Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský příspěvek

27.11.2014

Dobrý den, prosím o radu související se žádostí o rodičovský příspěvek. V únoru čekám 2.syna a nemám nárok na mateřskou dovolenou (nejsem nikde zaměstnaná, dříve OSVČ). Takže po porodu budu žádat rovnou o rodičovský příspěvek. Jenže: trvalé bydliště dle dokladů mám v Praze, ale trvale žiji na střední Moravě, kde budu i rodit. Vzhledem k tomu, že mám ještě dvouleté batole, není v mých silách dopravit se na úřady v Praze. Nejde totiž jen o zaslání samotné žádosti o rodičovský příspěvek na ÚP, ale potřebuji ještě, aby mi sociálka pomohla vyplnit a spočítat nárok na výši příspěvku, neboť budu žádat přes otce dítěte o maximální možný příspěvek (ten doloží potvrzení příjmu od zaměstnavatele); já sama mám nárok pouze na nejnižší čtyřletou variantu rodičáku. Na úřadu práce v Praze mi sdělili, že vyřízení korespondenčně by bylo problematické a bude jednodušší, když o rodičovský příspěvek zažádá přímo otec dítěte, který má bydliště na střední Moravě a může sociálku a úřad práce oběhnout osobně. Dotaz zní: 1. Zda může tedy přímo otec dítěte o rodičák požádat, když o dítě budu pečovat já a on je normálně zaměstnaný? 2. Nebude to na něj mít nějaký daňový či jiný dopad? 3. Bude se mi doba péče o dítě započítávat k důchodu, když já oficiálně rodič,příspěvek pobírat nebudu? 4. Bude mi stát nadále hradit zdravotní pojištění než nastoupím do práce, pokud zažádám v pojišťovně? 5. Může rodičovský příspěvek chodit na účet, který je evidovaný na mě a nikoli na otce dítěte? Děkuji za informace!

Vážená paní,
dovoluji si odpovědět na vaše otázky:
ad1) ano. Otec dítěte může požádat o rodičovský příspěvek.
Ad2) Ne. Splní podmínku, že o dítě bude pečovat jiná zletilá osoba.
Ad3) Ano. O započtení si požádáte při žádosti o starobní důchod a je potřeba předložit rodný list dítěte.
Ad4) Stát je plátcem pojistného mj. za tyto pojištěnce:
a) nezaopatřené děti;
b) příjemce rodičovského příspěvku;
c) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství ;
d) uchazeče o zaměstnání;
e) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost);
f) osoby pobírající dávku v hmotné nouzi;
g) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené pod b) a c) a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně (v případě školních dětí družinu). Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze SVČ. Tyto skutečnosti musí trvat po celý kalendářní měsíc.
V případech, kdy osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, mají příjmy ze zaměstnání, jsou plátci pojistného stát i tyto osoby.
Ve vašem případě připadá v úvahu hrazení pojistného ze strany státu z důvodu péče o starší dítě, pokud je mladší sedmi let. Jestliže totiž rodič osobně celodenně pečuje o dítě, je za něj stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění, a to z důvodu péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna především v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatně výdělečné činnosti.
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky.
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
(podle § 7 odst. písm. l) 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění)
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) …………… (jméno a příjmení) datum narození: …………. Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatně výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V……..…dne……
……………..
Podpis
Doporučuji též vše projednat s vaší zdravotní pojiš´tovnou.
Ad5) Rodičovský příspěvek bude poukazován na účet, který bude uveden v žádosti.
Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.