Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otcovství

10.01.2015

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na možnost dopsání se do rodného listu dítěte za otce.
S přítelkyní jsme byli 3 roky. Od 8/2014 již spolu nejsme. Když jsme se seznámili, tak měla několikaměsíční holčičku. Po celou dobu jsme společně bydleli a holčičku vychovávali, já i všichni mí příbuzní si holčičku velmi oblíbili. V rodném listě dítěte otec není uveden a s biologickým otcem není v kontaktu. Z různých důvodů nedošlo k zápisu mne jako otce do rodného listu dítěte během známosti. Je možné se nyní zapsat do rodného listu dítěte a získat práva a povinnosti i formálně? Ať už otcovstvím nebo osvojení nebo jinou cestou. Vím, že kdyby její matka souhlasila, tak asi není problém, ale co kdyby s tím nesouhlasila?
Děkuji. S pozdravem

Dobrý den,
Váš dotaz se týká velmi závažné problematiky určení otcovství.
Určení otcovství
• Nedojde-li k určení otcovství podle zákonných ustanovení (tzv. domněnek otcovství), může matka, dítě i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.
• Žalobu na určení otcovství může podat: matka nebo muž, který o sobě tvrdí, že je otec nebo dítě. Dítě, pokud je mladší 18 let, musí být zastoupeno opatrovníkem zmocněným k tomuto řízení.
Návrh je možné podat, pokud dle občanského zákoníku nedošlo k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů dítěte.
§ 776 tohoto zákona říká, že:
• narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného považuje se za otce manžel matky
• narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné
• při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se za to, že manželství toho, jenž byl prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti.
Dále podle § 777 odstavce 1 téhož zákona se píše, že narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem dítěte je tento muž, připojí-li se k oběma prohlášením matka. Toto prohlášení se činí v řízení před soudem, které je zahájené na návrh některého z nich. Nejpozději však do jednoho roku od narození dítěte.
Narodí-li se dítě neprovdané ženě, které je počato umělým oplodněním, má se za to, že otcem dítěte je ten muž, který dal k umělému oplodnění souhlas. (§ 778 občanského zákoníku)
Nedojde-li k určení otcovství dle § 776-778, má se za to, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Prohlášení mohou rodiče učinit před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem. Stejně tak i dospělá osoba, která není plně svéprávná.
• Řízení o určení otcovství může soud zahájit pouze po obdržení návrhu. Návrh na určení otcovství se podává k soudu dle trvalého pobytu (dříve označovaného jako trvalé bydliště) domnělého otce.


Jaké doklady je nutné mít s sebou
• Rodný list dítěte
• občanský průkaz rodiče.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Během soudního řízení jsou zjišťovány okolnosti, které vylučují otcovství žalovaného, např. výslechem účastníků, výslechem svědků, listinnými důkazy a znaleckými posudky z oblasti zdravotnictví.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
Jaké jsou související předpisy Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
292/2013 Sb. O zvláštních řízeních soudních


Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Muž, který je určen otcem dítěte, nabývá veškerá práva a povinnosti zákonného zástupce.
Pokud soud určí otcovství, zároveň upraví výchovu a výživu nezletilého dítěte. Soud tedy svěří dítě do péče a upraví výživné od narození dítěte.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí má jako orgán sociálně právní ochrany dětí u soudního řízení funkci kolizního opatrovníka. Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů. Orgán sociálně právní ochrany vystupuje vždy v zájmu dítěte, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.

SHRNUTÍ PROVÁS:
1/ JE TU I OTEC DÍTĚTE, Z TOHOTO DŮVODU BY MOHLY NASTAT PROBLÉMY
2/POKUD VŠAK VY I MATKA DÍTĚTE SOUHLASÍ, MŮŽETE UČINIT SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ – VIZ SHORA, POKUD MATKA NESOUHLASÍ, NELZE PROHLÁŠENÍ UČINIT
3/ K OSVOJENÍ DÍTĚTE JE TŘEBA SOUHLAS JEHO RODIČŮ A MUSÍ TU BÝT DŮVODY K OSVOJENÍ A VY UVÁDÍTE, ŽE UŽ SPOLU NEŽIJETE A MATKA SE O DÍTĚ STARÁ DOBŘE, TAKŽE DALŠÍ – NÁHRADNÍ PÉČE NEPŘICHÁZÍ V ÚVAHU
4/ POKUD VÁM JDE O TO, ABYSTE SE S DÍTĚTEM MOHL VY A RODINA DÁLE STÝKAT, VŠE ZÁLEŽÍ NA DOHODĚ S JEHO MATKOU.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.