuje.
Když tuto práci odmítnu vykonávat , porušuji tím své pracovní povinnosti nebo odmítnutím nic neporušuji a náleží mi dle ZP výpověď s odstupným?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Po návratu z Rd máte nárok na pracovní zařazení dle obsahu platné pracovní smlouvy -zaměstnavatel Vás po Rd musí zaměstnat, musí Vám přidělovat práci druhově stejnou jak jí máte vymezenu v pracovní smlouvě a pokud máte pracovní poměr s náplní práce spočívající v pedagogické činnosti a na pozici učitelka musí Vám samozřejmě poskytnout pracovní zařazení na pozici učitelka a na případných změnách se s vámi musí písemně dohodnout.
Pro Vás je též stěžejní vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,

§ 3

Pracovní doba pedagogických pracovníků

(1) V pracovní době pedagogičtí pracovníci vykonávají

a) přímou pedagogickou činnost1),

b) další práce související s přímou pedagogickou činností dohodnuté s pedagogickým pracovníkem, například příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky (dále jen "žáci") ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence, s metodikem informačních a komunikačních technologií, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce, účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení, studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Tedy zaměstnavatel by Vám měl umožnit učit žáky- jste pedagog nikoli administrativní pracovnice.
Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit Vám práci odpovídající pracovní smlouvě, může Vám navrhnout dohodu o změně obsahu pracovní smlouvy, tj. nabídnout Vám práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba toto udělat písemně. Zaměstnavatel musí respektovat i rozsah pracovní doby , tak jak je v původní pracovní smlouvě.
Zaměstnavatel Vás však nesmí nutit ke změně pracovního poměru. Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit Vám práci odpovídající pracovní smlouvě, protože během Vaší MD a RD učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat pracovní poměr dohodou či výpovědí se zaměstnancem a to z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě máte nárok na odstupné.
K pracovní době :
Pokud nemůžete z důvodu péče o dítě pracovat v časovém rozsahu dle původní pracovní smlouvy,můžete zkosit požádat o úpravu pracovní doby. Dle § 241 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Vážné provozní důvody nejsou v zákoníku práce specifikovány. Jedná se o důvody technické či organizační povahy.
Doporučuji Vám tedy s poukazem na toto ustanovení požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.