Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Příspěvek na bydlení

05.12.2014

Vyřadili mě z Úřadu Práce mám nárok na příspěvek na bydlení

Dobrý den.
Pokud splňujete podmínky nároku na příspěvek na bydlení pak ano. Podmínky se vážou k bytu (trvalé bydliště, nájemní smlouva, výše nákladů za byt a výše příjmů společně posuzovaných osob), s evidencí nezaměstnaného u úřadu práce nemají tyto podmínky a příspěvek na bydlení nic společného.
Příspěvek na bydlení

podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Kdo má na příspěvek nárok?
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a současně v bytě skutečné bydlí, tj. má zde bydliště. Obě podmínky se vztahují nejen na oprávněnou osobu (žadatele), ale také na všechny společně posuzované osoby.
Pro koho je příspěvek určen?
Dávka je určena pro rodiny či jednotlivce s nízkými příjmy, ze kterých přispívají na úhradu nákladů na bydlení. Za příjem se považuje i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek.
Kdo je rodina?
Za rodinu se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu, jsou to tzv. společně posuzované osoby. Výjimka z této podmínky je možná na základě žádosti o vyloučení společně posuzované osoby z osob společně posuzovaných.
Kdy vzniká nárok?
Ke vzniku nároku na příspěvek na bydlení je nutné splnit současně dvě podmínky. První z nich je, že náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů celé rodiny (v Praze 35 %). Zároveň musí ona třetina příjmů rodiny být nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoře (viz tabulky ).
Jak dlouho může být příspěvek na bydlení poskytován?
Časové omezení výplaty příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení na 84 měsíců v posledních 10 kalendářních letech. Lhůta 84 měsíce se začíná počítat od účinnosti nové právní úpravy, tzn. od 1. 1. 2012.

Omezená lhůta se netýká
• bytů, které užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu,
• bytů zvláštního určení, pokud jsou užívány osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje,
• domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let.

Co tvoří náklady na bydlení?
Náklady na bydlení rozlišujeme podle formy bydlení. U nájemních bytů tvoří náklady pochopitelně nájemné, ke kterému se přičítají náklady za energie, vodné a stočné, likvidaci odpadu a vytápění (neboli plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu).
U družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví jsou to tzv. náklady srovnatelné s nájemným, jejichž výše je pro každý kalendářní rok stanovena Nařízením vlády ČR (viz. tabulky). Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se berou v potaz průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Náklady za bydlení netvoří například poplatky za televizi, rozhlas, telefon či kabelovou televizi.
Co znamenají normativní náklady na bydlení?
Normativní náklady na bydlení se využívají při výpočtu výše příspěvku na bydlení. Jsou stanoveny zákonem jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti a jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Obsahují v sobě pro nájemní byty
částku nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Výše příspěvku na bydlení (PB) se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (NNB) a násobkem rozhodného příjmu (RP) a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
PB = NNB - (RP x 0,30)
Kde a jak žádat o příspěvek na bydlení?

Žádosti vyřizují krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Adresu kontaktního místa naleznete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) - http://portal.mpsv.cz/ssp/local nebo osobně přímo na některém z ÚP ČR.
Žádosti o příspěvek na bydlení se podávají na příslušných tiskopisech MPSV ČR, které naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/forms v sekci Formuláře státní sociální podpory nebo je v tištěné podobě získáte přímo na některém z ÚP ČR. Žádost můžete podat kterémukoliv Úřadu práce ČR, nicméně žádost bude vyřizovat vždy krajská pobočka ÚP v místě Vašeho trvalého bydliště.

Pokud budete mít při vyplňování žádosti pochybnosti či si nebudete vědět rady, obraťte se na jakýkoliv úřad práce, kde Vám s vyplněním žádosti pomohou.
Vzor vyplněné žádosti o příspěvek na bydlení naleznete na www.mpsv.cz.
Kdy zaniká nárok na výplatu dávek?
Nárok na výplatu dávek zaniká změněnou situací u žadatele, která je podmínkou nároku pro dávku. Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávka náleží, vyplácí se zpětně, měsíčně. Veškeré změny je žadatel o dávku povinen příslušnému orgánu nahlásit písemně, a to nejdéle do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.