Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nezaměstnanost

03.12.2014

Dobrý den,

mám několik dotazů ohledně návratu po rodičovské dovolené. Zaměstnavatel pro mne nebude mít zřejmě místo odpovídající smlouvě. RD mi končí 28.2.2015 a po mateřské jsem hlásila návrat na 1.3.2015. V současném zaměstnání jsem před mateřskou pracovala akorát přesně přes dva roky.

1) Slyšela jsem, že bych měla mít i po skončení RD nárok na čerpání dovolené od počátku roku 2015. Mám tedy při skončení pracovního poměru ještě opravdu nárok za proplacení dovolené za 1-2/2015, případně i na výpovědní lhůtu.

2) Pokud zaměstnavateli nepodepíši dohodu o odstupném a vyhodí mne pro nadbytečnost až 1.3., kdy se vrátím do zaměstnání, běží mi výpovědní lhůta až od 1.4.?

3) Z čeho se vypočítává průměrná mzda po RD? Před odchodem na mateřskou jsem dostala prémie, budou zohledněny v průměrné mzdě?

4) Měl by být v případě výpovědi a dohody uveden termín do kdy je nutné odstupné a případnou náhradu mzdy uhradit?

Předem děkuji za odpověď.

Z Vašeho článku na stránkách jsem dále pochopila, že pro účel registrace na ÚP je výhodnější nechat se vyhodit pro nadbytečnost, nežli podepisovat dohodu.

Dobrý den,
1/nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v §211 a násl. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená na zotavenou navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Rodičovská dovolená se nepovažuje za výkon práce, proto Vám za období I-II/2015 nevznikne nárok na dovolenou.
2/ pokud nepřistoupíte na dohodu, zaměstnavatel Vám může dít výpověď až první den po třetích narozeninách dítěte. Pokud to bude v březnu, výpovědní lhůta Vám začne běžet od prvního dne následující měsíce, tedy od 1.4.2015
3/ pokud jde o odstupné, zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné u Vás ve výši trojnásobku průměrného výdělku.
Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek zjištěný podle zákona. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 22 dnů, používá se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl.
4/ Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.
5/ O podporu v nezaměstnanosti můžete žádat až po ukončení pracovního poměru a pokud se zaregistrujete bezprostředně po ukončení RD /neodpracujete tedy žádný den po RD ukončíte PP dohodou po skončení RD/, podporu budete pobírat minimální. Minimální podpora činí první dva měsíce 3694 Kč měsíčně, další dva měsíce 2955 Kč a zbývající měsíc 2709 Kč měsíčně. Pokud výpověď dostanete od zaměstnavatele, bude se podpora vypočítávat z výpovědní lhůty.

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.