Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dávky v Německu

25.03.2015

Dobrý den.Potřeboval bych poradit v otázce,jakou sociální dávku bych si mohl zažádat v Německu.Plánuji pracovat v Německu.Máme postiženou dceru,která potřebuje 24hodinovou péči (autista).Proto manželka nepracuje.Dceři je 19 let a pobírá plný invalidní důchod,a je zbavená svéprávnosti.Proto se chci zeptat,zda by byla nějaká naděje získat některou sociální dávku v Německu.Děkuji za odpověď.

Vážený pane,
můžeme zodpovídat dotazy, které spadají pod českou legislativu. Dávky v Německu a vznik nároku na ně se řídí německým právem a proto nejpřesnější informace získáte přímo na patřičných úřadech v Německu. Níže uvádím pouze orientační informaci.
V Německu lze získat nárok na dávky pro zdravotně postižené - Dlouhodobá péče.

Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?
Dávky určené na dlouhodobou péči v případě potřeby péče („odkázanosti“) jsou
v Německu poskytovány v rámci zákonem stanoveného systému dlouhodobé péče.
Sociální pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči (kniha XI sociálního
zákoníku, Sozialgesetzbuch, SGB XI) je nezávislou složkou sociálního zabezpečení,
která kryje riziko nutnosti dlouhodobé péče podobně, jako je tomu v případě pojištění
proti nemoci, úrazu, nezaměstnanosti nebo v případě starobního pojištění. Rozsáhlý
seznam dávek dlouhodobého pojištění pomáhá zmírňovat fyzickou, duševní a finanční
zátěž osob, jež potřebují péči, a jejich rodinných příslušníků, která vzniká v důsledku
potřeby dlouhodobé péče, a pomáhá jim vést důstojný život v souladu s jejich přáními
navzdory potřebě péče.
Každá osoba krytá zákonným či soukromým nemocenským pojištěním je automaticky
a povinně kryta zákonným či soukromým pojištěním pro případ odkázanosti na
dlouhodobou péči. Pro vznik nároku na dávky v rámci zákonného pojištění pro případ
závislosti na dlouhodobé péči je vyžadována minimální doba pojištění v délce 2 let.
Podle požadavků zákonného pojištění pro případ závislosti na dlouhodobé péči osoba
potřebuje péči, pokud bude v důsledku fyzické, emoční či duševní nemoci či postižení
pravděpodobně potřebovat dlouhodobou pomoc k provádění každodenních činností po
dobu nejméně 6 měsíců. Příslušná potřeba péče zahrnuje oblasti osobní hygieny,
stravování, mobility, jakož i všeobecnou péči a pomoc v domácnosti. Spíše než na
věku či příjmu závisí dávky dlouhodobé péče na rozsahu potřeby péče, který stanoví
lékařská služba zdravotní pojišťovny. To znamená, že dávky dlouhodobé péče jsou v
zásadě přiznány pouze osobám spadajícím minimálně do kategorie I. V případě
některých dávek (tzv. nízkoprahové nabídky) postačuje k získání nároku nižší úroveň
péče.
Osoby, které potřebují péči v menším rozsahu (méně než 90 minut denně) nebo osoby
s částečným pojistným krytím („Teilkaskoversicherung“), jimž omezené dávky
nepostačují k pokrytí skutečných nákladů, mohou ve zvláštních případech získat nárok
na dávky v rámci systému sociální pomoci.
Dávky na péči v rámci sociální pomoci, tzv. pečovatelská pomoc, jsou poskytovány
pouze v případě finanční závislosti dotčené osoby, tzn. jestliže daná osoba v nouzi
není schopna nést celkové náklady na pečovatelskou službu sama ani nemůže službu
získat od jiných osob.
Kromě toho zákonný systém pojištění pro případ závislosti na dlouhodobé péči
zajišťuje pro pečující rodinné příslušníky a jiné neformální pečovatele platbu příspěvků
na důchodové zabezpečení, úrazové pojištění, platbu příspěvků v rámci pojištění pro
případ nezaměstnanosti během období, po něž je poskytována péče, jakož i jiné
podpůrné dávky, např. bezplatnou odbornou přípravu, možnosti úlevové péče a
náhradní péče atd.Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění
Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu
červenec 2012 32
Co je kryto?
Věcné dávky
Kromě zákonného nároku na poradenství týkající se péče, který mají všechny osoby,
věcné dávky zahrnují zejména:
▪ poskytování domácí péče a pomoci v domácnosti prostřednictvím ambulantních
center nebo jednotlivých pečovatelů,
▪ paušální platbu nákladů na ústavní péči (včetně krátkodobé péče (Kurzzeitpflege)).
(Pro kategorii III činí výše věcných dávek 1 510EUR (od 1. ledna 2012 činí výše těchto
dávek 1 550EUR) a pro tzv. případy nouze 1 918EUR.)
Výše těchto dávek závisí na stupni odkázanosti a je stanovena zákonem.
Kromě toho existují doplňkové dávky k doplnění domácí péče, jako je úlevová péče
(Verhinderungspflege), krátkodobá péče (Kurzzeitpflege), jakož i denní a noční péče
(Tages-und Nachtpflege).
Dávky na domácí péči lze rovněž doplnit pomůckami a zařízením usnadňujícími
poskytování péče nebo domácí činnosti nebo opatřeními pro zlepšení životních
podmínek.
Dodatečné dávky na péči jsou k dispozici osobám s rozsáhlými všeobecnými potřebami
péče (např. osobám s demencí, mentálně postiženým osobám a osobám s duševním
onemocněním).
Dávky mají neomezené trvání, dokud jsou plněny podmínky nároku.
Peněžité dávky
Jestliže si osoba, která potřebuje péči, přeje zajistit péči sama, může požádat o
příspěvek na péči pro přiměřené zajištění nutné základní péče a pomoci v domácnosti.
Výše této dávky se liší podle stupně závislosti. Pro kategorii III činí 685EUR (od 1.
ledna 2012 činí 700EUR).
Peněžité a věcné dávky lze kombinovat: jestliže osoba, která potřebuje péči, požádá o
věcné dávky jen částečně, má nárok i na výplatu úměrné části příspěvku na péči.
Kromě nároku na denní péči má dotčená osoba 50% nárok na příslušnou věcnou
dávku na péči nebo příspěvek na péči.
Existuje svobodný výběr mezi věcnými a peněžitými dávkami.
Dávky mají neomezené trvání, dokud jsou plněny podmínky nároku.
Jak získat přístup k dlouhodobé péči?
Lékařská služba nemocenské pojišťovny, která v zásadě sestává z lékařů a odborníků
na oblast péče, provádí posouzení s cílem stanovit potřebu dlouhodobé péče.
Při posuzování jsou zvažovány čtyři ukazatele: osobní hygiena, strava, pohyblivost a
péče o domácnost.Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění
Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu
červenec 2012 33
Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky
Podrobnější informace o podmínkách pro vznik nároku a jednotlivých dávkách
sociálního zabezpečení v Německu vám poskytnou veřejné instituce, které jsou
pověřené správou systému sociální ochrany občanů.
Žádosti o informace o vlivu pojištění ve dvou nebo několika členských státech na
dávky zasílejte na tuto adresu:
Zákonné zdravotní pojištění a pojištění pro případ odkázanosti na
dlouhodobou péči
GKV Spitzenverband, Abteilung
Deutsche Verbindungsstelle
Krankenversicherung – Ausland (DVKA)
[německé styčné místo pro nemocenské pojištění v zahraničí]
Pennefeldsweg 12 c
53177 Bonn
Tel.: (49-228) 95300
http://www.dvka.de
Úrazové pojištění
Deutsche Verbindungsstelle
Unfallversicherung – Ausland
[Ústřední svaz asociací pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů]
Alte Heerstr. 111,
53757 Sankt Augustin
Tel.: (49-2241) 231 01
http://www.dguv.de
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání a rodinné dávky
Bundesagentur für Arbeit
[Spolkový úřad práce]
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
Tel.: (49-911) 179 0
http://www.europaserviceba.de
http://www.arbeitsagentur.de
Styčná místa pro zákonné důchodové pojištění
Deutsche Rentenversicherung
http://www.deutsche-rentenversicherung.de

http://www.eures.europa.eu/
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.