Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dohoda o vypořádání společného jmění

06.01.2015

Dobrý den,
prosím o radu, jak správně uvést do Dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, vyživovací povinnosti, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu družstevní byt, který přítel přenechá manželce s tím, že nepožaduje žádné finanční vyrovnání a automobil, který je na úvěr a úvěr bude nadále platit přítel a po jeho zaplacení bude jeho a jaké jsou další kroky po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu ohledně toho družstevního bytu? A je nutné jmenovat do Dohody... jednotlivě vybavení bytu nebo stačí jen napsat "stávající vybavení bytu"?
A je vlastně nějaký rozdíl mezi Dohodou... před novým zákoníkem a nyní platícím?
Děkuji moc za odpověď.

Vážená paní,
dohoda o vypořádání společného jmění je uvedena v §§ 738 a násl. "nového" občanského zákoníku a v podstatě se neliší od vypořádání podle "starého občanského zákoníku".
§ 738
1) Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Je-li však předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, nabývá dohoda právních účinků v části týkající se této věci zápisem do veřejného seznamu.
(2) Platnosti dohody o vypořádání nebrání, týká-li se jen části společných majetkových povinností a práv.
§ 739
(1) Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva.
(2) Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou formu a požádá-li o to jeden z manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali.
Podle § 3038 občanského zákoníku věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají být dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku součástí společného jmění, proto se do dohody o vypořádání společného jmění již nezahrnuje.

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti upravuje §§ 698 a 699 občanského zákoníku.
§ 698
(1) Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů; přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich.
(2) K nakládání s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, potřebuje manžel souhlas druhého manžela; to neplatí, jedná-li se o věc zanedbatelné hodnoty.
(3) Manžel se může dovolat neplatnosti právního jednání, jímž druhý manžel s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, naložil bez jeho souhlasu.
§ 699
(1) Opustí-li manžel rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak trvale a odmítá se vrátit, může žádat, aby mu manžel vydal to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti a náleží výhradně jemu. Co náleží manželům společně, si manželé rozdělí rovným dílem, ledaže to povaha věci vylučuje; v takovém případě se použijí obecná ustanovení tohoto zákona o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.
(2) Potřebuje-li manžel to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti, zejména také pro společné nezletilé dítě manželů, které nenabylo plné svéprávnosti a vůči kterému mají oba vyživovací povinnost, nebo pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, bylo svěřeno do společné péče manželů žijící v rodinné domácnosti a v rodinné domácnosti zůstalo, odstavec 1 se nepoužije.

S pozdravem

Dobrý den,
děkuji moc za odpověď. A jak je to prosím s tím automobilem na úvěr a s družstevním bytem přenechaným manželce? (dotaz pod názvem Dohoda o vypořádání společného jmění)
Děkuji ještě jednou

Dobrý den,
pokud se týká automobilu, pak v dohodě se uvede, že výlučným vlastníkem automobilu SPZ se stává X a závazek z úvěrové smlouvy přechází na X. U družstevního bytu se uvede např.
1. Účastníci této dohody se dohodli, že X bude užívat byt na adrese ..............
Jedná se o družstevní byt č. ..... o celkové výměře ...... m2, nacházející se v ..... nadzemním podlaží v stavbě s č.p ..........(specifikovat dle výpisu z katastru nemovitostí) . Vlastníkem bytu je Družstvo......
2. Účastníci této dohody se dohodli, že členství k družstevnímu bytu uvedenému v čl. 2 dnem nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství přechází na X.
4.3. Tímto Y prohlašuje, že dnem nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství přechází členství v družstvu na X. S členstvím družstva je spojeno právo užívání bytu uvedeného v čl. 1. Dále prohlašuje, že nebude k tomuto bytu vznášet žádné nároky.

S pozdravem

Dobrý den,
moc moc děkuji za doplňující odpovědi k mému dotazu a ještě prosím o radu, zda je nutné po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu udělat nějaké kroky ohledně toho družstevního bytu (např. navštvít bytové družstvi atd...)? (dotaz pod názvem Dohoda o vypořádání společného jmění)

Děkuji mnohokráte

Vážená paní,

ano. Právní moc o rozvodu manželství a dohoda o vypořádání společného jmění s ověřenými podpisy je podkladem pro vyškrtnutí manžela z družstva a zapsání za člena družstva jen jednu osobu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.