Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele

02.01.2015

Dobrý večer, v září jsem po splnění všech zákonem daných podmínek nastoupila na mateřskou dovolenou. Od zaměstnavatele jsem se dozvěděla, že k 1.1.2015 se firma, kde mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou, dělí na dvě. Jedné firmě zůstane původní IČO, jen se změní název, druhá firma s původním názvem bude mít IČO nové. Zaměstnavatel plánuje rozdělit stávající zaměstnance dle vlastního klíče mezi obě firmy. Bylo mi řečeno, že se mnou bude uzavřena nová pracovní smlouva s firmou s novým IČ. Mohu na mateřské dovolené uzavřít novou pracovní smlouvu nebo je pro mě výhodnější zůstat pod starou smlouvou? Mateřská dovolená mi končí v březnu, po té jsem plánovala vybrat si u zaměstnavatele řádnou dovolenou, na kterou by mi za normálních okolností vznikl nárok za období čerpání mateřské dovolené v roce 2015(leden -březen). Pokud uzavřu pracovní smlouvu s novou firmou, jak to z právního hlediska ovlivní mou mateřskou dovolenou, plánovanou řádnou dovolenou a následně nástup na rodičovskou dovolenou, potažmo můj návrat do zaměstnání po dovršení 3 let dítěte ? V případě, že smlouvu neuzavřu a ponechám si po dobu rodičovské dovolené smlouvu původní a firma případně v průběhu doby zanikne, co mohu nárokovat? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
uzavření nového pracovního poměru neovlivní ani stávající mateřskou dovolenou ani dovolenou za rok 2015 ani čerpání rodičovské dovolené. Dovolenou za rok 2014 vyplatí stávající zaměstnavatel. Pokud se týká návratu bude záležet na druhu práce, který budete mít uzavřen v pracovní smlouvě, protože tuto práci bude zaměstnavatel oprávněn/povinen přidělovat po skončení rodičovské dovolené. Riziko uzavření nových smluv tkví v tom, že zaměstnavatel může s Vámi uzavřít zkušební dobu (a skončit pracovní poměr ve zkušební době), mzdovým výměrem Vám stanovit nižší mzdu než máte nyní. Výše náhrady mzdy za dovolenou 2015 by se odvíjela od této nové mzdy. V případě dalšího těhotenství a čerpání další peněžité pomoci v mateřství by se výše peněžité pomoci odvíjela od nové mzdy.
Jinak by platilo, vzniká-li za trvání stejného zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte nárok na PPM, porovnává se denní vyměřovací základ před redukcí s denním vyměřovacím základem před redukcí u předchozího dítěte. Matce náleží PPM z vyměřovacího základu, který je pro ni výhodnější. V případě nové smlouvy by se muselo prokázat, že se jednalo o stejného zaměstnavatele a stejné zaměstnání. Podle § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, "uzavřel-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na pojištění; v tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. Ustanovení věty první platí obdobně pro ostatní pojištěnce, pokud jejich další zaměstnání je zaměstnáním stejného druhu jako předchozí zaměstnání. "

Jinak ale plstí, že není nutné uzavírat nový pracovní poměr. Ze zákona práva a povinnosti přecházejí na nového zaměstnavatele. v případě, že se rozhodnete uzavřít nový pracovní poměr, je třeba si novou pracovní smlouvu pozorně prostudovat.

Právní předpisy.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., nemocenském pojištění

Další užitečné informace si můžete přečíst v brožuře Nebojujte se zaměstnavateli a slaďte práci s rodinou 2014, kterou naleznete na http://www.aperio.cz/566/prave-vychazi-nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2014.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.