Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výpočet PPM

19.11.2014

Dobrý den,

kdybych byla v době nástupu na mateřskou dovolenou v evidenci ÚP (jednalo by se asi o 4 měsíce před nástupem na MD; předtím bych byla zaměstnaná a vešla bych se do 180 denní ochranné lhůty a splnila další zákonné podmínky...), považují se dny v evidenci na ÚP za dny vyloučené z výpočtu denního vyměřovacího základu pro výpočet PPM?

Jde o to, jestli je výhodnější evidovat se po skončení pracovního poměru na ÚP (kdyby se dny v evidenci považovaly za dny vyloučené, tak by nesnižovaly průměrný výdělek), nebo by bylo lepší jít na nemocenskou, která se za dny vyloučené považuje?

Pochopila jsem správně, že vyloučené dny se skutečně odečítají při výpočtu denního vyměřovacího základu? Tzn., např. při nemocenské v trvání 100 dnů by se hrubá mzda za 12 měsíců nedělila 365 dny, ale 265 dny?

Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Pokud budete mít nárok na peněžitou pomoc mateřství z titulu ochranné lhůty, pak se při výpočtu dávky postupuje následovně:
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění. K době evidence u úřadu práce po skončení zaměstnání se tedy nepřihlíží. Obdobně se postupuje, pokud byste po skončení zaměstnání byla v ochranné lhůta 7 kalendářních dnů uznána práce neschopnou a pobírala nemocenské. Pokud by Váš pracovní poměr trval a Vy byste byla v pracovní neschopnosti, pak by dny pracovní neschopnosti byly vyloučené dny a při výpočtu dávky by se nezohledňovaly – tj. snížil by se počet dnů a nepřihlíželo by se k příjmům za toto období (náhrada mzdy, nemocenské).
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2015 činí první redukční hranice 888 Kč, druhá redukční hranice 1 331 Kč a třetí redukční hranice 2 662 Kč. Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/13622.
Žádost o dávku se podává bývalému zaměstnavateli, pokud již zanikl, pak příslušné OSSZ.

Dobrý den,
mám s dovolením ještě jeden doplňující dotaz k mému dotazu a odpovědi č. 33615.
Píšete, že k době evidence u úřadu práce před nástupem na MD se nepřihlíží.
Znamená to tedy, že tyto dny jsou vyloučené dny a při výpočtu PPM se nezohledňují, tedy snižují počet dnů pro výpočet denního vyměřovacího základu stejně jako je tomu u nemocenské?
Děkuji mnohokrát za odpověď.
S pozdravem

Dobrý den,
jak jsem uvedla v předchozí odpovědi:
Náleží-li peněžitá pomoc v mateřství z titulu ochranné lhůty, pak se při výpočtu postupuje tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění. Pokud např. skončíte pracovní poměr 31.12. 2014, bude se peněžitá pomoc v mateřství vypočítávat tak, jako byste na ni nastoupila 1. 1. 2015, třebaže budete např. do 15. 4. 2015 v evidenci úřadu práce a na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte až 16. 4. 2015. Výše podpory v nezaměstnanosti tedy výši peněžité pomoci v mateřství neovlivní – při výpočtu se však nepostupuje stejně jako u pracovní neschopnosti; u vyloučených dnů se z výpočtu vylučují dny pracovní neschopnosti v rozhodném období; při nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě se stanoví rozhodné období tak, jako by peněžitá pomoc v mateřství bezprostředně navazovala na skončení pracovního poměru.
Doufám, že se mi podařilo rozdíl dostatečně ozřejmit a přeji hezký den

Dobrý den,
děkuji za odpověď č. 33615. A měla bych, prosím, ještě jeden doplňující dotaz. Týká se toho, že mám uzavřených více DPČ najednou (souběh několika ve stejném období), ze kterých je hrazeno potřebné pojistné a tak se chci ujistit, zda se hrubý příjem pro výpočet denního vyměřovacího základu pro výpočet PPM z těchto DPČ sčítá?
Jestli ano, žádost o PPM pak podat přímo OSSZ nebo např. organizaci, kde jsem měla DPČ s nejvyšším úvazkem?
Děkuji za Vaše odpovědi, za to, že tady pro lidi jste a posílám Vám příspěvek na Váš účet :)
S pozdravem

Dobrý den.
Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání – hovoříme potom o tzv. souběhu pojištění.
V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně.
Pokud ve všech těchto zaměstnáních (DPČ) splníte podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, pak se postupuje tak, že v každém zaměstnání se stanoví denní vyměřovací základ, poté se sečtou, upraví podle redukčních hranic a procentní sazbou se vypočte výše dávky. Dávka se tedy vyplácí jen jednou. Žádost o dávku podáte u každého zaměstnavatele zvlášť.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.