Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pracovní doba

30.12.2014

Dobrý den,

mám rovnoměrně rozloženou týdenní pracovní dobu, klasický úvazek 40 hod. týdne od pondělí do pátku, typická kancelářská myš. Můj zaměstnavatel by mi chtěl nařídit i pracovní sobotu nebo neděli např. jednou či dvakrát do měsíce (za to bych měla volno např. v pondělí). Jelikož je to pro mě dost složité kvůli hlídání dětí (manžel je pracovně často o víkendu pryč), je to pro mě dost nepříjemná situace.
Mohu se nějak bránit nebo prostě musím na takovou podmínku přistoupit?

Předem děkuji za odpověď

Dobrý den.
Nenapsala jste nic bližšího, o jakého zaměstnavatele se jedná, proč zaměstnavatel potřebuje, abyste pracovala v sobotu nebo neděli.
Jestliže pracujete v režimu rovnoměrně rozvržené pracovní doby, je práce, kterou Vám zaměstnavatel nařídí v sobotu nebo neděli, prací přesčas.
Práce přesčas má být konána výjimečně.
Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.
Zaměstnavatel by Vám měl uvést důvod, proč po Vás vyžaduje práci přesčas a také Vám ji musí takto zaplatit.
Zaměstnavatel nemůže dopředu kalkulovat s tím, že si za sobotu nebo neděli vezmete volno třeba v pondělí. Pracovní doba má svá pravidla daná zákoníkem práce. Jestliže Vám zaměstnavatel nařídí práci přesčas, tak Vám ji musí zaplatit a navíc Vám poskytnout příplatek za práci přesčas nejméně ve výši 25% průměrného výdělku. Na místo příplatku se pak může s Vámi dohodnout na čerpání náhradního volna nejpozději do 3 měsíců po výkonu práce přesčas. Dále by Vám měl zaměstnavatel poskytnout příplatek za práci v sobotu a neděli. Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.
Na Vaši otázku, zda takto může zaměstnavatel s Vámi jednat, nelze jednoznačně odpovědět. Zaměstnavatel Vám může nařídit práci přesčas, ale mělo by to být výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 ZP i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah 150 hodin v kalendářním roce pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.
Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky. Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.
V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:
a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce,
d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
g) práce v dopravě,

h) krmení a ošetřování zvířat.
Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.
SHRNUTÍ:
Jedná-li o některou z prací, kterou jsem shora uvedla a které takto uvádí zákoník práce, pak Vám může zaměstnavatel tuto práci přesčas nařídit.
Pokud se však o žádnou takovouto práci nejedná, pak je to ze strany zaměstnavatele „jen“ požadavek na jinou, pro něj zřejmě vhodnou úpravu pracovní doby a tomuto jeho požadavku vy nemusíte vyjít vstříc s poukazem na to, že je tu zákoník práce (viz shora) a pak, že nemáte zabezpečenu péči o děti a k tomuto by měl zaměstnavatel přihlížet. Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti (§ 241 odst. 1 ZP).
Právní předpis: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.